Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Kateřina Valentová

17. 1. 2017

Péče o postiženou dceru ji přivedla až k práci osobní asistentky osob se zdravotním postižením a seniorů

Paní Kateřina Valentová se narodila sice v Praze, ale již v období dospívání se i s rodiči přestěhovala do Kladna, kde od té doby také trvale žije. Nemá přitom život nijak jednoduchý. Sama vychovává tři děti, dospívajícího syna a dvě děvčata, která navštěvují základní školu.

Kateřina Valentová K.Valentová

Takových žen je jistě více, ale paní Valentová má život o to složitější, že její starší jedenáctiletá dcera Terezka je vážně tělesně postižená. „Terezku ještě v útlém věku porazilo na silnici nákladní auto a od té doby je přes veškerou snahu lékařů ochrnutá na jednu nohu od kolene dolů. Může se pohybovat jen s pomocí berlí a na delší vzdálenosti dokonce na invalidního vozíku,“ říká paní Kateřina. Ta se o postiženou dcerku stará velmi obětavě. Jedenáctiletá Terezka jistě potřebuje větší péči než zdravé děti. Paní Valentová k tomu ale udává: ,,Terezka je povahově taková, že sama nechce, aby se s ní jednalo jinak než se zdravými dětmi a svůj handicap nese opravdu mimořádně statečně.“

Získala místo s podporou úřadu práce

Kateřina Valentová sice původně pracovala jako vyučená prodavačka, ale snad právě obětavá péče o postiženou dcerku ji nakonec přivedla k úplně jinému zaměstnání. Po úspěšném absolvování odborného kursu zakončeného jak písemným testem, tak zhruba měsíční praxí v Domově pro seniory a v kladenské organizaci ,,Zahrada“ - poskytovatel sociálních služeb, začala pracovat u zcela jiného zaměstnavatele. Tím je Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., kde pracuje jako osobní asistentka. „Moje současné zaměstnání spočívá především v terénní práci přímo v domácnostech zdravotně postižených občanů a seniorů. Takovým lidem například pomáhám v domácnosti s úklidem, s nákupy, s osobní hygienou, ale také je třeba doprovázím k lékařům, nebo k jednání na úřadech, a v některých případech třeba i na kratší procházky nebo posezení v cukrárně. Již mám zkušenost, že třeba jen pouhé vlídné slovo je dokáže velmi potěšit,“ vysvětluje paní Kateřina. V Centru pracuje již čtyři roky. Její pracovní místo zde bylo vytvořeno díky spolupráci zaměstnavatele s kladenským úřadem práce. Ten pracovní místo u této obecně prospěšné společnosti finančně podporuje v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce tak v tomto případě pomohl jak paní Valentové, která má vzhledem ke své životní situaci značně znevýhodněné postavení na trhu práce, ale přeneseně také lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby, tedy právě její pomoc na místě osobní asistentky.

Na pozici osobní asistentky je paní Valentová klíčovým pracovníkem z šesti pro téměř padesát klientů Centra. Klíčový pracovník se věnuje svým klientům v rámci jejich individuálních plánů. Jinak ale navštěvuje i ostatní klienty kladenského Centra, stejně jako všichni další asistenti. „Práce asistentky mě vyloženě baví a v současné době vůbec neuvažuji o tom, že bych snad měla dělat něco jiného, a to i kdyby to bylo finančně lépe ohodnocené,“ uzavírá žena, která díky své postižené dcerce sama nejlépe poznala, jakým handicapem je vážné postižení. Snad právě proto má ke své finančně stále dost nedoceněné práci tak vřelý vztah.

Text i foto: Luboš Hora

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |