Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Češi chtějí zlepšit život duševně nemocných a mentálně handicapovaných v Moldavsku

6. 6. 2016

V Moldavsku dnes žije více než dva tisíce lidí s mentálním handicapem či duševním onemocněním celkem v šesti ústavech, v izolaci a ve zcela nevyhovujících podmínkách. Tříletý česko-moldavský projekt Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, podpořený v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR, by to měl změnit.

Češi chtějí zlepšit život duševně nemocných a mentálně handicapovaných v Moldavsku

Cílem je provést transformaci tamních ústavů tak, aby došlo k postupnému přesunu klientů do komunitní péče a jejich začlenění do společnosti. Moldavské Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny požádalo Českou republiku o expertní podporu a na projektu transformace se také podílí.

„Projekt s názvem ‘Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku’ reaguje na neutěšenou situaci v tamních ústavních zařízeních. Tyto ústavy se nacházejí zcela mimo obydlené oblasti. Jsou to velkokapacitní zařízení obehnaná plotem pro 400–500 lidí. Je běžné, že zde žijí pacienti na pokojích po dvaceti a většinou zde také dožijí,“ popisuje situaci Mgr. Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, která projekt realizuje. Významná část těchto klientů by přitom při poskytnutí adekvátní podpory mohla opustit ústav v podstatě okamžitě.

„Sociální péče patří mezi dlouhodobě podporované priority v rámci rozvojové spolupráce ČR s Moldavskem. Právě v této oblasti můžeme velmi dobře uplatnit české zkušenosti a know-how. Přispíváme ke zlepšení kvality péče o handicapované pacienty v Moldavsku a zvyšujeme odborné kapacity moldavských specialistů, kteří v tomto oboru působí. Smysl těchto aktivit potvrzuje i zájem o právě probíhající odbornou stáž uskutečněnou v rámci projektu. Během programu stáže se moldavští kolegové seznamují s různými druhy sociální péče v Česku a zjišťují, jaké výzvy a příležitosti jsou s nimi spojené. Prohlédli si například dobře probíhající transformaci ústavu ve Vyšším Hrádku v Brandýsu nad Labem, navštívili obecně prospěšnou společnost Jurta v Děčíně, neziskovou organizaci Fokus Labe v Ústí nad Labem či kavárnu AdAstra v Praze, která je pracovištěm pro osoby s mentálním handicapem“ řekl na tiskové konferenci zástupce České rozvojové agentury Mgr. Martin Náprstek, vedoucí oddělení vztahů s partnery.

Jak transformace ústavů proběhne?

Transformační proces je plánován ve všech šesti sociálních ústavech v zemi. Aby celý proces proběhl bezpečně a efektivně, vzniknou nejdříve individuální akční transformační plány ústavů. Zároveň bude probíhat vzdělávání klíčových aktérů transformace v Moldavsku. Tým osmi mentorů (složený ze čtyř zástupců ústavů, dvou zástupců ministerstva a dvou zástupců nevládních organizací) projde speciálním vzdělávacím programem pod vedením českých expertů částečně v Moldavsku i v ČR. Tito mentoři budou součástí pracovních skupin, které ve svých ústavech naplánují konkrétní transformační kroky.

„V Moldavsku aplikujeme transformační model, který máme vyzkoušený v ČR, ale také například v Srbsku. Je potřeba, aby byli ředitelé a další pracovníci ústavů aktivně zapojeni do probíhajících změn, finanční prostředky i pracovní kapacity se musejí postupně přesunout do menších komunitních zařízení. Není to jen organizační změna, je důležité zároveň měnit i způsob uvažování o klientech, vnímat je jako individuality s právem na běžný život mezi zdravými lidmi,“ říká expertní spolupracovník Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví MUDr. Jan Pfeiffer. Dále upozorňuje, že velký kus práce bude také v oblasti komunikace směrem k veřejnosti. Ta mívá ve všech zemích sklony k předsudkům a může se obávat změn.

-red-

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |