Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Nejlepší veřejně prospěšná kampaň

Nejlepší veřejně prospěšná kampaň

17. 11. 2012

Šestý ročník soutěže Žihadlo o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, která hodnotí práce přihlašované neziskovými organizacemi, přišel letos s novinkou, kterou je cena veřejnosti. Organizátoři z obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz v těchto dnech spustili nový web, kde může kdokoliv ocenit podle svých představ nejpovedenější společenskou kampaň ve čtyřech kategoriích: tištěná reklama, radiový spot, televizní spot a internetová kampaň. Vyhlášení výsledků proběhne 22. listopadu v sále Boženy Němcové ve Strahovském klášteře v Praze. Až do 18. listopadu mohou lidé dát svůj hlas nejzajímavější kampani na stránkách www.zihadloroku.cz

celý článek
Sexualita a vztahy lidí s postižením

Sexualita a vztahy lidí s postižením

14. 11. 2012

Akreditovaný kurz, jehož cílem je vnímání sexuality zdravotně postižených a její spojení s lidským životem, vztahy, potřebami, ale i normami a hranicemi pořádá Pohoda, o.p.s., jeho lektorem bude Petr Eisner, DiS. Akce proběhne 13. prosince od 9 do 17 hod. na Praze 4, Roškotova ul. č. 6. Bližší informace na vzdelavanivpohode.cz

celý článek
Individuální plánování v praxi

Individuální plánování v praxi

13. 11. 2012

Dvoudenní kurz individuálního plánování určený pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách se zaměřením na chráněné bydlení mentálně postižených lidí připravila Společnost DUHA-integrace osob s mentálním postižením v Praze. Jeho účastníci se naučí sestavovat a vytvářet individuální plán, který je nedílnou součástí spolupráce mezi asistentem a klientem.

celý článek
Veřejná debata o mezigeneračních vztazích

Veřejná debata o mezigeneračních vztazích

13. 11. 2012

O tom, že vzájemné porozumění příslušníků mladé a starší populace není v současné době ideální, není pochyb. Senioři jsou zásluhou našich politiků často chápáni jako přítěž, na kterou musí aktivní populace pracovat a žádný užitek nikomu nepřinášejí. Ti se zase uzavírají do sebe, protože si připadají neužiteční. Tuto mylnou představu má pomoci odkrýt i veřejná debata věnovaná mezigeneračním vztahům. Její účastníci budou volně diskutovat na téma: Nakolik se lidé, vzdáleni od sebe přes jednu nebo dokonce dvě generace potřebují, jaký přínos má setkávání mládí a stáří pro jednotlivce a jaký pro společnost, nebo proč je důležité, aby dobře fungovala tzv. širší rodina a jaký význam mají prarodiče pro vnoučata? Pokusí se také najít odpověď na otázku, jak se daří prarodičovství na počátku 21. století v ČR?

celý článek
Chráněné bydlení v praxi

Chráněné bydlení v praxi

12. 11. 2012

Kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se chtějí naučit, jak využívat základní principy a hodnoty chráněného bydlení a zvládat různé modely přístupu k lidem s mentálním postižením, připravila pražská organizace Společnost duha-integrace osob s mentálním postižením. Kurz je určen i vedoucím pracovníkům, kteří se chtějí naučit rozlišovat formy chraněného bydlení, dokázat jej aplikovat na sociální systémy ČR a zdokonalit se ve vedení týmu a práci s asistenty chráněného bydlení.

celý článek
Demonstrace k výročí 17. listopadu

Demonstrace k výročí 17. listopadu

12. 11. 2012

Výročí 17. listopadu se blíží mílovými kroky a řada z nás se chystá na demonstraci, která se uskuteční v Praze na Václavském náměstí. Její začátek je plánován na 13 hod., ale vyhrazená místa pro zdravotně postižené je třeba zaujmout již dříve. Přímo pod pódiem bude rezervován prostor pro osoby se zdravotním postižením, a pro ty, co nevydrží dlouho stát, je možné zajistit i židle. Jako obvykle bude přistavena i bezbariérová toaleta.

celý článek
V Německu zrušili poplatky za lékaře

V Německu zrušili poplatky za lékaře

10. 11. 2012

Českému pacientovi se může zdát neuvěřitelné, že v době, kdy ministerstvo zdravotnictví usiluje o zvýšení poplatků za lékaře, německý parlament odsouhlasil v pátek 9. listopadu jejich zrušení. Na tomto postupu se už na počátku týdne dohodla středopravicová vládní koalice Angely Merkelové a poslanci ho jednohlasně podpořili.

celý článek
Týrání mentálně postižených v Anglii

Týrání mentálně postižených v Anglii

6. 11. 2012

Když britská televizní společnost BBC odvysílala koncem října 2012 reportáž o týrání mentálně postižených pacientů v soukromé nemocnici nedaleko Bristolu, byl to pro celou anglickou veřejnost, a nejenom pro ni, šok. Ponižování a fyzické týrání, kterému byli bezbranní klienti vystaveni, by se dalo srovnat snad jen se zacházením vězňů v koncentračních táborech fašistického Německa.

celý článek
Happening za lepší život lidí s duševní nemocí

Happening za lepší život lidí s duševní nemocí

3. 11. 2012

Před ministerstvem zdravotnictví se 10. října uskutečnil happening za lepší život lidí s duševní nemocí. Na Palackého náměstí v Praze se sešli členové pacientských a rodičovských organizací společně se zástupci poskytovatelů zdravotní a sociální péče, aby symbolicky právě 10. října, kdy se slaví Světový den duševního zdraví, předali ministrovi zdravotnictví MUDr. Luboši Hegerovi deklaraci požadující transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR.

celý článek
Jste žena nad 65 let? Přijďte na bezplatné vyšetření osteoporózy!

Jste žena nad 65 let? Přijďte na bezplatné vyšetření osteoporózy!

25. 10. 2012
Osteoporóza, neboli řídnutí kostí, vede k větší křehkosti kostí a náchylnosti ke zlomeninám. Vyšetřuje se DENZITOMETREM, který naprosto bezbolestně zjistí hustotu kostí. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou.
celý článek
Jak předcházet závislostem?

Jak předcházet závislostem?

24. 10. 2012

Společnost pro zdravé rodičovství připravuje seminář zaměřený na prevenci rizikového chování mládeže, které vede k závislostem. Jeho cílem je ukázat, co mohou sami udělat pro to, aby se u svých dětí vyhnuli jakékoliv rizikové formě chování, která může vést k závislostem.

celý článek
Na vzdělání lze získat dotace

Na vzdělání lze získat dotace

24. 10. 2012

Podle informací deníku PRÁVO ze 3. 10. 2012 patří již druhým rokem k nejčastěji využívaným daňově zvýhodněným benefitům investice do vzdělávání pracovníků. Firmy si uvědomují, že zvyšováním odbornosti svých zaměstnanců přispívají k vyšší efektivitě práce a lépe se přizpůsobí novým ekonomickým podmínkám. Zdroje pro financování tohoto benefitu mohou firmy čerpat také z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož jedna oblast je věnována právě vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů.

celý článek
Dobročinné obchody v Praze

Dobročinné obchody v Praze

24. 10. 2012

K domovu Sue Ryder neodmyslitelně patří dobročinné obchody. Mají své kouzlo, svůj neobvyklý sortiment, který pochází výhradně z darů. Sekáte se zde s příjemnou obsluhou, můžete si dopřát malé občerstvení a ochutnat kávu či jiné produkty dovezené přímo od výrobců z rozvojových zemí. Především zde ale můžete levně nakoupit starší oblečení, věci denní potřeby i nábytek.

celý článek
Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

24. 10. 2012

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.

celý článek
Jak reagovat na změny v legislativě

Jak reagovat na změny v legislativě

24. 10. 2012

Dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, nabývá účinnosti 1. 12. 2012. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nabízí návod, jak postupovat při podávání žádostí, aby bylo možné těchto změn využít. Týká se to souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od 4 do 7 let.

celý článek
Nový charitní dům v Rožnově pod Radhoštěm

Nový charitní dům v Rožnově pod Radhoštěm

19. 10. 2012

Ve čtvrtek 4. října 2012 bylo v Rožnově pod Radhoštěm slavnostně otevřeno Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Základní kámen byl položen na podzim roku 2010. Informaci o začátcích a průběhu stavby představil ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda. Celkové náklady na vybudování nového charitního domu činily 16,87 miliónu korun. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí dosahovala částky 12,25 miliónu korun. Zbylá část byla investována z vlastních zdrojů Charity. Nové zařízení soustředí dosavadní služby Charity do jednoho místa, nové prostory umožní i rozšíření služeb o denní centrum pro seniory.

celý článek
Pomalu se učím kroky k mému tanci

Pomalu se učím kroky k mému tanci

19. 10. 2012

V Senátu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze se na přelomu září a října 2012 konala výstava fotografií s názvem Pomalu se učím kroky k mému tanci. Autory snímků byli členové rožnovského fotoklubu R9 a nizozemského fotoklubu Perspectief, kteří zachytili život lidí v neziskové organizaci Iskérka v Rožnově pod Radhoštěm a v její partnerské organizaci De Boei z nizozemského Eindhovenu. Obě organizace spojuje péče o psychicky nemocné lidi a vzájemnně spolupracují od roku 2006. Cyklus pro výstavu byl vybrán pod uměleckým vedením prof. Mgr. Jindřicha Štreita.

celý článek
Napiš, co je život

Napiš, co je život

14. 10. 2012

Publicisticko - literární soutěž pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje občanské sdružení Dobré místo, provozovatel portálu www.lidemezilidmi.cz. Autor vítězného díla bude moci v případě zájmu získat pracovní místo jako redaktor tohoto portálu.

Na další autory, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na prvních třech místech, čekají věcné ceny.

celý článek
Využijme příležitost k reformě psychiatrické péče

Využijme příležitost k reformě psychiatrické péče

14. 10. 2012

V systému péče o duševně nemocné v ČR jsou porušována lidská práva a je nutné ho transformovat.

celý článek
BROUČCI A BERUŠKY ROZSVÍTÍ PODZIMNÍ VSETÍN

BROUČCI A BERUŠKY ROZSVÍTÍ PODZIMNÍ VSETÍN

13. 10. 2012

Diakonie Českobratrské církve Evangelické Vsetín připravila také letos pro nejmenší obyvatele Vsetína průvod s lampiony nazvaný Pochod broučků. Sraz je na náměstí Svobody v pátek 12. 10. 2012 v 18.30 hodin. Pro všechny, kteří si nestihnou doma vyrobit krovky nebo tykadla, budou od 18 hodin připraveny workshopy s jejich výrobou. Bude zde také možnost nechat si namalovat obličej barvami. V 18.30 všechny příchozí přivítá Pučmeloud Honza z Rádia Valašsko a po krátkém hravém programu je zavede do pohádkového parku.

celý článek
Večery u Kapucínů

Večery u Kapucínů

12. 10. 2012

Zajímavé benefiční akce pořádají bratři kapucíni v prostorách svého kláštera v Praze na Hradčanech. Jmenují se Večery u kapucínů a pořádají se každou první středu v měsíci kromě prázdnin. Nejedná se o žádné modlitební akce, ale kulturní program, ve kterém vystupují pozvaní umělci. Výtěžek z dobrovolného vstupného je vždy věnován určité humanitární instituci dle výběru bratří kapucínů.

celý článek
Veletrh Senior Praha

Veletrh Senior Praha

5. 10. 2012

V pátek 5. října začíná v 10 hod na Výstavišti v Holešovicích už tradiční veletrh určený hlavně pro seniory, ale i všechny ostatní. Ten letošní bude zaměřen na služby a produkty, které mají sloužit seniorům. Novinkou bude festival Senior-fest zaměřený jak na vzdělávací, tak kulturní akce, kde nebude chybět zábava, tanec ani módní přehlídka. Návštěvníky bude provázet moderátor Eduard Hrubeš, v programu vystoupí například Pavlína Filipovská, Karel Štědrý, Eva Pilarová, herečky Květa Fialová, Naďa Konvalinkvá a další. Připraveno je také vystoupení taneční skupiny Via Nobilis, jejímiž členkami jsou profesionální tanečnice nad 80 let. Na návštěvníky také čeká široká nabídka lázeňských pobytů a zdravotních pomůcek. Akce pokračuje i v sobotu, kdy proběhne také zlatý hřeb programu běžecký závod Seniorská míle 2012, jehož se mohou zúčastnit běžci starší 60 let. Vstupné na Veletrh je 20 Kč.

celý článek
Seniorská míle 2012

Seniorská míle 2012

5. 10. 2012

Jedenáctý ročník závodu určený pro aktivní seniory nad 60 let proběhne v sobotu na Výstavišti Holešovice Praha. Jeho pořadatelem je občanské sdružení ŽIVOT 90, patronát nad ním převzala bývalá olympionička Dana Zátopková. Trasa začíná a končí u Průmyslového paláce a vede Královskou oborou. Celá trať měří přibližně 1 370 metrů, ale závodníci budou rozděleni do čtyř kategorií podle toho, na co se cítí. Kdo si netroufá na celý závod, může se zúčastnit Minimíle, která měří 161metrů a je určená především seniorům s vnoučaty. Start začíná v 11 hodin, ale sraz účastníků je už od 9:30 hod.

celý článek
Rozloučení s létem

Rozloučení s létem

1. 10. 2012

Podle astronomů začal podzim v sobotu 22. září. Pro nás to byl ten nejvhodnější den rozloučit se s létem. V malé vísce na okraji Prahy je chráněné bydlení pro muže s mentálním a psychickým postižením. A tak jsme se všichni sešli u nich na Xaverově, tento den oficiálně nazvali Dnem otevřených dveří.

celý článek
Nová výplata dávek přes sKarty

Nová výplata dávek přes sKarty

21. 9. 2012
Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Zdroj:www.mpsv.cz

celý článek
Dobrovolník roku Prahy 10

Dobrovolník roku Prahy 10

21. 9. 2012
Městská část Prahy 10 vyhlašuje soutěž o nejpopulárnějšího dobrovolníka roku. Do volby mohou být přihlášeni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení (tj. z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práci s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie, aj.), ale musí svoji práci vykonávat na území Prahy 10. Kandidát musí jako dobrovolník působit minimálně jeden rok. Každá organizace může nominovat pouze jednoho kandidáta za rok. Již jednou oceněný dobrovolník nemůže být opětovně nominován. Vyhlášení výsledků bude v předvečer Mezinárodního dne dobrovolníků dne 4. 12. 2012. Přihlášku do volby je třeba zaslat nejpozději do 31. října 2012, do 12:00 hod.

Zdroj:www.praha10.cz

celý článek
Mezinárodní setkávání mládeže se zdravotním postižením

Mezinárodní setkávání mládeže se zdravotním postižením

21. 9. 2012
Na polském zámku Krzyzowa u Vratislavi se ve dnech 24.-28.9.2012 uskuteční česko-německo-polsko-rakouský seminář inkluzivní pedagogiky, který bude zaměřen na přípravu a realizaci mezinárodních setkání mládeže se zdravotním postižením. Na praktických příkladech přiblíží principy inkluzivní pedagogiky, možnosti organizace mezinárodních setkání mladých lidí se zdravotním postižením a bez postižení a umožní navázat kontakty s kolegy ze sousedních zemí Podrobnější informace: mosiczuk@kreisau.de
celý článek
Workshop zaměřený na lidská práva neslyšících

Workshop zaměřený na lidská práva neslyšících

21. 9. 2012
Neslyšící s Nadějí, o.s. ve spolupráci se společenským centrem Londýnská 30 pořádají čtvrtý seminář k příležitosti Mezinárodního dne neslyšících v Praze Workshop „„ „Bilingvilismus a lidské právo pro neslyšící “, který se koná dne 27. září od 16 do 17:30. Program je určen pro zástupce institucí pracujících se sluchově postiženými dětmi – bilingvální vzdělávací systém. Podrobný program workshopu najdete na www.neslysicisnadeji.org, registrace je možná na org.anizace.nsn@gmail.com, a to nejpozději 25.září 2012!

Zdroj:www.neslysicisnadeji.org.

celý článek
Právní poradenství spotřebitelům

Právní poradenství spotřebitelům

21. 9. 2012
Občanské sdružení spotřebitelů TEST přišlo se zajímavým nápadem. Nabízí spotřebitelům bezplatné poradenské služby z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Konzultace je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru. Telefonní linka: 299 149 009 Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
celý článek
Úvod do psychologie handicapu

Úvod do psychologie handicapu

21. 9. 2012
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pořádá 4. října kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách nazvaný Úvod do psychologie handicapu. Jeho účastníci se seznámí se základními pojmy psychologie handicapu, budou se zabývat problematikou zdravotního postižení jako náročnou životní situací a dozví se, jak se s ní vyrovnávat. Seznámí se také s vlivem zdravotního postižení dítěte na rodičovské chování a duševní rovnováhu pečujících osob. Kromě toho se naučí rozpoznávat psychologická specifika práce s postiženými. osobami. Kurz v rozsahu pěti vyučovacích hodin se uskuteční v budově NRZP ČR, , Partyzánská 7, Praha 7. Účastnický poplatek bude 1000, pro členy NRZP ČR

Zdroj:www.nrzp.cz.cz

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14starší články>

Novinky

Zajímavé akce a projekty firem a sdružení, upoutávky na nové produkty či služby pro zdravotně postižené.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |