white

Osudná chyba kartaginského vojevůdce Hannibala

O Punských válkách, tedy válečných střetnutích mezi středomořskými velmocemi starověku Římem a Kartágem jsem se učil už na základní škole. Toto období patřilo tehdy k mé nejoblíbenější učební látce celé šesté třídy, ve které se starověk probíral. Zaujalo mě zejména jedno jméno – Hannibal. Hannibal byl hlavním vojevůdcem kartaginské žoldnéřské armády, který dokázal uštědřit pyšné … Číst dál

MIGRAČNÍ STŘEDISKA

S těmi modely soužití souvisí pojem jako je kulturní pluralita což znamená kulturní četnost třeba Londýnu nebo New Yorku, že je tam obrovská kulturní četnost ať už třeba myšleno formou gastronomie, nejrůznější restaurace, které jsou zaměřeny indonézsky, indicky a podobně. Ale třeba i odívání, že každý může nosit cokoliv a není to vůbec divné. Ta kulturní … Číst dál

SIR NICOLAS WINTON A WINTONOVY VLAKY NA NAŠEM ÚZEMÍ

Souvisí to s tímto člověkem na téma migrace, ty děti které odjely těmi Wintonovými vlaky tak to byly děti bez doprovodu, migranti, kteří šli do neznáma. On jim zařídil dokumenty, že legálně šli. Ale Nicolas Winton vlastně zachránil tímhle způsobem tyto děti, že šly bez doprovodu a byl to ten podtext zachránění dětí z anihilace toho, co … Číst dál

GLOBÁLNÍ TÉMATA, MIGRAČNÍ POLITIKA, HISTORIE MIGRACE

Migrace je mechanický pohyb v geografickém prostoru nebo prostorová forma určité mobility. Migrace může mít ekonomické důvody pro které ti lidé se rozhodnou ale také kulturní a náboženské. Ty důvody jsou a z toho plynou i určité důsledky. A takový ten typický důsledek migrace jsou ty důsledky demografické tzn. ubývání některých obyvatel z určitých regionů … Číst dál

Koncepce o bezdomovectví v roce 2020

Nebojíte se bezdomovců? Máte z nich špatný pocit? Vyhýbáte se jim na ulici? Chcete se vyhnout konfliktu? Jsou na nádražích, na ulici, v parku, v noclehárnách. Lidé bez domova se koncentrují do velkých měst, protože tam jsou ty služby. Služby organizují Armáda spásy a Naděje. Čím se tyto dvě organizace liší v poskytování služeb? Armáda spásy poskytuje noclehárny, zdravotní … Číst dál

Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 9

ČÁST 9: DEFINICE MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ Pojem mentální retardace (z latinského mentis = mysl a retardare = zdržet, zaostávat) zavedla Americká společnost pro mentální deficienci ve třicátých letech 20. století. ODDÍL A: KLASIFIKACE MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ 1. Vrozené mentální postižení (dříve oligofrenie) – do této skupiny spadají postižení, která vznikla v období prenatálním, perinatálním nebo postnatálním zhruba … Číst dál

Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 8

ČÁST 8: SPECIFIKA PRO HANDICAPOVANÉ KLIENTY SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU K výuce se používá výhradně znakový jazyk neslyšících a naopak slyšící učitel používá orální řeč. Oba jazyky se používají odděleně, nedochází k přímému překladu mezi jazyky. Tato komunikace sluchově postižených se začala používat ve skandinávských státech. Totální komunikace se musí uskutečňovat od co možná nejranějšího věku dítěte. … Číst dál

Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 7

ČÁST 7: POTŘEBY KLIENTŮ S POSTIŽENÍM SLUCHU Sluch  a  zrak jsou pro život člověka jedním z nejdůležitějších smyslů, mají prvořadý význam pro komunikaci, při navazování a udržování společenských vztahů. Sluch má zásadní význam i pro rozvoj řeči, jazyka a myšlení, psychiky, pro podporu emocionální vazby na okolí i pro získávání tělesných dovedností. Na základě sluchu … Číst dál

Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 6

ČÁST 6: SPECIFIKA PRO HANDICAPOVANÉ KLIENTY SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU * Nevidomého netlačíme před sebou, ani jej nevlečeme. Kráčíme přibližně o půl kroku před ním, uvolněně a klidně, po rovném terénu, v přírodě, stejně tak i na schodech. Nevidomý uchopí svého průvodce za paži, v místě nad loktem. * Jdeme vždy po té straně nevidomého, která … Číst dál

Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 5

ČÁST 5: POTŘEBY KLIENTŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Jaké vůbec jsou komunikační bariéry se zrakově postiženým klientem. Některé pohlavní nemoci mohou způsobit zrakové postižení, současná medicína však dokáže tyto nemoci včas léčit (vyjma postižení zrakové percepce při AIDS, což vyžaduje globální přístup k syndromu selhání imunity organismu). Ryba v přístavní krčmě chutná a voní (nebo zapáchá) … Číst dál