Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádá soutěž pro lidi s handicapem

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádá soutěž pro lidi s handicapem

10. 3. 2014

INKOS = INternetová KOrespondenční Soutěž je akce určená pro osoby s handicapem. Pořádá ji Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodu nejen pro lidi z tohoto regionu, ale mohou se do ní zapojit zájemci odkudkoliv. Doposavad bylo v předchozích deseti ročnících nejvíce 39 soutěžících. Proč by v tom letošním jedenáctém nemohl být rekord překonán? O nenáročné kvízové soutěži a také o knihovně samotné jsme si povídali s pracovnicí oddělení specializovaných služeb Michaelou Vrběnskou.

celý článek
Bezbariérová Kadaň

Bezbariérová Kadaň

8. 3. 2014

Toto královské město s bohatou historií a nádhernými památkami sevřené malebným údolím na předělu Doupovských a Krušných hor je cílem mnoha turistů. Aby se v něm výletníci cítili jako doma, připravili místní nadšenci podrobného průvodce, který je zavede na nejzajímavější místa a současně je upozorní na všechny důležité objekty, ať už se jedná o hotely, odborný servis nebo zdravotnická zařízení. To by samo o sobě nebylo ještě nic tak zvláštního, podstatné však je, že všechny vyznačené trasy jsou bezbariérové. Je lhostejné, zda jsou určeny pro vozíčkáře, maminky s kočárkem nebo seniory, záměrem autorů je, aby byly stejně dostupné všem.

celý článek
Podpořte vydání knihy Moniky Henčlové Holka divoká

Podpořte vydání knihy Moniky Henčlové Holka divoká

24. 2. 2014

Monika Henčlová žije s těžkou formou roztroušené sklerózy. Je upoutaná na vozík a odkázaná na pomoc asistentek. S jejich pomocí napsala knihu Holka divoká o svém životě - o modelingu, o mužích a osobním životě i o propuknutí nemoci a životě na vozíku v závislosti na druhých.
Vydání knihy je možné podpořit finanční částkou v rámci projektu pro hromadné financování HitHit - snažíme se vybrat částku 70 000 Kč, která pokryje náklady na vydání knihy a její distribuci. PŘISPĚT MŮŽETE ZDE

celý článek
Ples nazvaný SPOLEČNĚ

Ples nazvaný SPOLEČNĚ

4. 2. 2014

V sobotu 22. února 2014 se uskuteční ve Velkém sále Domu kultury ve Vsetíně společenský ples nesoucí název SPOLEČNĚ. Je připraven pro všechny, kteří milují klasické tance, temperamentní romské rytmy, ale především chtějí strávit večer v přátelském prostředí a pestré společnosti. Začátek je naplánován na osmou hodinu večerní.

celý článek
Literární soutěž pro mladé lidi Hlavnice A.C.Nora

Literární soutěž pro mladé lidi Hlavnice A.C.Nora

28. 1. 2014

Cílem vyhlašované celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora je podnítit mladé lidi k literární tvorbě a vyhledávat mezi nimi mladé talentované autory, z nichž by mohli vyrůst budoucí spisovatelé. Termíny uzávěrky a také pravidla soutěže, naleznete v tomto článku.

Dalším cílem soutěže, která trvá již od roku 1994, je uveřejnit nejlepší soutěžní práce ve sborníku a umožnit tak mladým, začínajícím autorům srovnání úrovně jejich literární práce s úrovní literárních prací ostatních autorů soutěže.

celý článek
Vlaky pro OZP

Vlaky pro OZP

22. 1. 2014

Minulý týden jednaly zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) a Českých drah (ČD). České dráhy předvedly nový objednávkový systém a praktickou ukázku funkčnosti systému. Problém lhůt pro objednávky přepravy pro OZP zůstává. ČD argumentačně doložily, že nejsou schopny ve všech případech dodržet lhůtu 48 hodin pro přistavení vagónu pro OZP a připravily seznam problémových vlaků, který bude ještě ze strany NRZP ČR prověřen. NRZP ČR navrhla ČD, že na svých webových stránkách zřídí proklik na stránky Českých drah, přímo do objednávek přepravy.

celý článek
Zánik občanských sdružení

Zánik občanských sdružení

22. 1. 2014

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník, který se dotýká i činnosti občanských sdružení. K této situaci vydal prohlášení předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Václav Krása. „Vážení přátelé, nemusíte se obávat, že transformací na spolek budete diskriminováni při žádostech o dotaci na poskytování sociálních služeb. Nyní akutně není v zásadě potřeba dělat nic. Do konce roku 2017 je nezbytné provést registraci občanského sdružení již s novým názvem, tedy s dovětkem zapsaný spolek, z.s. Spolky se registrují u Rejstříkového soudu, který je u každého Krajského soudu. Velmi důležitá část je ustanovení § 156 nového občanského zákoníku, že kolektivní orgán se může usnášet pouze za přítomnosti více než poloviny svých členů. Řada občanských sdružení mají ustanovení o tom, že usnášeníschopné jsou při přítomnosti jedné třetiny svých členů. Způsob tohoto rozhodování budou muset všechny spolky ještě před registrací upravit, protože by nebyly registrovány z důvodu nesouladu stanov se zákonem. Toto ustanovení bude pravděpodobně přinášet obtíže, ale nic se s tím nedá dělat.“

 
celý článek
Legislativa od 1. ledna 2014

Legislativa od 1. ledna 2014

22. 1. 2014
Od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., ve znění 313/2013 Sb., kterou se upravují podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením pro psychicky nemocné lidi.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem "TP" (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav,kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

celý článek
Bál Domova sv. Anežky

Bál Domova sv. Anežky

21. 1. 2014

Nezadržitelně se blíží. Bude „Lepší, než jste čekali!“ S tímto předsevzetím ho uskutečňuje celý organizační štáb, jenž je tvořen vedením, klienty a přáteli zařízení. Plesové jásání se bude konat v pátek 14. února od 20 hodin v kulturním domě ve Zvěrkovicích, kam je to z Čihovic v Týně nad Vltavou tak čtyři kilometry a z Temelína coby kamenem dohodil. Bál Domova sv. Anežky se uskuteční počtvrté a pakliže se něco koná již čtvrtým rokem, lze to již pomalu nazvat tradicí. Lidé se naučili na tento ples chodit, těch, co se přicházejí bavit a tím i pomáhat správné věci, je pokaždé hodně.

celý článek
Moraviachor a hosté zazpívají pro vsetínskou Diakonii

Moraviachor a hosté zazpívají pro vsetínskou Diakonii

10. 1. 2014

Na neděli 26. ledna 2014 připravuje smíšený pěvecký sbor Moraviachor ve spolupráci s Diakonií Vsetín koncert duchovní hudby. Pod vedením dirigenta Josefa Surovíka tak posluchači uslyší skladby Petra Ebena, Zdeňka Lukáše, ale i zahraničních autorů. Koncert se uskuteční v Horním kostele Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně, od 15 hodin.

celý článek
Tříkrálová sbírka celostátně již počtrnácté

Tříkrálová sbírka celostátně již počtrnácté

9. 1. 2014

Již počtrnácté pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Počátkem ledna tradičně vyjšli do ulic měst a obcí koledníci, aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o finanční dar do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí. Charitní koledníky budou lidé potkávat až do 14. 1. Poté bude následovat sčítání výnosu této dobročinné sbírky.

celý článek
Sbírka „Pomozte dětem“ vrcholí

Sbírka „Pomozte dětem“ vrcholí

8. 1. 2014

V pondělí 13. ledna vyvrcholí v Jindřichově Hradci sbírková akce „Pomozte dětem“, a to v prostorách školy v Klášterské ulici v době od 12 do 16 hodin. Na sbírkové akci se podílejí tři subjekty, jsou jimi jindřichohradecká Městská knihovna, Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci a humanitární organizace ADRA. Sbírka začala již 20. listopadu loňského roku, koná se ve prospěch dětí z Dětského domova v Kamenici nad Lipou. Kdo by chtěl ještě poslat dětem do Kamenice nějaký dárek, má vcelku dostatek času vše přichystat. Tentokrát se bude sbírat nejen to, co už lidé mohli nosit do knihovny, ale také oblečení pro děti ve věku od 7 do 9 let, k tomu sportovní potřeby, školní potřeby, což jsou například penály, aktovky, batohy. Dětský domov v Kamenici nad Lipou má ve vínku motto: „Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takové dary není." Avšak i dárky, které přinese sbírka, zcela jistě kamenické děti rozradostní.

celý článek
Pekařství – nová příležitost pro mentálně retardované ze Psár

Pekařství – nová příležitost pro mentálně retardované ze Psár

28. 12. 2013

Symbolem křesťanských Vánoc je pro mnohé stromeček, pro jiné koledy či kapr s bramborovým salátem. Jenže ten nejdůležitější znak není jen povrchní pozlátko, ale v souladu s posláním následovníků Ježíše Krista je to všeobjímající láska a s ní spojené obdarovávání. A co může být pro hendikepované tím největším pokladem? Nejsou to peníze na zlepšení jejich života, ale v souladu se starým příslovím i oni stojí o to, aby „jim nebyla ryba darována, ale aby se oni sami naučili ryby chytat“.

celý článek
Vítězové letošní soutěže Ekologie v objektivu vyhlášeni

Vítězové letošní soutěže Ekologie v objektivu vyhlášeni

13. 12. 2013

Věda, která pomáhá zlepšovat život, to bylo tématem letošního, devátého ročníku československé soutěže Ekologie v objektivu, jenž si klade za cíl zvýšit zájem veřejnosti o vědu, výzkum a inovace pro udržitelný rozvoj a ochranu přírody. Amatérští i profesionální fotografové z České republiky a ze Slovenska přihlásili do soutěže během necelých dvou měsíců téměř tisícovku snímků.

celý článek
Aukce originálních pivních lahví ve prospěch vozíčkářů

Aukce originálních pivních lahví ve prospěch vozíčkářů

13. 12. 2013

Aukce unikátních pivních lahví, která proběhla začátkem prosince, vynesla přes půl miliónu korun. Ty budou využity ve prospěch vozíčkářů z Centra Paraple pomáhajícímu lidem s poškozením míchy. Zajímavá akce se uskutečnila z iniciativy Plzeňského Prazdroje a vydavatelství iDnes.

celý článek
Potravinová banka

Potravinová banka

11. 12. 2013

V sobotu 14. prosince od 10 do 15 hodin bude Oblastní spolek Českého červeného kříže v Kladně spolu s Magistrátem města Kladna pořádat akci Potravinová banka. ,,Akce, která se uskuteční též za spolupráce  Humanitární jednotkou Českého červeného kříže Kladno a Městskou policií, bude probíhat v kladenských supermarketech BILLA, TESCO a KAUFLAND. Podstata spočívá v tom, že lidé při svých běžných i předvánočních nákupech budou mít možnost zakoupit dárek v podobě trvanlivých potravin, případně i dalších důležitých věcí pro potřebné občany a předat ho členům Českého červeného kříže Kladno,“ uvedla ředitelka Oblastního spolku ČČK Kladno Stanislava Klicmanová . Tato pomoc bude předána a distribuována seniorům a osobám sociálně slabým k vylepšení jejich sociální situace. Na závěr je nutno dodat, že podobnou akci bude kladenský ČČK spolupořádat po Novém roce i v dalších kladenských supermarketech LIDL, PENNY, ALBERT a NORMA.

Text a foto: Luboš Hora
celý článek
Vánoční Otevřený dvůr v Plasné

Vánoční Otevřený dvůr v Plasné

28. 11. 2013

Občanské sdružení Proutek pořádá v sobotu 30. listopadu na svém statku v Plasné Vánoční Otevřený dvůr. Je to tradiční hojně navštěvovaná akce v úvodu adventního období. V 10 hodin program zahájí Machovo žesťové kvarteto z Kardašovy Řečice, nebudou chybět vánoční skladby v podání pěveckých sborů, dětský bubínkový orchestr ani tradiční divadlo. Aspoň tři desítky stánků s jarmarečníky a trhovci nabídnou všemožné pochutiny, rukou vytvořené originality, které blízkým zajisté udělají radost, když je pod vánoční jedličkou naleznou. Vstupné na statek je dobrovolné a na každého, kdo drobnou mincí do sbírkové kasičky přispěje, čeká malý, ale pěkný a milý dárek. „Je to naše nejoblíbenější a nejstarší sbírková akce, jakou pořádáme. Snažíme se při ní s velkým citem apelovat na lidi ve svátečním čase a nabídnout jim možnost prožít výjimečný den naplněný setkáními s přáteli a známými,“ zve k návštěvě statku v Plasné ředitelka Proutku Kamila Tomšíková.

celý článek
Festival Mezi ploty v novém kabátu

Festival Mezi ploty v novém kabátu

27. 11. 2013

Největší pražský festival Mezi ploty se v Psychiatrické nemocnici v Praze Bohnicích po roční přestávce a v novém formátu opět otevře na přelomu května a června příštího roku. Novým partnerem je Česká televize. „Tento projekt se dotýká podstaty našeho života a cíleně pomáhá těm, kteří naši pomoc potřebují. Otevíráme témata, se kterými si mnoho z nás neví tak docela rady: láska, vztahy, sex, seberealizace, relaxace, duchovní svět,“ říká dramaturg projektu Mezi ploty David Smoljak.

celý článek
140 tisíc korun pro vsetínskou Diakonii

140 tisíc korun pro vsetínskou Diakonii

27. 11. 2013

Herec Pavel Liška vedl dražbu 5. dobročinné aukce Diakonie Vsetín, která se konala v sobotu 23. listopadu v Mramorovém sále vsetínském zámku. Dražilo se téměř šest desítek uměleckých děl regionálních tvůrců a výrobků uživatelů Diakonie a celková částka se nakonec vyšplhala na úctyhodných 143 800 korun. Peníze půjdou na koupi novějšího auta pro seniory z denního stacionáře Zahrada.

celý článek
Pozvánka na Barevné Vánoce v Jihlavě

Pozvánka na Barevné Vánoce v Jihlavě

22. 11. 2013

Adventní čas se nezadržitelně blíží a s ním i tradiční předvánoční akce Barevné Vánoce. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě rozvoní jehličí a všechna patra kongresové budovy se opět zaplní výrobky obyvatel krajských domovů pro seniory a ústavů sociální péče.

celý článek
Nemoc jako cenná zkušenost

Nemoc jako cenná zkušenost

21. 11. 2013

Ve čtvrtek 28. listopadu přivítá Rožnov pod Radhoštěm řadu odborníků na problematiku začlenění lidí s duševní nemocí do společnosti. Mezinárodní konference s názvem „Nemoc jako cenná zkušenost“ se koná v hotelu Energetik od 9 do 15. 30 hodin. Podtitul konference zní: Holistický přístup k reintegraci duševně nemocných s příklady dobré praxe z Nizozemska a podněty i ke změnám v ČR.

celý článek
Výstava obrazů u Anděla

Výstava obrazů u Anděla

19. 11. 2013

Ve středu 27. listopadu bude zahájena výstava obrazů Jana Brabence a Evy Jandejskové. Vernisáž v 18 hodin uvede herečka Hana Maciuchová a Jaroslav Krček vás naladí hudbou do té nejlepší nálady. V galerii E. Jandejskové v Lidické ulici v Praze na Smíchově bude tato prodejní výstava k vidění až do konce tohoto roku, takže zde můžete nalézt velmi originální vánoční dárky pro své milované.

celý článek
Metro je od nynějška přátelštější ke zrakově postiženým

Metro je od nynějška přátelštější ke zrakově postiženým

15. 11. 2013

Nevidomým pasažérům pražského metra se uleví. Dopravní podnik pro ně upravil posledních osm stanic, které až doposud nesplňovaly parametry pro bezpečné cestování nevidomých a slabozrakých, a vybavil nástupiště vodícími lištami. Jedná se především o stanice trasy C: Strašnická, Vltavská, Budějovická, Kačerov, Pankrác a Pražského povstání, ale též poslední „béčkové“ nástupiště Smíchovského nádraží.

celý článek
Těmická benefice pro Leničku a Kristýnku se vydařila

Těmická benefice pro Leničku a Kristýnku se vydařila

14. 11. 2013

Těmice je obec, která nemá ani čtyři stovky stálých obyvatel. Nachází se v okrese Pelhřimov nedaleko Kamenice nad Lipou. O první listopadové sobotě se tam uskutečnila akce, která bývá svým rozsahem spíše výsadou velkých měst. Jenže pořadatelé benefice nazvané „LENIČCE & KRISTÝNCE“ ukázali, že pokud se vytyčí velký cíl a naleznou se lidé s pravou vůlí a srdcem, pak na velikosti místa konání pranic nezáleží.

celý článek
Roztroušená naděje v Jindřichově Hradci

Roztroušená naděje v Jindřichově Hradci

13. 11. 2013

V sobotu 23. listopadu se v Jindřichově Hradci uskuteční 2. ročník charitativní akce Roztroušená naděje. NADĚJE – slovo, jméno, název, víra v nové možnosti, v dobrý výsledek, v lepší budoucnost. Hlavní duší projektu, který pomáhá, je budoucí lékařka Jitka Čechová, která nám projekt popsala a představila.

celý článek
Duhová křídla mají své vítěze

Duhová křídla mají své vítěze

12. 11. 2013

Ocenění hejtmana Pardubického kraje za činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením Duhové křídlo 2013 putovala 6. listopadu 2013 ke svým novým majitelům. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v sále Integračního centra sociálních aktivit Kosatec. Vítězkami se staly ředitelka Tyflocentra Pardubice Dana Stoklasová v kategorii profesionálů a dlouholetá předsedkyně Klubu onkologicky nemocních v Pardubicích Alena Nováková v kategorii dobrovolníků. Ceny jim předali první náměstek hejtmana Roman Línek a radní Pavel Šotola. Zvláštní cenu za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením získal Michal Hašto z Pardubic.

celý článek
Pavel Liška bude licitovat pro vsetínskou Diakonii

Pavel Liška bude licitovat pro vsetínskou Diakonii

12. 11. 2013

Na sobotu 23. listopadu připravuje Diakonie Vsetín Dobročinnou aukci. Dražit se bude téměř šest desítek uměleckých děl od regionálních tvůrců i výrobků z tvořivých dílen Diakonie. Licitování se ujme herec Pavel Liška. Záštitu nad akcí převzala starostka města Vsetína Iveta Táborská. Aukce se uskuteční v Mramorovém sále vsetínského zámku od 17 hodin.

celý článek
Týden pro inkluzi v Petrklíči

Týden pro inkluzi v Petrklíči

7. 11. 2013

V centru Radotína.se nachází Soukromá mateřská škola Petrklíč, jejímž zřizovatelem je občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč). Ve středu 6. listopadu jsme byli hosty jejich programu v rámci Týdne pro inkluzi. Školkou nás provázela a na otázky odpovídala předsedkyni o. s. Petrklíč (k duši blíž) Ilona Kydlíčková.

celý článek
Hry usměvavých srdcí

Hry usměvavých srdcí

4. 11. 2013

Bylo to v sobotu 14. října roku 2006, kdy se na Tyršově stadiónu v Jindřichově Hradci sešlo třiadvacet pohybu chtivých lidí, aby si zahráli pétanque. Přišli, či přijeli také lidé se zdravotním i tělesným handicapem, jejich doprovod, děti. Někteří se jen dívali. Tehdy asi ještě nikdo netušil, že se hrou s koulemi a malou kuličkou, které se říká Jack, košónek nebo prasátko, rozvine tradice, jež trvá již osm let.

celý článek
Jubilejní Dobročinná akademie ve prospěch Centra Paraple

Jubilejní Dobročinná akademie ve prospěch Centra Paraple

29. 10. 2013

Dvacátý ročník Dobročinné akademie, kterou zakladatel obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple Zdeněk Svěrák připravil společně s Českou televizí, vynesl na pomoc vozíčkářům 6 056 619 korun. Tento benefiční pořad se uskutečnil 28. října a vysílala jej Česká televize a Radiožurnál. Diváci a posluchači vyslyšeli výzvu Zdeňka Svěráka a oslavili státní svátek dobrým skutkem.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15starší články>

Novinky

Zajímavé akce a projekty firem a sdružení, upoutávky na nové produkty či služby pro zdravotně postižené.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |