white

Ajurvéda

Všeobjímající a chápající určení Ajurvédy vzniklo v Indii. Jeho myšlenky se šířily a ovlivnily i čínskou a řeckou antickou filozofii, jejíž součástí byly i systémy starající se o lidské zdraví a léčení nemocí. Ty se -jako mnohá antická medicínská učení opírala o celostní princip léčení organizmu jako celku. Cílem Ajurvédy je posilovat obranné schopnosti organizmu a upevňovat rovnováhu mezi tělesnou a duševní stránkou člověka.

Termín Ajurvéda znamená ,,poznání života“. Toto učení je základem stejnojmenné filozofie a náboženství. Neuplatňuje se jen v lékařství, ale zahrnuje celý způsob života, který má probíhat harmonicky ve shodě s okolím.

V léčení se Ajurvéda zaměřuje hlavně na prevenci a upevňování zdraví. Každého ovládají tři principy, které musí být v rovnováze, aby zůstávaly zdravé tělo i duše.

Každý z nich charakterizují různé vlastnosti vyskytující se v různých kombinacích,

Nazývají se VATA, PITTA a KAFA.

 

DOŠA a základní prvky

 

Každý živý organizmus obsahuje své DOŠA, projevující se pěti základními prvky:

kosmem, vzduchem, ohněm, vodou a zemí v různých kombinacích. Tyto prvky mají také reprezentovat pět smyslů, kterými komunikujeme s okolím: chuť, čich, zrak, sluch a hmat.

Každý člověk se narodí s určitým DOŠA, které určuje tělesný typ a temperament. Jestliže nejsou součásti DOŠA v rovnováze trpí zdraví. Rovnováha může být způsobena špatným trávením, způsobem života, chováním, stresem nebo negativními myšlenkami.

 

Stanovení diagnózy

Lékař nebo léčitel praktikující tento způsob léčení zhodnotí vaši konstituci a způsob života. Zkoumá barvu kůže, vlasů, nehtů, jazyka a sleduje změny srdečního tepu. Léčí jednak přírodními látkami, především bylinami, dále dietou a radami snažícími se vás přivést ke správnému způsobu života. Všechny tři terapie se projevují ve změnách DOŠA. Léčení má rozjasnit vašeho ducha a posílit tělo tím, že se z těla odstraňují odpadní látky a nečistoty, nazývané také toxiny. K tomu pomáhají půsty, omezující diety ,masáže, střevní výplachy a zvracení.

Po vyčištění těla se začíná léčit nejvíce bylinami, medem, mléčnými výrobky a malými dávkami minerálů. Dalšími léčebnými prvky jsou jóga, dechová cvičení, zpěv, meditace, koupele, parní lázně a vdechování kouře z pálených bylin.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář