white

Kdo byl ve skutečnosti papež Jan XXIII ?

Vraťme se o více 6 století zpět, do doby působení Mistra Jana Husa v prvních dvou desetiletích 15. století. Je to období kdy církevní schizma, projevující se více papežstvím vyvrcholilo. V té době totiž nebyl jeden jediný papež, ani dva jako na konci předcházejícího století, ale svatí otcové byli hned tři. Jeden sídlil v Římě, druhý ve francouzském Avignonu a třetí v italské Bologni. A všichni tři se neuznávali, ba dokonce nenáviděli. Jeden dával druhého do církevní klatby. A jeden proti druhému vedl válku. Na vedení války jsou potřeba samozřejmě peníze. Hodně peněz. Kde je získat? Řešení tohoto problému se našlo. Věřícím se začaly prodávat takzvané odpustky. Když zaplatíš a koupíš si odpustek, můžeš beztrestně hřešit a bude ti odpuštěno. Hluboká krize církve v první čtvrtině 15 století vyvrcholila.

V českém království se oficiálně uznával svatý otec sídlící v Římě. A tím byl v Husově době jistý Jan XXIII. Kdo však byl ve skutečnosti tento člověk, který se vlastním jménem jmenoval Baltazar Cosa? Odpověď je vskutku kuriozní. Papež Jan XXIII. byl ve skutečnosti bývalý pirát, námořní lupič a mnohonásobný vrah. Svatý otec opravdu originální.

Účastnil se známého koncilu v Kostnici, který se táhl od konce roku 1414 do poloviny roku následujícího. Jan Hus se s ním osobně nikdy nesetkal. Ostatně ani nemohl, protože pirát Cosa byl papežem jen na začátku koncilu. Pak se nějak prozradily jeho smrtelné hříchy z minulosti a on musel z Kostnice tajně prchnout. Byl stíhán ,dopaden i uvězněn.

Nakonec však dopadl úplně jinak než Hus, který byl ve stejném období také vězněn.

Jan Hus byl odsouzen k smrti upálením. Papež Jan XXIII. alias bývalý pirát a mnohonásobný vrah Baltazar Cosa dostal jen doživotní žalář. Odseděl si však pouhé tři, nebo čtyři roky. Pak byl propuštěn na svobodu. Důvod? Přece jen měl vlivné a hlavně bohaté známé. Ti ho z vězení dokázali za veliké a hlavně nakradené peníze vykoupit.

Historie a dějiny znají hodně kuriozních případů. Případ upálení ušlechtilého a mravně čistého Jana Husa a propuštění na svobodu piráta a vraha Baltazara Cosy alias papeže Jana XXIII. k takovým případům rozhodně patří.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář