Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Akcemi zaplněný duben i květen v kladenském ČČK

2. 5. 2017

Oblastní spolek Českého Červeného Kříže je v celém regionu známý svou mimořádně bohatou činností. V právě uplynulém měsíci dubnu pořádal, nebo spolupořádal řadu akcí. Hned na začátku tohoto měsíce ve spolupráci s Magistrátem statutárního města Kladna ocenil zlatými plaketami MUDR. Jana Jánského čestné dárce krve. Plaketu obdrželo celkem 22 dárců. Každý z oceněných musel absolvovat minimálně 40 dobrovolných odběrů.

Akcemi zaplněný duben i květen v kladenském ČČKStanislava Klicmanová

Předposlední dubnový týden proběhlo ve středisku kladenského ČČK školení i doškolení pedagogických pracovníků. Školení je ze zákona povinné pro pedagogy, kteří vykonávají funkce zdravotníků na školách v přírodě, táborech, nebo lyžařských kursech. Školení se zúčastnilo15 pedagogů a doškolení dalších 35 pedagogických pracovníků, celkem tedy rovných padesát. Vzdělávací akce byla zakončena písemnými testy.

Další významná dubnová akce proběhla v prostorách Kladenského městského divadla. Při příležitosti 25. výročí existence Městské policie Kladno předali její zástupci představitelům kladenského ČČK plaketu a čestný odznak jako poděkování za dlouholetou spolupráci. Nutno dodat, že tato spolupráce funguje na opravdu vysoké úrovni a jak kladenský ČČK, tak Městská policie Kladno si ji velmi pochvalují. Aktivní byl kladenský spolek ČČK i na 1. máje, kdy prováděl zdravotní dozor při oslavách Svátku práce na Sítné.

Kladenský ČČK spolupracuje na vysoké úrovni i s kladenskými hasiči. Dne 17.května bude pomáhat na jejich Memoriálu za mrtvého hasiče a 19. května pak bude spolupořadatelem předváděcí akce hasičů na kladenském ,,Sletišti." Mezi tím, 18.května, budou pracovníci Červeného kříže pomáhat během akce pro děti zaměřené na bezpečnost silničního provozu.

Poslední květnovou akcí (ve středu 24.května) bude branný závod hlídek žáků kladenských základních škol. Hlavním pořadatelem této akce bude Městská policie Kladno. Jak je vidět Os ČČK je ve městě Kladně organizací mimořádně aktivní. Velkou zásluhu na tom má především jeho mnohaletá pracovnice i ředitelka Stanislava Klicmanová.

Luboš Hora – Kladno

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |