Jaké jsou potřeby tělesně postižených klientů služeb v cestovním ruchu – seriál: Část 4

ČÁST 4: (BEZ) BARIÉROVOST PROSTŘEDÍ, TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU

Nejsou to pouze psychické bariéry, které blokují kvalitu služeb poskytovaných v cestovním ruchu tělesně postiženým klientům.
Jedná se o bariéry architektonické, které znesnadňují pohyb osob
s tělesným postižením v prostorách hotelových objektů, nádražních halách a na nástupištích, v informačních centrech a incomingových agenturách, po dopravních trasách.

Napsat komentář