white

Křesťanská církev se dělí na tři základní směry

Katolíky, protestanty a pravoslavné.

Klasické řády měli v podstatě jen katolíci. Sem patří františkáni podle sv. Františka z Assisi, benediktini, premonstráti, cisterciáni.
Jediný ryze český řád křižovníci s červenou hvězdou založila sv. Anežka.
Řády byly mužské i ženské. Obvykle se zaměřovaly na nějakou záslužnou činnost např. péči o nemocné, péči o chudé apod. Lišily se v jednotlivých rituálech vyznávání katolické víry. Ve s tavbách kostelů a klášterů se téměř nelišily.
Trochu mimo jsou tzv. rytířské řády např. templáři, johanité, němečtí rytíři.
Ti si stavěli opevněná sídla na způsob hradů, kterým se říkalo komendy.
Všichni patří ke katolíkům. Všichni katolíci mají stejný přistup ke svatému přijímání, že pouze kněží přijímají tělo i krev páně, což v praxi znamená oplatku
( tzv.hostii ) i víno-krev, zatímco obyčejní věřící pouze tělo-hostii.
Úplně jiný způsob přijímání mají všichni protestanti, mezi které patří husité, čeští bratři, lutheráni, anglikáni, kalvinisti, zwinglisti.
Ti všichni i tedy prostí věřící přijímají tzv.podobojí tzn. tělo i krev, tělo i krev -hostii i víno. Tento způsob přijímání zavedl mistr pražské university Jakoubek ze Stříbra v 15.století  těsně před husitskou revolucí.
V případě všech protestantů, které lze nazvat též evangelisti se ovšem nejedná o řády, ale jakési odnože protestantské církve. Neuznávají vesměs papeže ani svaté jako katolíci. Pravoslavných je u nás málo, ti jsou především ve východní Evropě a Rusku. To jsou sice také křesťané, ale od katolíků a protestantů výrazně odlišní.
Komendy. Němečtí rytíři měli komendu v místech dnešního obchodního domu Kotva v Praze. Templáři měli komendu na Starém městě poblíž současného Karlova mostu. Johanité měli komendu na Malé Straně.

Text: Luboš Hora
Korektura: Lenka Nováková

1 komentář u „Křesťanská církev se dělí na tři základní směry“

  1. Římsko katolická církev je zločinecká organizace sloužící ve skutečnosti satanovi a využívá naivitu lidí k vlastnímu bezpracnému obohacování církevní organizace a jejího vedení prolhaných, falešných, zkorumpovaných kněží.
    „Po skutcích poznáte je.“

    Odpovědět

Napsat komentář