Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Pardubický kraj podpoří sociální služby

11. 4. 2012

První program na podporu sociálních služeb byl již schválen radou i zastupitelstvem Pardubického kraje. Mezi 124 žadatelů bylo rozděleno 23 305 000 korun. Všechny schválené finanční prostředky z tohoto programu již byly zaslány na účty jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. „Spěchali jsme s vyplacením peněz, abychom pomohli poskytovatelům sociálních služeb v tomto tak těžkém období, kdy státem poskytované dotace do sociální oblasti jsou neustále snižovány a organizace žijí v nejistotě, jak zajistí fungování služeb potřebným,“ uvedl radní zodpovědný za sociální oblast Jiří Brýdl.

celý článek

Seniory na Vysočině mimo jiné trápí navyšování poplatků v nemocnicích

4. 4. 2012

Nad aktuálními problémy a s návrhem řešení většiny z nich v závěru minulého týdne v sídle Kraje Vysočina diskutovali zástupci Krajské rady seniorů se členy Rady Kraje Vysočina. Senioři z Vysočiny důrazně požadují zachování nekomerčního postavení nemocnic, apelují na ministerstvo zdravotnictví ve věci platby za „lepší“ lékaře a jsou velice stresováni navyšováním plateb regulačních poplatků za hospitalizaci. Kromě těchto nadregionálních problémů řeší krajská rada seniorů i problém s nedostatečnou evidencí organizací zastřešující aktivity seniorů v regionu.

celý článek

Veletrh NON-HANDICAP otevře své brány již brzy

28. 3. 2012
Ve dnech 3.-5.dubna 2012 se uskuteční na výstavišti v Praze – Holešovicích již 15. ročník veletrhu, který je zaměřen na problematiku zdravotně postižených občanů. Prezentovat se zde budou subjekty nabízející služby v této oblasti, ať už se jedná o služby sociální nebo distribuci zdravotních pomůcek. Veletrh bude bezpochyby rozšířením obzorů jak pro sociální pracovníky, pedagogy či studenty sociálních oborů, tak pro samotné lidi s handicapem.
celý článek

Duševní nemoc zasáhne celou rodinu

14. 3. 2012

Žijí mezi námi. Lidé trpící vážnými duševními poruchami. Schizofrenie a bipolární afektivní porucha zasahují více než procento populace, schizoafektivní porucha půl procenta, klinickou depresí onemocní 2 – 3 procenta mužů a 5 – 10 procent žen. O tom, co pacienti s duševními poruchami prožívají a na jaké problémy narážejí při pokusu vrátit se zpět do běžného života, jsem hovořila s psychologem Mgr. Martinem Šťastným z Jihlavy.

V době, kdy člověk onemocní vážnou duševní poruchou, většinou nikdo neví, o co vlastně jde. Jak obvykle reaguje v takové situaci rodina?

celý článek

Katastrofálně zadlužených lidí přibývá

10. 3. 2012
Stále více stoupá počet lidí, kteří navštěvují občanské poradny s dotazem, jak řešit své dluhové problémy. Za I. pololetí roku 2011 řešily poradny více než 12 000 takových dotazů. Za stejné období roku 2010 zodpověděly přibližně 8 500 dotazů. Meziročně tak došlo k nárůstu o 40 procent. Asociace občanských poraden (AOP) považuje poslední trend v zadlužování českých domácností za alarmující.
celý článek

Koncerty pro neslyšící

8. 3. 2012
Benefiční koncert pro Středisko rané péče TAMTAM, které slouží rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, se uskutečnil ve středu 7. března v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech. Zněla zde barokní hudba, zpívali a na dobové nástroje hráli členové skupiny Michaela Pospíšila.
celý článek

Kraj Vysočina doplatí 100 milionů na sociální služby

26. 2. 2012
Na sociální služby v Kraji Vysočina chybí pro letošní rok 100 milionů korun. „Nejvíce peněz chybí v pobytových službách, tj. v domovech pro seniory jakéhokoli zřizovatele, ať už jsou to kraje, města, či církve. Protože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nastavilo dotační řízení tím způsobem, že upřednostnilo terénní a ambulantní služby, poté služby pro rodiny s dětmi a až na posledním místě se dostalo na pobytové služby, takže některé dostaly od 65 % do maximálně 90 % skutečnosti roku 2011,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociální. Na sociální služby kraj potřebuje 410 – 420 milionů korun, státní dotace však bude pouze ve výši 306 milionů korun. Podle Petra Krčála Kraj Vysočina pravděpodobně chybějících 100 milionů zaplatí.
celý článek

Ústav v Těchobuzi na Pelhřimovsku startuje transformaci

26. 2. 2012
Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz na Pelhřimovsku byl zařazen jako jedno ze čtyř zařízení v Kraji Vysočina do procesu transformace. Náklady na transformaci se vyšplhají na 150 milionů korun, které by mělo uhradit ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), po náležitém připomínkového řízení, protože se jedná se o evropský projekt. „Předpokládáme, že počátkem března letošního roku by komise MPSV mohla naši žádost schválit. Transformace ústavu v Těchobuzi bude hrazena z Individuálního operačního programu (IOP), který je určen na transformaci ústavů a je tam asi 2,5 miliardy korun pro celou republiku. Náš kraj by doplácel tzv. vícenáklady ve výši cca 5 – 7 milionů na výkup pozemků. Jde o rozdíl ceny stanovené EU cca 150 Kč za metr čtvereční a tržní cenou, za kterou jednotlivé obce pozemky prodávají,“ uvedl Petr Krčál, radní pro oblast sociální Kraje Vysočina.
celý článek

Bílý kruh bezpečí otevřel poradnu v Jihlavě

17. 2. 2012
Od 1. ledna 2012 zahájila v Jihlavě provoz poradna Bílého kruhu bezpečí, organizace, která poskytuje psychologickou a právní pomoc obětem a svědkům trestných činů. „Jihlavská poradna je součástí systému devíti poraden, které pracují na území naší republiky. Pokud bude někdo potřebovat naléhavě naši radu, může se obrátit na nonstop linku, kde mu poskytnou nejnutnější psychologickou a právní pomoc. Jestliže klient bude potřebovat přímou intervenci v místě, tak mě jako vedoucího poradny centrála informuje, a jsme ochotni takového klienta přijmout i mimo úterky a čtvrtky,“ uvedl jednatel jihlavské pobočky Bílého kruhu bezpečí Antonín Křoustek.
celý článek
<novější články1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

Krátké zprávy

Na tvorbě rubriky Krátké zprávy spolupracujeme s internetovým portálem pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Dalšími zdroji informací jsou oficiální webové stránky orgánů státní správy a samosprávy, Národní rady osob se zdravotním postižením, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pacientských a rodičovských organizací. Přinášíme také původní zprávy od našich regionálních zpravodajů.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |