About Hans Eipell

Hans Eipell narozen a žijící kdesi v Sudetech malíř, grafik, sochař, básník, návrhář didaktických pomůcek pro děti a postižené(mentálně a fyzicky) Ukryt v kopcích severovýchodních Sudet se sám v tvorbě stával metaforickou Zemí, zcela se tak nořící do hluboké empatie, jež překračuje hranice vnímání a dostává tak tělo i duši do transu, do extáze zrození. V erupcích emocí, krajina, člověk k ní přistupující, odhalující malá tajemství jejích zázračných podstat a jakási slovy nezachytitelná gesta, kouzla, jež vnáší do našich životů. Hloupý ten, kdo si myslí, že lze snadno zapomenouti...

DNES RÁNO JSEM VYŠEL MEZI KVĚTINY ALE ANI JEDNU NEUTRHL BLÁHOVĚ A ČISTĚ UČÍM SE JIM TYKAT VRÝVÁM SI TY CHVÍLE DO PAMĚTI ABYCH V SOBĚ MĚL SÍLU VĚŘIT NE ŽE BYCH BYL TAK MALOVĚRNÝ ALE NĚKDY JE TO DOOPRAVDY TĚŽKÉ ZVLÁŠŤ KDYŽ SI UVĚDOMÍM ŽE ŽIJI TJ.JSEM
 
ODKAZY
ROZHOVOR V NOVINÁCH
http://www.spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3500%3Apohledy-do-due&Itemid=75
ROZHOVOR V RÁDIU
24 MINUTA
ROZHOVOR Z TELEVIZE
kontakty K ZAKOUPENÍ OBRAZŮ
telefon 606533871
facebook jan eipell
Hans Eipell, born and living somewhere in Sudetenland, painter, graphic artist, sculpturer, designer of didactical devices for mentally and physically disabled children. Hidden in the mountains of northeastern Sudeten, he alone in his work became a methaphorical land, immersing into deep empathy, crossing the border of conscious perception and taking the body and the soul into ecstasy, the trance of birth. Landscape in the emotional eruption, the man approaching and exposing little secrets of its miraculous essence and some gestures that cannot be brought to words, magic illusion being introduced to our lives. Foolish man who thinks, that forgetting comes easily…
telefon 606533871
facebook jan eipell
VÝSTAVY/EXHIBITIONS
2002 ČAJOVNA ČESKÁ SKALICE 2004 KAFÍRNA TRUTNOV 2004 ŽEBŘÍK V PARKU TRUTNOV 2005 KAFÍRNA TRUTNOV 2005 ŽEBŘÍK V PARKU TRUTNOV 2005 TÝDEN PRO BROUMOVSKO -HEŘMÁNKOVICE 2006 FARA HORNÍ MARŠOV KRKONOŠE 2006 ALTERUPICE VÝTVARNÝ FESTIVAL SYMPOZIUM (ORGANIZÁTOR,TVŮRCE) 2007 SWAŠ MALÉ SVATOŇOVICE 2007 VELKÁ ÚPICKÁ VÝSTAVA GALERIE J.W.MEZEROVÉ 2008 SWAŠ RADNICE TRUTNOV 2008 KAFÍRNA TRUTNOV 2008 BOULING BAR RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 2009 GALERIE U PŘÍVOZU 2010 KNIHOVNA NÁCHOD 2010 SWAŠ RADNICE TRUTNOV 2013 GALERIE SLAVIE NÁCHOD

Posts by Hans Eipell:

Sorry, nothing found.