Jak vypadala Stará Boleslav v době svatého Václava?

V dnešní Staré Boleslavi byl před bezmála jedenácti staletími zavražděn český kníže a později i světec a patron české země svatý Václav.  O tom jak současné město tehdy vypadalo se dnes archeologové jen domnívají. Přesto již dokáží aspoň přibližný vzhled někdejšího přemyslovského hradiště částečně nastínit.

Boleslav byla od počátku 10. století významným, mohutně opevněným hradištěm, obklopeným koryty řek Labe a Jizery, které mu poskytovaly základní ochranu při případném dobývání. Patrně ho založil samotný kníže Boleslav I., nechvalně proslulý vraždou svatého Václava, byt ji sám osobně nespáchal. Hradiště bylo rozděleno na předhradí a menší akropoli o rozloze asi 4 hektarů. V místech akropole stával ohrazený dvorec knížete Boleslava I..

Součástí akropole byl i kostelík svatých Kosmy a Damiána a to nejspíše v místech, kde je dnes krypta zasvěcená těmto světcům. Krypta je umístěna pod bazilikou svatého Václava, kterou dal přibližně sto let po světcově zavraždění postavit tehdejší český kníže Břetislav I. Z ní se patrně dochovalo zdivo jižní stěny takzvané Vrábské kaple /po levé straně presbytáře/. Při této stěně stojí památník zavraždění svatého Václava ./Jedná se o pískovcové sousoší z dílny proslulého M.B. Brauna z období první poloviny 18. století./ Na půdorys Břetislavovy stavby částečně navázala dnešní trojlodní bazilika pocházející patrně z 12. století. Při jihovýchodním nároží současného kostela zasvěceného svatému Václavu stojí drobný románský tribunový kostelík svatého Klimenta, jeden z nejstarších v Čechách, vzniklý patrně již v 11. století.

V místech někdejšího předhradí žili řemeslníci a také se zde pohřbívalo. Dosud se nepodařilo bezpečně zjistit, kde stávaly dvorce Boleslavových družiníků /Tisty, Tyry, Tuži a Hněvsy/. Bylo to také na akropoli? Nebo snad v předhradí?

Brány do někdejšího hradiště byly vybudovány patrně v místech pozdějších bran již středověkého města.

Skutečně unikátním objevem v místech původního hradiště byla severně od baziliky svatého Václava kamenná maltou spojená dva a půl metru široká hradba, která nahradila původní opevnění.

Dnešní Stará Boleslav byla až do roku 1960 samostatným městem. Výše uvedeného roku byla spojena s Brandýsem nad Labem v takzvané dvojměstí, což je v současné

České republice opravdu vzácný jev.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář