Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Seminář aplikovaných pohybových aktivit

5. 11. 2015

Odborný seminář aplikovaných pohybových aktivit pořádá 10. listopadu katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství FTVS UK v Praze. Téma aplikované pohybové aktivity (APA) zahrnuje tělesnou výchovu a sport osob se zdravotním postižením a znevýhodněním. Jak požaduje národní i nadnárodní legislativa, osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním mají právo na integraci v oblasti tělesné výchovy na všech typech škol i v rekreačních pohybových aktivitách. Aby však inkluzivního přístupu mohlo být dosaženo, je nezbytné podpořit zvyšování kompetencí pedagogů a dalších odborníků v oblasti tělesné výchovy a sportu.

 
Seminář aplikovaných pohybových aktivit

Celodenní APA seminář je určen zejména:

* vysokoškolským pedagogům nejen z oblasti APA z různých vysokých škol (zvaní hosté z FTK Olomouc)

* zástupcům organizací, které zajišťují pohybové aktivity u zdravotně postižených klientů (Paraple, Jedličkův ústav, Sportovní klub vozíčkářů, Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů)

* členům České asociace aplikovaných pohybových aktivit

* studentům oborů TVS (zejm. ATVS OSP), fyzioterapie a ortotik-protetik a zájemcům z řad veřejnosti.

 

Účast na semináři je zdarma.

Program bude v předstihu zveřejněn na stránkách UK FTVS a

Zdroj:www.apaftvs.blog.cz/

www.apaftvs.blog.cz/

 http://apaftvs.blog.cz

Zdroj:www.helpnet.cz

www.helpnet.cz

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |