Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Benefice Hvězdy vesmíru

6. 9. 2013

Koncert v Zubří ve prospěch Nadačního fondu Jonášek podporujícího onkologicky nemocné děti vynesl více než 30 tisíc korun.

V pátek 30. srpna 2013 se v Zubří ve středu města - pod Petrohradem konal Benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Jonášek, který vznikl v roce 2010 ve Valašském Meziříčí. Akce probíhala venku za účasti řady mladých lidí, ale také dospělých.

celý článek

Můj nový život v Městském muzeu Blatná

6. 9. 2013

Unikátní výstava přední české fotografky Kamily Berndorffové zachycující život dětí s onkologickým onemocněním se přesouvá ze Staroměstské radnice v Praze a dalších měst od 19. září do 20. října do Blatné.

Městské muzeum Blatná převezme štafetu započatou v dubnu 2012 ve Staroměstské radnici v Praze, kde odstartoval společný projekt MUDr. Lucie Cingrošové a Kamily Berndorffové, díky které jej můžete vidět i v Blatné.

celý článek

Kavárna Pohodička slouží jako sociálně terapeutická dílna

5. 9. 2013

V pondělí 2. Září 2013 byla v Náměšti nad Oslavou otevřena kavárna, která slouží jako sociálně terapeutická dílna a byla vybudována v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb. „Domov bez zámku je jedním ze zařízení, které bylo vybráno do projektu, jenž zásadně mění život lidem s mentálním a kombinovaným postižením,“ uvedl Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Otevření kavárny je dalším z výstupů projektu, jehož cílem je začlenit lidi s postižením do běžného prostředí. „Postupnými kroky se snažíme klientům sociálních služeb zajistit přirozenější a důstojnější podmínky pro život,“ poznamenala Alena Brožková, ředitelka Domova bez zámku.

celý článek

Sérii přednášek pro seniory nabízí Senior Point v Jihlavě

4. 9. 2013

Už dva měsíce funguje v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě Senior Point – informační, metodické a vzdělávací centrum zaměřené na služby a pomoc seniorům. Jde o kontaktní místo, kam přicházejí lidé, kteří se chtějí informovat nebo potřebují pomoc. „Zdarma se tu dozvědí základní informace týkající se bydlení, sociální péče, zdravého životního stylu a volnočasových aktivit. Kdo chce, může si tu také vyřídit Senior pas nebo nahlédnout do aktuálního slevového katalogu,“ přiblížil Senior Point Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Už od září zahajuje první krajský Senior Point sérii přednášek. Přednášky se budou konat vždy v 15 hodin v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova D 2.08. Přihlášky adresujte telefonicky na číslo 607 025 456 nebo e-mailem na adresu jihlava@seniorpointy.cz. Kontaktní osoba je Pavla Poulová.

celý článek

Týdny pro duševní zdraví ve FOKUSU Vysočina

4. 9. 2013

Plán pro rok 2014: otevření nové služby komunitní chráněné bydlení, kterou by mohli jako „přestupní stanici na cestě do komunity“ využít především pacienti havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice.

FOKUS Vysočina pořádá v září a v říjnu již tradiční Týdny pro duševní zdraví, které jsou celorepublikově vyhlašovanou akcí. Smyslem této osvětové a kulturní akce je informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a přispět tak ke zlepšení postoje k duševně nemocným.

celý článek

Darujte příležitost

4. 9. 2013

Vernisáž výstavy připravené neziskovou organizací AGAPO a podpořené z programu ThinkBig nadace Telefónica se uskuteční 03. září v 17:00 h pod širým nebem na Malinovského náměstí v Brně nedaleko sousoší "žárovky". Výstava zobrazuje příklady dobré praxe při zaměstnávání osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Návštěvníci se budou moci setkat s tvůrci výstavy a také s hrdiny prezentovaných příběhů. Tedy s lidmi, kteří se i přes svůj handicap stali plnohodnotnými členy pracovních kolektivů.

celý článek

Krize jako výzva

4. 9. 2013

Takový je název série akcí pořádaných již sedmým rokem rožnovskou Iskérkou v rámci celorepublikového projektu Týdny pro duševní zdraví.

Letošní ročník je rozdělen do dvou částí – měsíc září je věnován kulturním představením a měsíc říjen přednáškám. Téma letošního ročníku „Krize jako výzva“ je hluboké a v dnešní době velmi aktuální. Cílem je ukázat, že krize jsou přirozenou součástí života každého člověka. Mohou být pro nás buď odrazovým můstkem či nás zlikvidovat.

celý článek

S plyšákem do Indonésie

4. 9. 2013

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Žatec se v letošním roce rozhodla, že aktivity seniorů a zdravotně postižených nebudou v konečné fázi končit na území města, ale zaměří se daleko za hranice Česka. Vznikla tak originální myšlenka, která by mohla oslovit nejen Žatecké.

celý článek

Hraní bez hranic

4. 9. 2013

Třetí ročník divadelního festivalu osob se zdravotním postižením pořádá 17. září v Nové Pace občanské sdružení Život bez bariér.

Občanské sdružení Život bez bariér si dovoluje oslovit všechny subjekty, které poskytují služby osobám se zdravotním postižením a seniorům, s pozvánkou na již 3. ročník divadelního festivalu Hraní bez hranic. Pokud si Vaši klienti rádi zazpívají, zatančí, či zahrají divadlo, určitě se také rádi alespoň na chvíli přenesou z role diváků do role účinkujících a užijí si zasloužený potlesk.

celý článek

Benefice Hvězdy Vesmíru

3. 9. 2013

V pátek 30.srpna 2013 se v Zubří, ve středu města - pod Petrohradem, konal benefiční koncert Hvězdy Vesmíru na podporu nadačního fondu Jonášek, který vznikl v roce 2010 ve Valašském Meziříčí. Výtěžek více než 30.000 Kč věnuje fond na pomoc onkologicky nemocným dětem.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |