Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Sociální služby a Evropská unie, hlavní téma konference v Litomyšli

16. 10. 2012

Účastníci dvoudenní konference Sociální služby a EU, která proběhla v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje financovaného z ESF a státního rozpočtu, se podívali na sociální služby z různých úhlů pohledu. Zástupci Pardubického kraje, hejtman Radko Martínek a radní zodpovědný za sociální oblast Jiří Brýdl, hovořili o postoji Pardubického kraje k sociálním službám. Konference se zúčastnili také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Petr Hanuš a Radek Hanuš. Ti nastínili možný výhled změn v sociální oblasti a základní principy dotačního řízení pro rok 2013 pro poskytovatele sociálních služeb. Senátorka Miluše Horská se věnovala problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a legislativním výhledům v této oblasti.

celý článek

Život bez překážek v Pardubickém kraji

14. 10. 2012

Projekt nabízí bezplatnou komplexní podporu osobám se zdravotním postižením, především postiženým civilizačními chorobami, která jim umožní integraci na trh práce a tím také plnohodnotný život. Zapojit se mohou zájemci zejména ze Svitavska, ale i ze sousedních krajů.

celý článek

Napiš, co je život

14. 10. 2012

Publicisticko - literární soutěž pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje občanské sdružení Dobré místo, provozovatel portálu www.lidemezilidmi.cz. Autor vítězného díla bude moci v případě zájmu získat pracovní místo jako redaktor tohoto portálu.

Na další autory, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na prvních třech místech, čekají věcné ceny.

celý článek

Tady neziskovky – Vítejte!

14. 10. 2012

Neziskovky pozvaly veřejnost v Hlinsku „nahlédnout podpokličku".

V rámci akce „Tady neziskovky – Vítejte!“ se v Hlinsku již posedmé společně představily neziskové organizace působící v mikroregionu Hlinsko s cílem předvést veřejnosti pestrou nabídku služeb a zároveň prezentovat svoji vzájemně prospěšnou spolupráci. Akce se uskutečnila v pátek 5. října v budově bývalé MŠ K. Lidického (u kostela) v Hlinsku od 9.00 do 16.00 hodin.

celý článek

Projekty financované z Evropského sociálního fondu nejsou ohroženy

14. 10. 2012

Evropská komise již brzy vyčerpá veškeré finanční zdroje pro rok 2012 určené na Evropský sociální fond (ESF), přesto se příjemci dotací nemusejí obávat, že by o své prostředky přišli. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválené projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného z ESF, řádně proplatí.

celý článek

Zlínský kraj pomohl sociálním službám částkou 8 miliónů korun

13. 10. 2012

V letošním roce získaly služby prevence velmi málo financí. Řada těchto sociálních služeb měla na začátku roku téměř likvidační podmínky. Nejhůře dopadly služby sociálně terapeutických dílen, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služby sociální rehabilitace. Jakmile se tuto informaci začátkem roku dozvěděly neziskové organizace, začala probíhat jednání s krajskými úředníky a rovněž s radní Mgr. Taťánou Nersesjan, která zodpovídá za sociální oblast v celém Zlínském kraji.


celý článek

Hledá se obsluha

13. 10. 2012

TA KAVÁRNA (kavárna + tréninkové pracoviště) přijme osoby s tělesným postižením (příjemci invalidního důchodu), které mají malé nebo žádné pracovní zkušenosti, jsou v současné době nezaměstnaní a mají chuť to změnit.

celý článek

Prodavač v Obchůdku

13. 10. 2012

Obchůdek a tréninkové pracoviště BORŮVKA nabízí místo osobám s tělesným postižením. OBCHŮDEK BORŮVKA (obchůdek + tréninkové pracoviště) hledá lidi na pozici prodavač. Pozice je určená pro osoby s tělesným postižením (příjemci invalidního důchodu), které mají malé nebo žádné pracovní zkušenosti, jsou v současné době nezaměstnaní a mají chuť to změnit.

celý článek

V pondělí začal 4. ročník Týdne sociálních služeb ČR

13. 10. 2012

Pod sloganem „… aby se člověk cítil být člověkem“ začal v pondělí 8. října již 4. ročník celostátního Týdne sociálních služeb ČR. Projekt tradičně vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí má za cíl v době od 8. do 14. října 2012 představit široké veřejnosti sociální služby, které jsou v České republice poskytovány přibližně 7 % populace a které od 90. let procházejí procesem výrazného zvyšování kvality i dostupnosti.

celý článek

Senioři seniorům

12. 10. 2012
Zajímavou akci nejenom pro důchodce a potencionální dobrovolníky připravil FOKUS Vysočina-Dobrovolnické centrum Pelhřimov ve spolupráci s Domovem důchodců Humpolec a Svazem důchodců ČR Humpolec. Jde o českou obdobu tzv. Seniorforce day, který se koná ve všech zemích Evropské unie u příležitosti letošního

Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Její účastníci si budou moci pod odborným dozorem vyzkoušet, jak vypadá dobrovolnická činnost v domově důchodců. Zájemci se nemusí bát žádného úklidu ani vynášení odpadků, protože tato práce má být docela zajímavá, i když ne tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Bude spočívat především v hraní společenských her, předčítání nebo vyprávění si s klienty domova.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |