Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Konto BARIÉRY pomáhá s humorem

15. 1. 2013

Neziskové organizace, které poskytují úlevnou a respitní péči, a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek se v novém roce mohou těšit na příspěvek. Do výběrového řízení se mohou přihlásit do konce ledna, Konto BARIÉRY mezi ně rozdělí celkem 3 miliony korun.

celý článek

Na sociální služby v Pardubickém kraji chybí téměř padesát milionů korun

14. 1. 2013

Pro poskytovatele sociálních služeb a zajištění fungování sociálních služeb na území Pardubického kraje byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) stanovena pro rok 2013 částka 320,29 milionu korun. Přitom skutečná potřeba dotaci pro poskytování sociálních služeb je 374,4 milionu korun.

celý článek

Cena Aplaus

14. 1. 2013

APLA přijímá do 15. března 2013 nominace do soutěže - znáte někoho, kdo se zasadil o osvětu autismu, pomáhá lidem s autismem anebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění?

Nominujte ho na cenu „APLAUS“! „APLAUS“ je soutěžně - edukativní projekt, který vyhlásila APLA Praha, střední Čechy, o.s. Jeho 1. ročník právě startuje.

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích –

1.děti a mládež do 18 let

2.dospělí

3. školy a zařízení pro mládež

celý článek

Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením

14. 1. 2013

Sdružení Alfa Human Service spustilo projekt pro zájemce z Plzeňského, Středočeského a Pardubického kraje.

Dne 1. 12. 2012 zahájilo občanské sdružení Alfa Human Service realizaci projektu „Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. AHS je vzdělávací instituce MPSV a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro rodiny s dětmi s dlouholetou profesní zkušeností.

celý článek

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2013

9. 1. 2013

Plán vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015 a reaguje na aktuální změny a potřeby v sociální oblasti na území kraje. Tím dochází k průběžnému ověřování nastavení sítě a její úpravě. „Je prvním akčním plánem střednědobého plánu. Jeho hlavním smyslem je vymezení potřeb v rámci sítě sociálních služeb dle aktuální situace, definuje také náklady na zajištění této sítě a zdroje jejího financování,“ vysvětluje Pavel Šotola, krajský radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor a pokračuje: „Například v péči o cílovou skupinu seniorů je třeba zachovat stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Navíc podpoříme vznik nových kapacit domova pro seniory (30 lůžek) a domova se zvláštním režimem (40 lůžek) v obci s rozšířenou působností Chrudim. V souvislosti s Individuálním projektem Pardubického kraje na sociální služby II budou zajištěny služby v azylových domech a další krizové služby. Ty by se do budoucna měly stát více dostupnými pro celé rodiny,“ doplňuje Šotola.

celý článek

Tříkrálová sbírka vrcholí

9. 1. 2013

Asi nejvíce mladých lidí a dětí v přestrojení za bájné krále, kteří se přišli poklonit Ježíškovi, jsme mohli v ulicích našich měst potkat v sobotu 5. ledna. Své poklady, přesněji dary od všech lidí s otevřeným srdcem, sice nepoložili před Jezulátko, ale nabídli je potřebným. Ostatně, i v písmu je psáno: „Co jste učinili tomu poslednímu z lidí, jako byste učinili mně.“

celý článek

Papírové průkazky TP, ZTP a ZTP/P platí i nadále

5. 1. 2013

Podle sdělení předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy umožňuje poslední vyhláška 471/2012 Sb. vydávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P v papírové podobě až do konce roku 2013. Tím, že úřady práce uvedly na průkazkách konečné datum platnosti 31. 12. 2012, se dopustily chyby, neboť tyto průkazky platí i nadále. Je však třeba si zajít na příslušný úřad práce a požádat o zrušení tohoto časového mezení. To ale může být v některých případech problém, a proto je vhodné vzít s sebou vytištěnou příslušnou vyhlášku nebo plné znění informace č. 101-2012, kterou pan Krása zveřejnil na

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy

celý článek

VÁNOČNÍ ANDĚLÉ NA ČERPACÍCH STANICÍCH SHELL POMOHOU NEMOCNÝM DĚTEM

19. 12. 2012

Již po šesté se s blížícími Vánocemi objevují na čerpacích stanicích Shell výrobky dětí z transplantační jednotky hematologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Série barevných papírových andělíčků zákazníkům společnosti Shell Czech Republic a.s. připomíná možnost darovat Shell CLUBSMART body, a pomoci tak Nadačnímu fondu Kapka naděje. Součástí kampaně je i online dražba originálního kalendáře. Získané finanční prostředky budou opět věnovány na rozvoj projektu Banky pupečníkové krve, který Shell dlouhodobě podporuje.

celý článek

Dotazník pro lidi s tělesným handicapem

18. 12. 2012

Patříte sami k tělesně postiženým nebo byste našli ve svém okolí alespoň jednoho člověka s tělesným handicapem, který by vyplnil jednoduchý dotazník a odeslal nám ho? Pomohlo by to zlepšit podmínky při nakupování všem lidem, kterým obchody doposud vytvářejí bariéry. A nemusí to být jenom vozíčkáři, těžké to mají třeba i senioři. Pro všechny nějak tělesně handicapované je určen projekt SENSEN, na který si vás dovolujeme při této příležitosti upozornit - www.sensen.cz

celý článek

Ceny za publicistické práce

18. 12. 2012

Slavnostní udělení Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce proběhlo 10. prosince v Praze. Ceny byly udělovány ve 3 kategoriích: tiskové, rozhlasové a televizní, přičemž hlavním měřítkem posuzování byla schopnost práce oslovit širokou veřejnost a pozitivně ovlivnit její přístup k osobám se zdravotním postižením. V letošním ročníku bylo hodnoceno 68 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |