Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Charita ČR převzala od ministra zahraničí cenu Gratias Agit

20. 6. 2013

Dvacetiletou práci Charity Česká republika v oblasti pomoci potřebným ocenilo ministerstvo zahraničních věcí. Diplom, odznak a zajímavou skleněnou plastiku převzali společně prezident a ředitel Charity ČR.

celý článek

APPN: Pomozte nám obnovit služby pro neslyšící

18. 6. 2013

Ničivá povodeň se nevyhnula ani kancelářím občanského sdružení APPN (Agentury pro neslyšící) a obecně prospěšné společnosti 365, které poskytují řadu služeb neslyšícím občanům z celé naší republiky. Obě organizace nyní vděčně přijmou jakoukoli finanční a materiální pomoc, aby neslyšící klienti nebyli odříznuti od nabízených služeb.

celý článek

Aneta Langerová a Eliška Balzerová otevřely Kavárnu POTMĚ

18. 6. 2013

Ochutnat kávu v naprosté tmě a tak aspoň na malou chvíli zavítat do světa nevidomých je znovu možné v Kavárně POTMĚ na Ovocném trhu v Praze, jejíž dveře zůstanou otevřené až do 30. června každý den od 10 do 21 hodin.

celý článek

Srdce na dlani v Jihlavě podesátéSrdce na dlani v Jihlavě podesáté

18. 6. 2013

Pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petra Krčála se 12. června v Třešti uskutečnil desátý ročník tradiční akce s názvem Srdce na dlani. Do areálu tamější střední školy zavítali klienti i pracovníci domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Krajem Vysočina.

celý článek

Kladenský Oblastní spolek Českého červeného kříže pomáhá zaplaveným obcím na Mělnicku

14. 6. 2013

V posledních dnech postihly naši republiku silné povodně. Řada obcí byla nemilosrdně se valící vodou zaplavena. K nejvíce postiženým oblastem patří i středočeské Mělnicko na soutoku Labe s Vltavou. V této oblasti se především jedná o obce Zálezlice a Hořín. Právě tam směřovala i mimořádně obětavá pomoc kladenského Oblastního spolku Českého červeného kříže (Os ČČK), který si počínal pod vedením své ředitelky Stanislavy Klicmanové velmi aktivně. „Od třetí června pořádáme u nás sbírku hygienických a dezinfekčních prostředků, pracovního nářadí i dek na přikrytí vytopených občanů, kteří byli evakuováni do provizorního náhradního bydlení. Do záplavami postižené oblasti dopravujeme i léky a potraviny. Vše na základě požadavků Povodňového štábu ČČK Mělník,“ vysvětluje ředitelka Klicmanová.

celý článek

Povodňová výzva Konta BARIÉRY

13. 6. 2013

Konto BARIÉRY je připraveno pomoci všem lidem se zdravotním postižením, do jejichž života nepříznivě zasáhly současné povodně. Jde zejména o případnou náhradu zničených pomůcek, vozíků, plošin a dalších zařízení.

celý článek

Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

11. 6. 2013

Na řadě míst České republiky byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Kvůli živelní katastrofě se někteří lidé mohou dostat do nesnází. Stát je připraven jim pomoci – prací na místě při odstraňování následků, penězi nebo poradenstvím. Výplata dávek není nijak ohrožena, MPSV situaci průběžně sleduje.

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová říká: "Je nutné, aby pomoc státu přišla co nejdříve. Proto všechna pracoviště v celém resortu práce a sociálních věcí mají pokyny, co dělat. Včetně toho, že úřady práce ve městech, které zasáhla velká voda, musí mít pro občany k dispozici dostatek hotovosti. Lidé budou potřebovat peníze a podporu jako takovou a stát je připraven ji poskytnout.“

celý článek

MPSV radí, jak se vypořádat s povodní

11. 6. 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem postiženým povodní, aby se rychle zorientovali v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Proto připravilo informační leták „Jak se vypořádat s povodní – Informace z pracovněprávní a sociální oblasti“. V současné době ho zaměstnanci MPSV rozvážejí do oblastí, které zasáhly povodně. K dispozici bude mj. na pracovištích Úřadu práce ČR. Stáhnout si ho lze už teď na adrese www.mpsv.cz/cs/14787Zdroj: www.helpnet.cz

celý článek

NRZP nabízí pomoc při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek

11. 6. 2013

Současně vyhlašuje sbírku pro osoby se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) organizuje pomoc osobám se zdravotním postižením, které byly postiženy povodněmi. Naše možnosti jsou především v pomoci při zajištění náhradních kompenzačních pomůcek, pokud by byly poškozeny nebo zničeny.

NRZP ČR je schopna zajistit zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek, pomoci při urychlení administrativy při pořízení nových, v omezené míře je NRZP ČR schopna přispět na nákup nezbytné pomůcky.

Občané mohou kontaktovat centrálu NRZP ČR na tel. č. 266 753 421, nebo na adrese nrzpcr@nrzp.cz.

Současně se obracíme na občany s prosbou o finanční pomoc na nákup kompenzačních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením, kterým byly kompenzační pomůcky zničeny nebo poškozeny současnými povodněmi.

Číslo sbírkového účtu, na který je možné přispět: 248896031 / 0300. Variabilní symbol: 2013.

Všem dárcům děkujeme

celý článek

Lidé s autismem mají nový domov

11. 6. 2013

APLA Praha jej zřídila v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Viděli jste někdy maminku s příšerným dítětem, které kolem sebe kopalo a nemohla ho zklidnit? Třeba jste si dokonce pomysleli něco o nevychovaném spratkovi. Jenže dost možná tohle dítě mělo autismus a jeho nezvladatelné chování mohlo patřit k této diagnóze, se kterou se rodí už každé 100. dítě.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |