Jak meditace působí na zdravotní stav člověka?

Účelem meditace je oživit naši duševní aktivitu a psychiku tím, že je na čas osvobodíme od příjmu neustálých informací, které k nám pronikají z vnějšího prostředí. Meditace má upevnit vnímání sebe sama, podnítit pozitivní myšlení a pocity i pomoci vyvinout stabilní a tolerantní vztahy k okolí.

Po dva tisíce roků se meditace spojovaly pouze s náboženstvím, počínaje křesťanstvím až po japonský systém ZEN. Teprve mnohem později začali psychologové používat podobnou metodiku k odstraňování duševního a tělesného stresu. Zevní podoba meditace je stejná, ať již má náboženskou náplň, nebo se zaobírá vlastní osobou. Je to poloha vsedě se zavřenýma očima a provádění relaxační aktivity.

Podle současných názorů se pokládá stres za faktor, který je prvotní příčinou řady zdravotních problémů nebo se na nich podílí-počínaje úzkostmi a konče fyzickými potížemi, například dráždivým tlustým střevem.

Mnohé studie prokázaly, že lidé podléhající stresu mohou pomocí meditací získat znovu psychickou rovnováhu. Bylo také zjištěno, že při meditacích klesá krevní tlak, snižuje se metabolizmus a záznamy elektrických proudů v mozku/EEG/ probíhají koordinovaněji.

Je řada možností jak meditovat. Většinou se doporučuje uchýlit se na pohodlné a nerušené místo, pomalu zhluboka dýchat a soustředit pozornost na některou věc. Tou může být i samotné dýchání. Představíte si, jak vzduch proudí sem a tam, nebo se soustředíte na některý vhodný předmět, například zapálenou svíčku. Tento postup se odborně nazývá MANTRA.

Pokračujete dále pomocí vizualizační techniky. Představujete si například klidnou krajinu u moře nebo v lese. Sebe pak vidíte uprostřed ničím nerušeného klidu a pokoje,

Někdy se taková meditace daří lépe, jindy se můžete soustřeďovat obtížněji. Závisí to na okamžitém stavu mysli. Někomu může pomoci držet v ruce například jablko a soustředit se na něj, na jeho barvu, chuť i vůni. Postupně již cítíte jen vůni, jablko odložíte a zavřete oči.

V této chvíli začne působit duševní zrak, vaše představivost.  Jiný způsob jak si při meditaci pomoci je zaměření se na jednoduché slovo, které obsahuje samohlásku ,,O“.

Nemusíte slovo vyslovovat, stačí si ho s každým vdechem a výdechem představovat.

K meditaci také pomáhají pozitivní myšlenky, zejména, když si připustíte, že každý den se vám daří lépe.

Aby meditace měla smysl, je nutno získat určitou praxi v tom, jak se snadno dostat do meditativního stavu.  Znamená to zahnat rušivé myšlenky. K tomu pomáhá opakované hluboké dýchání a relaxační techniky, které vás mohou dokonce i uspat.

Při meditaci současně vnímáte mnoho okolních věcí, i malé nepohodlí a napětí, rytmus dýchání a zvuky z okolí. Najednou zjistíte, že ztrácíte hlavní myšlenku a podléháte vlivu prostředí.  V této situaci je nutné posílit vůli a odstranit všechny rušící vlivy. Znovu se pokuste soustředit zatemněte místnost, vypněte telefon, dýchejte a relaxujte. Meditační stav se vrátí.  Tajemství správného postupu při meditaci je v absolutní izolaci od okolí.

Někteří lidé nahrazují meditaci jednoduchým protahovacím cvičením a pravidelným prohloubeným dýcháním. To jim stačí, aby si více uvědomovali své tělo a snadněji dosáhli relaxace.

V meditační poloze a stavu vytrvejte asi pět minut. Pokud se vaše myšlenky začnou rozutíkávat, pokuste se znovu soustředit na jednu věc. Při začínání s meditací se vám bude často stávat, že se nedokážete dostatečně soustředit dostatečnou dobu.  S větší praxí se stav zlepší a když vydržíte meditovat až 20 minut, aniž byste se museli opakovaně pokoušet o soustředění, máte vyhráno.

Při zakončení meditace, si zakryjte oči dlaněmi, několikrát je otevřete a zavřete, pak ruce sejměte a podívejte se okolo sebe. Protáhněte se a hluboce vdechněte a vydechněte.

Tím je meditace u konce. S meditačním cvičením by vám měl pomoci i odborný psycholog.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář