white

Kde přesně zemřel Jan Žižka?

Když jsem asi před 10 lety opakovaně několik dní pobýval na Havlíčkobrodsku, prochodil jsem ten kraj křížem krážem a navštívil řadu historicky významných míst.

V tomto kraji se v Borové narodil Karel Havlíček Borovský. Na samém začátku roku 1422 zde byla definitivně poražena druhá křížová výprava proti husitům a nepříliš daleko od památného bojiště zemřel přibližně o dva a půl roku později 11. října 1424 tehdejší vítěz nad křižáky Jan Žižka. Místo jeho úmrtí mě jako velkého obdivovatele Jana Žižky extrémně zajímalo. Věděl jsem tenkrát, že Žižka zemřel při dobývání Přibyslavi na tehdy neznámou nemoc./nikoli na mor, jak se dříve uvádělo/

V současné době má Žižkovo úmrtí připomínat mohyla nedaleko vsi zvané Žižkovo pole./Do roku 1921 se ves jmenovala Šenfeld/česky Krásné Pole/. Navštívil jsem tenkrát tuto ves a viděl i mohylu připomínající Žižkovu smrt. Tenkrát jsem si bláhově myslel, že se skutečně jedná o přesné místo Žižkova úmrtí.

Teprve později jsem z odborných knih zjistil, že na místě vztyčené mohyly z roku 1874 Žižka zemřít nemohl. Podle dobových kronikářů z 15. století Žižka zemřel přímo v ležení obléhatelů Přibyslavi. Mohyla, slavného vojevůdce připomínající se však nachází několik kilometrů od současného města Přibyslav. Husitští bojovníci by však sotva postavili své obléhací ležení tak daleko od Přibyslavi. Dostřel tehdejších obléhacích zbraní ať už děl nebo velkých praků byl maximálně několik set metrů.

Od vsi Žižkovo pole by do Přibyslavi nedostřelili ani náhodou.

Dobové kronikářské zprávy z 15. století uvádějí, že Žižka zemřel u Přibyslavi ,,na poli.“

Slovo pole mělo ovšem tehdy hned trojí význam. Znamenalo bud obdělanou půdu, planinu, nebo bojiště. Některé kroniky uvádějí též že Žižka zemřel u Přibyslavi ,,na drahách“. I tehdejší slovo dráha má více významů. Může znamenat pastvinu, obecní pozemek nebo cestu mezi poli. Nic více ,než slova pole a dráha dobové kroniky o přesném místě Žižkova skonu neuvádějí. Snad jen to, že osudné místo bylo blízko Přibyslavi. Z výše uvedených řádků je zřejmé, že byla Žižkova mohyla celých 450 let po Žižkově smrti vztyčena na nesprávném místě.  Význam největšího vojevůdce celých minimálně českých dějin to však určitě nesnižuje.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář