Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Zdravotní postižení neznamená neschopnost

9. 10. 2014

Stručné a názorné informační a vzdělávací produkty ve formě tištěné brožury obsahující DVD s elektronickou verzí vydalo Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání s.r.o., Ostrava.

celý článek

Ekonomické vzdělání pro handicapované

11. 9. 2014

Konto BARIÉRY a Česká spořitelna připravily již třetí ročník Kurzu bankovnictví a pojišťovnictví pro handicapované, ještě jsou volná místa v kurzech na Technické univerzitě Liberec a Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Účelem kurzu je příprava zdravotně handicapovaných účastníků pro vstup do zaměstnání v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Cílem výuky je seznámit účastníky s rolí a fungováním bank v současném finančním systému a vysvětlit podstatu nejvýznamnějších bankovních produktů.

celý článek

Podpůrná skupina pro rodiče a další blízké osoby lidí s duševním onemocněním

11. 9. 2014

Východiska:

Nejen osoby s duševním onemocněním, ale také lidé z jejich okolí, chorobou svého blízkého velmi trpí. Jejich snahy o sdílení s tím souvisejících potíží s někým, kdo podobnou zkušenost nemá, může představovat zkušenost s nepochopením, odmítnutím, pohrdáním, odtažitostí apod. Vycházíme tedy z toho, že lidé, kteří řeší podobné otázky, mají stejné nebo podobné obavy a zkušenosti, mohou mít zájem se setkávat a vzájemně se podporovat a co hlavně, chtějí se o onemocnění jejich blízkého dozvědět co možná nejvíce. Někteří, krom popsaného mohou nevhodnými interakcemi komplikovat emancipaci a úzdravu nemocného, nechtěně tak zhoršují jeho stav např. dobře míněnou hyperprotekcí, kterou mylně považují za nezbytnou. Často se musí vyrovnávat se ztrátou určitých představ o budoucnosti svého dítěte atd. Někdy, ve světle jeho potíží zapomínají na sebe sama a tak se rodinné pohodě vzdalují o to víc. Přitom míra jejich osobní pohody a informovanosti, ke které chceme skupinou přispět, může významně ovlivnit zvládání této ztížené životní situace.

celý článek

Praha podpoří přepravu zdravotně postižených

8. 9. 2014

Rada hl. m. Prahy schválila navýšení účelových prostředků na přepravu zdravotně postižených osob o téměř tři a tři čtvrtě milionu korun. Společnost ROPID tak bude moci ještě do konce tohoto roku zvýšit dostupnost služby.

celý článek

Snazší výměna průkazu pro handicapované

8. 9. 2014

Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015.

celý článek

Pojištění OZP v rámci přípravy k práci u drobných podnikatelů

8. 9. 2014

Příprava k práci je součástí pracovní rehabilitace, kterou Úřad práce ČR nabízí lidem se zdravotním postižením. V rámci tohoto procesu se OZP zapracovává na vhodné pracovní místo. Postupně získává znalosti, dovednosti a návyky nutné pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Příprava k práci může trvat nejdéle 24 měsíců. Aby mohli lidé se zdravotním postižením tyto činnosti následně kvalifikovaně vykonávat, je třeba, aby se jim někdo individuálně věnoval, tzv. je zaučil.

celý článek

Můžeš v audioverzi

12. 8. 2014

Měsíčník Můžeš pro lidi s postižením vydává Konto Bariéry. Nyní se připravuje novinka – audioverze časopisu. Je určena jednak slabozrakým či nevidomým a dále k poslechu z mobilu při jízdě do zaměstnání, o víkendu či na dovolené, poslouchat ji lze i z počítače (MP3). Audioverze bude pro předplatitele časopisu zdarma (roční předplatné je 240 Kč, zvýhodněné předplatné na dva roky 380 Kč), bude ji možno jednoduše zakoupit i samostatně z aplikace Audioteka.

celý článek

Banka pro neslyšící

4. 8. 2014

GE Money Bank od poloviny července testuje ve své pobočce na pražském Andělu řadu novinek, které zásadním způsobem usnadní komunikaci se zákazníky s vadami sluchu.

Zaměstnanci pobočky jsou speciálně vyškoleni, dvakrát týdně bude navíc přímo na obchodním místě k dispozici tlumočník do znakového jazyka, který klientům pomáhá v kontaktu s bankéři GE Money Bank plánuje své služby pro neslyšící postupně rozšiřovat do dalších měst v České republice.

celý článek

Online tlumočníci znakového jazyka v nemocnicích

21. 7. 2014

Organizace APPN – Agentura pro neslyšící – darovala do nemocnic 100 tabletů, které umožní neslyšícím komunikovat s lékaři pomocí online tlumočníků. Tablety byly zakoupeny z výtěžku Adventního koncertu České televize.

celý článek

Finanční příspěvky firmám na zdravotně znevýhodněné pracovníky

21. 7. 2014

Firmy budou znovu dostávat od státu příspěvky na mzdu zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Základní dotace bude činit až 5000 korun měsíčně. Zaměstnavatelé budou mít navíc nárok na další až tisícikorunu měsíčně po roce od obsazení chráněného pracovního místa. Kategorie zdravotně znevýhodněných pracovníků je podkategorií osob se zdravotním postižením a obnoví ji novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |