Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Denní stacionář v Praze nabízí volná místa

3. 5. 2012

Denní pobyt pro dospělé občany s mentálním a kombinovaným postižením nabízí občanské sdružení Ruka pro život v Praze. Jedná se o nabídku služeb v Denním stacionáři Rajmonova (v Praze 8, Rajmonova 1199/4, u stanice metra C Ládví) a Denním stacionáři Skloněná (v Praze 9, Skloněná 308/16), a také o nabídku prázdninové docházky pro žáky základních škol speciálních a speciálních odborných učilišť, případně pro uživatele jiných sociálních služeb, které během léta nezajišťují provoz (v Denním stacionáři Rajmonova). Oba denní stacionáře jsou určeny pro spoluobčany s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let. Náplň programu je uzpůsobena individuálně možnostem, schopnostem a potřebám každého jedince.

celý článek

Osobní asistenci lze nově kontaktovat i ve Žďáře

3. 5. 2012

Tato služba, která je poskytována dětem od tří let, dospělým a seniorům, se snaží umožnit uživatelům kontakt s jejich prostředím. Osobní asistenci, jednu z nejnovějších služeb žďárské Charity, je možné kontaktovat i ve Žďáře nad Sázavou. Služba, která sídlí přímo ve žďárské Poliklinice ve třetím patře, zřídila i kontaktní hodiny, kdy je možné oslovit vedoucí Mgr. Jaroslavu Pavlíčkovou. Ta bude všem zájemcům k dispozici vždy v úterý od 10.00 do 13.00 hodin.  Spojit se s ní lze i telefonicky na čísle 733 755 870.

celý článek

Projekt SAVE AGE nabízí know-how k energetickým úsporám v pobytových sociálních službách

3. 5. 2012

Projekt SAVE AGE je první mezinárodní evropskou iniciativou, která se v rámci snahy o snížení spotřeby energií obrací na oblast poskytování pobytových sociálních služeb seniorům. Těch žije ve více než 24 000 domovech pro seniory po celé Evropě přibližně 1,5 milionu a vzhledem k stárnutí evropské populace bude toto číslo dále narůstat. Úspory energií v těchto institucích tedy budou hrát stále významnější roli.

celý článek

Přesvědčí dopisy s životními příběhy ministra zdravotnictví o asociálnosti zdravotnické reformy?

1. 5. 2012

"Pokud někdo z Vás se dostane do situace, že poplatky a doplatky za léky jsou téměř nad Vaše finanční možnosti, napište svůj příběh panu ministrovi. Popište mu, kolik doplácíte za léky měsíčně a kolik Vám po té zůstane peněz na nájem a obživu. Pan ministr nevěří tomu, že současná reforma je asociální, a že mnozí z Vás volí mezi tím, zda si doplatit na léky, nebo zaplatit nájem či nákup," vyzývá předseda NRZP ČR Václav Krása osoby se zdravotním postižením po happeningu na ministerstvu zdravotnictví.

celý článek

Veletrh neziskových organizací: příležitost najít neziskovku „svého srdce“ i příjemně strávit volný čas – 11. května v Národní technické knihovně

28. 4. 2012
Téměř 200 neziskových organizací z nejrůznějších oblastí činnosti se představí na 13. ročníku veletrhu neziskovek NGO Market, který proběhne 11. května 2012 po celý den v Národní technické knihovně v Praze. Největší akce svého druhu u nás, která je celá přístupná zdarma, nabídne nejen unikátní přehled českých i zahraničních neziskových organizací a přímý kontakt na stáncích s jejich aktivitami i zástupci, ale díky bohatému doprovodnému programu také příjemné a zábavné strávení volného času – pro celou rodinu i děti.
celý článek

Senioři mají stále větší zájem o spolupráci napříč Vysočinou

18. 4. 2012

První velké setkání členských rad seniorů a volně působících klubů seniorů svolal na 13. dubna 2012 do sídla Kraje Vysočina Petr Krčál, radní Kraje Vysočina. Splnil tak svůj nedávný slib, že kraj má zájem komunikovat nejen s registrovanými organizacemi, ale také s volně působícími zájmovými spolky a kluby zajišťujícími a koordinujícími seniorské aktivity. „Oproti běžným respektive pravidelným setkáním je to dnešní výjimečné snahou o hlubší navázání nových kontaktů s kluby a sdruženími seniorů napříč celým krajem. Vzhledem k tomu, že letošní rok je vyhlášen Rokem stárnutí a mezigenerační spolupráce, má otázka aktivního životního stylu hlubší rozměr,“ uvedl Petr Krčál.

celý článek

Senioři se do opraveného domova ve Ždírci nastěhují v květnu

18. 4. 2012

V současnosti finišuje první etapa rekonstrukce Domova důchodců ve Ždírci u Jihlavy. Od podzimu roku 2010 prochází celé krajské sociální zařízení kompletní modernizací a zásadními stavebními úpravami. „Hlavním důvodem opravy byl nevyhovující technický stav nemovitosti a z toho plynoucí případná hrozba snížení kvality poskytované péče. Celkové náklady se pohybují na hranici 49 miliónů korun. Čtvrtina nákladů na akci, tedy 12 milionů korun, jde za Krajem Vysočina. Zbývající částku hradí dotace ze státního rozpočtu,“ sdělil Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Stěhování klientů do nových prostor je naplánováno v termínech 21. až 22. května 2012.

celý článek

Výstava kompenzačních pomůcek v Kladně

18. 4. 2012

Kladenská pobočka Centra pro zdravotně postižené Středočeského kraje pořádá ve čtvrtek 26. dubna v bezbariérovém domě Mety (Hřebečská ul. 2678) Výstavu kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené občany.

celý článek

V CENTRU BABYLON LIBEREC SE KONÁ VIII. PLES VOZÍČKÁŘŮ

16. 4. 2012
V sobotu 21. dubna se od 19.30 hodin koná v Konferenčním sále Centra Babylon v Liberci VIII. Ples vozíčkářů. Akci pořádá organizace ESY HANDICAP HELP, o.s. V Babylonu, který je téměř celý bezbariérový, se tento ples koná za podpory Nadace Škola hrou již po páté. Akce má každoročně velkou účast vozíčkářů a osob s postižením z celé ČR. Letos potvrdili účast i klienti Diakonie Löbau z Německa.
celý článek

MOSTY 2012

12. 4. 2012

MOSTY jsou prestižní cena, kterou každoročně uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zdravotně postižených.

celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64starší články>

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |