Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice

19. 5. 2016

Projektový časopis šířený Dobrým místem, o.s. v rámci projektu Informační aktivity CZ.11/MGS/004 podpořeného z Norských fondů.

 

celý článek
KONCERT KAPELY TREE SPIRIT V PÁTÉ KOLONĚ

KONCERT KAPELY TREE SPIRIT V PÁTÉ KOLONĚ

18. 5. 2016

Klub V. kolona láká návštěvníky do areálu bohnické nemocnice na výtečnou sicilskou kávu, atmosféru sto let staré secesní budovy Divadla Za plotem a na bohatou nabídku kulturních pořadů. Dvanáctého května 2016 byl na programu koncert skupiny Tree Spirit. Podle organizátorů šlo o „Alternativní umělecký projekt kombinující hudbu, performaci a videoart.“ Tahle upoutávka na facebooku zaujala i publicistku a básnířku Kateřinu Málkovou, která do V. kolony často chodí jak na kávu, tak za kulturou.

celý článek
Co se mi osvědčilo při zvládání potíží

Co se mi osvědčilo při zvládání potíží

18. 5. 2016

Jedna z otázek v dotazníku, který byl určen lidem s vážným duševním onemocněním, zněla „Co dalšího se vám osvědčilo při zvládání potíží?“ Někteří z respondentů se trochu víc rozepsali. Jejich odpovědi najdete v tomto článku. Jména autorů jsou samozřejmě fiktivní. Dotazníkové šetření v rámci projektu Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR podpořeného z Norských fondů, realizoval na podzim 2015 spolek Dobré místo.

celý článek
Recovery – a co dál

Recovery – a co dál

6. 5. 2016

Ve středu 27. dubna 2016 se v prostorách spolku Dobré místo v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskutečnil seminář na téma Recovery“ a co dál. Navazoval na seminář s názvem Recovery: cesty k životu, který se uskutečnil dva dny před tím. Oba semináře jsou součástí projektu Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR podpořeného z Norských fondů.

celý článek
Recovery – cesty k životu

Recovery – cesty k životu

2. 5. 2016

V pondělí 25. dubna 2016 se v prostorách spolku Dobré místo v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskutečnil seminář na téma recovery. Seminář byly součástí projektu Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR podpořeného z Norských fondů. Přinášíme stručný výtah z jednotlivých příspěvků a diskuse.

 

celý článek
Zkušenosti s hospitalizací

Zkušenosti s hospitalizací

27. 4. 2016

Výstupy anketních rozhovorů provedených Dobrým místem z.s.

 

Pod hlavičkou projektu Informační aktivity v rámci reformy psychiatrické péče Dobré místo z.s. uskutečnilo 60 anketních rozhovorů týkajících se současné psychiatrické péče v České republice a obecně problémů spojených s duševním onemocněním. Z celkového počtu 60 respondentů odpovídalo na naše otázky 30 lidí s duševním onemocněním 15 rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním a 15 odborníků (psychiatrů, psychologů, terapeutů). Spektrum respondentů z řad lidí se zkušeností s duševním onemocněním zahrnovalo tyto diagnózy: schizofrenie (9), schizoafektivní porucha (8), bipolární porucha (3), úzkostná porucha (5), deprese (1) porucha osobnosti (1) anorexie (1), psychosomatické bolesti (1) a Tourettův syndrom (1).

 

celý článek
Lidé s duševním onemocněním reflektují vlastní zkušenosti

Lidé s duševním onemocněním reflektují vlastní zkušenosti

29. 3. 2016

Projekt „Informační aktivity k reformě psychiatrické péče,“ který s podporou Norských fondů realizuje spolek Dobré místo, z.s., mapuje aktuální situaci v oblasti péče o duševní zdraví. Realizační tým projektu tvoří lidé, kteří sami prošli vážným duševním onemocněním. „Chceme, aby lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, pojmenovali problémy, které je nejvíce tíží, a mohli se vyjádřit k připravovaným změnám,“ říká PR manažerka projektu Mgr. Eliška Pražáková. Jedním z klíčových problémů je podle ní stigmatizace všech vážně duševně nemocných lidí jako „vraždících šílenců“.

celý článek
Miroslav Petříček o předsudcích

Miroslav Petříček o předsudcích

5. 3. 2016


Přední český filosof Miroslav Petříček se kromě oblasti filosofie umělecké tvorby a přesahů mezi filosofií, filmem, literaturou a uměním, zabývá též samotnou podstatou vnímání, jeho zákonitostmi a aplikacemi. Jelikož je autorem mnoha knih a rád hovor stočí i na dějiny šílenství a melancholie, naše redaktorka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním se jej zeptala na několik postřehů z dané oblasti.


celý článek
Ambasadoři destigmatizace

Ambasadoři destigmatizace

14. 2. 2016

Ve vršovické Donské ulici funguje centrum na podporu duševně nemocných. Proběhlo tam už několik setkání uživatelů psychiatrických služeb, kteří chtějí se svou zkušeností pomáhat druhým: těm, kteří zatím nevědí, jak se ozvat za svá, i bytostně lidská, práva. Spolupráce organizace 3P a Ligy lidských práv ( LLP ) se osvědčuje.


celý článek
Zkušenosti peer lektora

Zkušenosti peer lektora

14. 2. 2016
Mnoho nemocných se ptá, kdo je vlastně peer lektor. Jednoduše se dá říct, že je to nemocný, u kterého už prošla nějaká úzdrava a který pomáhá jiným duševně nemocným. Já například dělám publicistickou dílnu, protože jsem před propuknutím choroby byl novinář. Ale co je vlastně její náplní?
celý článek
Duševní onemocnění na vlastní kůži - oblast zaměstnávání a následných vztahů v pracovním kolektivu

Duševní onemocnění na vlastní kůži - oblast zaměstnávání a následných vztahů v pracovním kolektivu

21. 1. 2016

V předchozím půl roce realizovalo Dobré místo v rámci projektu Informační aktivity podpořeného z Norských fondů dotazníkové šetření na témata související s problémy, s nimiž se setkávají lidé duševně nemocní. Děkujeme všem ochotným respondentům, kterých se sešlo 130, za jejich čas. Výsledky dotazníku budeme přinášet v samostatných článcích podle oblastí, na které jsme se ptali. Obšírnější články obohacené o názory z anket, budou postupně následovat. Dnešním tématem je oblast zaměstnávání a následných vztahů v pracovním kolektivu:

celý článek
Destigmatizace 1

Destigmatizace 1

6. 1. 2016

(Pouhý kusý nástřel textu, resp. spíše jen útržku; původní „motivační“ název neodpovídá obsahu)

 

Smysl (Krize vlastně permanentní)

 

celý článek
Duševní onemocnění na vlastní kůži - současná psychiatrická péče

Duševní onemocnění na vlastní kůži - současná psychiatrická péče

4. 1. 2016

V předchozím půl roce realizovalo Dobré místo v rámci projektu Informační aktivity podpořeného z Norských fondů dotazníkové šetření na témata související s problémy, s nimiž se setkávají lidé duševně nemocní. Děkujeme všem ochotným respondentům, kterých se sešlo 130, za jejich čas. Výsledky dotazníku budeme přinášet v samostatných článcích podle oblastí, na které jsme se ptali. Obšírnější články obohacené o názory z anket, budou postupně následovat. Dnešním tématem je oblast současné psychiatrické péče:

celý článek
Hledání reformy psychiatrické péče

Hledání reformy psychiatrické péče

30. 11. 2015
Untitled 1

Hledání reformy psychiatrické péče

Lidé s duševním onemocněním i jejich blízcí se ptají, jak reforma pokračuje, jestli někam směřuje, jestli bude či nebude a co z ní nakonec vznikne. Svoje názory a odpovědi na otázky ohledně potřeb lidí s duševním onemocněním, vyjádřili účastnící semináře, který 8. 10. 2015 proběhl v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

celý článek
Terapeutická komunita Tao 

Terapeutická komunita Tao 

11. 11. 2015

Změna v péči o lidi s duševním onemocněním

V Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě na Jesenicku vznikl nový projekt péče o chronicky duševně nemocné zaměřený na moderní léčebné metody a přístupy. Terapeutická komunita Tao (Cesta)je od ledna 2015 zapojena do projektu s názvem Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocnění v regionu Jesenicko.

celý článek
Setkání s Eliškou a Břéťou

Setkání s Eliškou a Břéťou

8. 10. 2015


Občanské sdružení Dobré místo pozvalo v sobotu 12. září 2015 do svých nových prostor v pavilonu 19 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice návštěvníky festivalu Babí léto. Na závěr programu nazvaného Setkání na Dobrém místě se uskutečnil seminář věnovaný aktuálním problémům psychiatrické péče. Seminář byl součástí projektu Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR podpořeného z Norských fondů.

celý článek
Katka zpovídala Břéťu i sebe

Katka zpovídala Břéťu i sebe

25. 9. 2015

Jmenuji se Katka a mám diagnózu schizoafektivní porucha. Měla jsem mánii, depresi i psychózu a trpím úzkostmi. Můj kamarád Břéťa si také prošel duševním onemocněním. Zeptala jsem se ho, kdy začal mít psychické problémy a jak se k nim stavěl. Vyvinula se z toho mezi námi docela zajímavá debata.

celý článek
O umělecké tvorbě a duševní nemoci

O umělecké tvorbě a duševní nemoci

25. 9. 2015

Michal Maršálek, primář v Psychiatrické nemocnici Bohnice, měl možnost poznat mnoho pacientů a jejich uměleckých děl. Měl také možnost seznámit se s životními příběhy a diagnózami slavných umělců. Sám se věnuje poezii, poučen o zákrutech mysli a motivaci k tvorbě. Jeho poslední sbírka Černá bere byla letos nominována na cenu Magnesia Litera.

celý článek
Slyšení hlasů v Brně

Slyšení hlasů v Brně

24. 9. 2015

Po podzimním setkání s Peterem Bullimorem na sympóziu Horizonty pořádaném skupinou Narativ měli Brňané v červnu letošního roku příležitost využít jeho zkušeností s vedením svépomocné skupiny pro lidi, kteří slyší hlasy.

celý článek
Co zažívám při útoku psychózy

Co zažívám při útoku psychózy

24. 9. 2015

Nedávno jsem sem začala psát o své nemoci. V komentářích pod mým článkem se na blogu IDNES objevilo zajímavé téma: Jsme my schizofrenici opravdu tak nevypočitatelní? Může okolí zavčasu dešifrovat náš stav a předejít problémům? Popíšu krátce to, co zažívám před atakou, a pokusím se vysvětlit, proč se chovám v takových chvílích pro okolí nepochopitelně.

celý článek
Reforma psychiatrické péče očima pacientů

Reforma psychiatrické péče očima pacientů

24. 9. 2015

Protože nemáme duševně nemocné politiky – stigma to nedovolí – málokdo z těch, kdo vymýšlí reformu psychiatrické péče, se dokáže plně vcítit do potřeb lidí, které tuto péči využívají. Snad se k nim alespoň větrem donese tento hlas lidu.

celý článek
Zpověď Nemocného Chlapce

Zpověď Nemocného Chlapce

24. 9. 2015

Je to výlet do nemocné a vystrašené duše. Všechno je myšleno naprosto vážně. Představte si, že ten příběh žijete vy, a pak možná pochopíte, jak se autor cítil. Toxická psychóza a schizofrenie vážně nejsou legrační nemoci. Obzvlášť, když je krmíte drogami.

celý článek
Transformace musí mít jasně stanový cíl

Transformace musí mít jasně stanový cíl

23. 9. 2015

MUDr. Jan Pfeiffer před listopadem 1989 pracoval s těžce duševně nemocnými na uzavřeném oddělení tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického. V roce 1990 se stal jedním ze zakladatelů Fokusu a jako jeho první ředitel zde působil až do roku 1994. Pak založil Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha a snažil se téměř deset let o prosazení celkové strukturální změny.

celý článek
Platforma tlačí na reformu

Platforma tlačí na reformu

23. 9. 2015

Koncem loňského roku upozorňovali zástupci neziskových organizací i poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví, sdružení v Platformě pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR, na zamrznutí schválené reformy psychiatrické péče v České republice.

Předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi byl zaslán otevřený dopis, který podepsali mluvčí platformy Pavel Novák – ředitel Fokusu Praha, psychiatr Ondřej Pěč, ředitel občanského sdružení KOLUMBUS Jan Jaroš a za organizace rodinných příslušníků pacientů předsedkyně obecně prospěšné společnosti Sympathea Jana Poljaková.

celý článek
Pomoc s tvorbou reformy

Pomoc s tvorbou reformy

23. 9. 2015

Spolek Dobré místo zaměstnává téměř dvacet lidí s vážným duševním onemocněním. Většina z nich se věnuje novinářské práci na webovém portálu Lidé mezi lidmi a spolupracuje na realizaci dvou projektů financovaných z Norských fondů. Projekty by měly přispívat k destigmatizaci psychiatrických pacientů a k prosazování reformy psychiatrické péče.

celý článek
Taky vám píská v uších

Taky vám píská v uších

23. 9. 2015

Tinnitus, tedy bzučení, pískání, šumění a další obtěžující zvuky v uších, zažívá čas od času značné procento populace. Nejen kvůli hluku ve vnějším světě, který působí jako stresor, ale i kvůli dalším okolnostem vzniká tento zvláštní jev, který může mít pro člověka fatální důsledky. O vlivu tinnitu na vznik deprese psala svou ročníkovou práci studentka Gymnázia Na Zatlance Jana Jetelinová, která sama tinnitem trpí.

celý článek
Jak lze chápat sluchové halucinace

Jak lze chápat sluchové halucinace

22. 9. 2015

Typickými příznaky psychotické schizofrenní poruchy jsou akustické halucinace. Hlavně zpočátku mohou mít charakter jenom nějakého pískání nebo jiných zvuků, ale většinou jsou to opravdu hlasy.

Akustické halucinace nezažívají jen psychiatričtí pacienti.Podle Holandské studie někdy v životě slyšelo nebo slyší hlasy asi dvacet procent lidí.Dispozici ke schizofrenii mělo jen malé procento z nich.

U některých mých pacientů se akustické halucinace začaly objevovat několik let před tím, než měli reálné psychotické příznaky. Například Oskar občas slýchával (tak jednou za čtrnáct dní), jak na něj někdo z dálky volá „Oskare“. Nevěnoval tomu větší pozornost, ale při zpětném pohledu je zřejmé, že už tehdy v něm narůstalo napětí. Až po několika letech se z těch občasných zavolání staly skutečné hlasy. Oskar často jezdí hromadnou dopravou a je přesvědčen, že slyší, jak o něm lidé hovoří. Zároveň je bludně přesvědčen, že většina lidí může číst jeho myšlenky nebo mu nějaké myšlenky vkládat.

celý článek
Duševně nemocní mají menší práva

Duševně nemocní mají menší práva

22. 9. 2015

Téměř tři roky nabízí své služby psychiatrickým pacientům Asertivní komunitní tým vedený MUDr. Miroslavem Pastuchou. Jeho hlavním posláním je, aby se duševně nemocní lidé nedostávali kvůli dílčím problémům do nemocničního zařízení a mohla jim být poskytována odborná péče v domácím prostředí ve společenství jejich nejbližších.

celý článek
Psychoterapie mění život

Psychoterapie mění život

22. 9. 2015

Čekárny psychiatrů a některých psychoterapeutů praskají ve švech. I mně se terapeutická živnost celkem „rozjela“ a nyní mám potřebu svoji dosavadní činnost poněkud rekapitulovat, spíše se nad ní zamyslet. Za prvé jsem si uvědomil, že mám své klienty rád.

celý článek
San Marino Prahy

San Marino Prahy

22. 9. 2015

Občas se zastaví – to když číslo kroků, které právě udělal , odpovídá v poblouznění pečlivě vypočítané číselné šifře, která přináší štěstí.

celý článek
<novější články1,2,3,4starší články>

MISE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Duševní onemocnění na rozdíl od fyzického postižení není na první pohled patrné, i když nemocnému člověku mnohdy přináší velké problémy. Psychiatričtí pacienti jsou diskriminováni v systému zdravotně-sociální péče a i veřejnost na ně pohlíží s podezřením a obavami. Rádi bychom proto přispěli jak k odstranění stigmatizace lidí s duševním onemocněním, tak k zásadní proměně systému psychiatrické péče v České republice.

V hnutí Mise pro duševní zdraví se angažují zástupci pacientských a rodičovských organizací, které sdružují osoby s vážným duševním onemocněním a jejich blízké - rodinné příslušníky a přátele.

Za deklarací Mise pro duševní zdraví stojí:
- Česká asociace pro psychické zdraví
- Kolumbus, o.s.
- Sympathea, o.s.
- Andělská křídla, o.s.
- Ondřej Praha, o.s.
- Občanské sdružení na pomoc duševně nemocným ČR
- Greendoors, o.s.
- Fokus Praha, o.s.
- VIDA, o.s.

Občanské sdružení Dobré místo (provozovatel portálu Lidemezilidmi.cz) prostřednictvím těchto webových stránek informuje o dění v iniciativě Mise pro duševní zdraví a současně přináší články a novinky týkající se reformy psychiatrické péče v ČR a péče o duševní zdraví obecně.


Mise pro duševní zdraví je podporována Úřadem vlády ČR a Magistrátem hlavního města Prahy

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |