Krátké zprávy - LideMeziLidmi.cz | Zdravotně sociální portál
Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Cyklistická expedice Praha – Sankt-Petěrburg podpoří lidi s handicapem

19. 7. 2012

Cyklista Pavel Draštík 3. srpna startuje cyklistickou expedici Praha – Sankt-Petěrburg za účelem pomoci lidem se zdravotním postižením. Sportovec se zapojil do projektu Sport pro charitu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož cílem je propojit různé sportovní disciplíny zaměřené na pomoc handicapovaným. Expedice povede přes území šesti států a potrvá šest týdnů. Každý, kdo chce podpořit charitativní expedici a přispět potřebným, může tak učinit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS VDV na číslo 87777. Výnos ze sbírky bude použit na nákup invalidního vozíku mladému člověku, který se následkem úrazu ocitl na vozíku.

celý článek

Jak se bránit při nečinnosti Úřadu práce ČR

19. 7. 2012

Mezi 8 až 10 měsící se pohybuje současná lhůta při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky. Půl roku po zavedení nového systému už však není žádný omluvitelný důvod pro tak flagrantní nedodržování správního řádu ze strany Úřadu práce ČR. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR dospěla k názoru, že již není možné dále tolerovat současný stav. Vypracovala proto právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu. Všem, kterým tato nečinnost způsobuje vážné problémy, doporučuje obrátit se v souladu se správním řádem na nadřízený orgán Úřadu práce ČR, což je MPSV ČR.

celý článek

Benefiční koncert pro Domov Jabloňová

18. 7. 2012

Ve středu 15. srpna se uskuteční ve Vsetíně - v Horním kostele Českobratrské církve evangelické benefiční koncert na podporu unikátní zahrady Domova Jabloňová. Na koncertu zazní varhanní skladby v neobvyklých úpravách ve stylu swingu, jazzu, etno-folku, popu. Účinkují prof. Ester Moravetzová (varhany) a Ladislav Moravetz (varhany, akordeon, zpěv). Začátek je v 19. hodin..

celý článek

Testy sociálních karet? Prozatím je provází jen zmatek

18. 7. 2012

Klienti úřadu práce, kteří dostávají poukázky na zboží, nebudou mít k dispozici peníze v hotovosti ani v budoucnu. Tak zvané sKarty se zatím testují, ale již je kolem nich pěkný zmatek. Několik čtenářů nám volalo a vyptávalo se, jestli budou muset se sociální kartou platit všichni. „To rozhodně ne. Bude zásada, že platit sKartou, kterou jim vydá úřad práce, budou jen ti, kteří v současné době dostávají poukázky na zboží," vysvětloval ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák.

celý článek

Nominujte svého zdravotně postiženého zaměstnance na cenu Zaměstnanec roku

18. 7. 2012

Až do 15. září 2012 můžete nominovat dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením na cenu Zaměstnanec roku. Soutěž má dvě kategorie. První kategorií je Zaměstnanec roku z chráněného trhu práce a druhou kategorií je Zaměstnanec roku z běžného trhu práce. Ukažte svojí nominací, jak si svého kolegy, který je zdravotně postižený, vážíte a jak je jeho práce pro vaši společnost či organizaci důležitá. Tým, ve kterém pracuje člověk se zdravotním postižením bývá výkonnější, než tým zdravých zaměstnanců, je v něm méně absencí kvůli krátkodobým nemocem, je v něm lepší sociální klima.

celý článek

Nabídka práce v regionech

17. 7. 2012

Zájemce o stabilní práci z řad osob se zdravotním postižením hledá projekt Směr nového života.

Podmínkou je účast na školení v termínu 23.7. – 3.8.2012.

Školení, ubytování, stravování a dopravné veřejnou dopravou je pro účastníky ZDARMA.

celý článek

Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl návrh NRZP ČR na předběžné opatření týkající se sKaret

17. 7. 2012

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR neuspěla u Obvodního soudu pro Prahu 2 se svým návrhem na předběžné opatření vztahující se k vydávání Karet sociálních systémů, chystá však další právní kroky. Jak informoval předseda Václav Krása, NRZP ČR se nespokojí ani s dosavadním vývojem při vytváření Monitorovacího výboru dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

celý článek

Poštovní spořitelna vychází vstříc lidem se sluchovým postižením - bude zájem o její službu?

17. 7. 2012

Poštovní spořitelna spustila pilotní projekt, který sluchově postiženým klientům banky či zájemcům o její služby usnadní komunikaci při vyřizování jejich finančních záležitostí. Odpovědi bankovního úředníka klienti uvidí před sebou na monitoru počítače. Projekt Era eScribe, na kterém spolupracují Poštovní spořitelna, ČVUT a Česká unie neslyšících, bude finanční ústav testovat do konce července ve svých pěti pražských Era finančních centrech. Přijďte si vyzkoušet, jak snadno se dá dorozumět s pomocí simultánního přepisu na dálku, vyzývají autoři projektu ohluchlé a těžce nedoslýchavé lidi, kteří ani nemusí být klienty Poštovní spořitelny, mohou se jen přijít informovat o jejích službách. Podle projeveného zájmu o takovou službu se pak Poštovní spořitelna rozhodne, zda ji zavede do rutinního provozu, a to postupně i v dalších pobočkách v České republice.

celý článek

Česká spořitelna reaguje na vznik sKaret

17. 7. 2012

Více poboček i bankomatů bez bariér, přibude i informací, jak poskytnout první pomoc

V rámci projektu sKarty zahájila Česká spořitelna spolupráci s několika organizacemi, které zastřešují zdravotně postižené občany, nebo jim pomáhají. „sKarta nám v tomto ohledu pomohla, abychom se zaměřili na další široké zpřístupnění našich obchodních míst a bankomatů. A spolupráce s organizacemi zdravotně postižených nám pomáhá toto úsilí zacílit tak, aby mělo skutečný přínos,“ uvedl Jiří Škorvaga, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny.

celý článek

Mise splněna

17. 7. 2012

5. července 2012 dovršil vozíčkář Heřman Volf v sedle speciálního kola s ručním pohonem čtvrtou a závěrečnou cestu projektu CESTA ZA SNEM s podnázvem „Křížem krážem Evropou na handbiku“.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |