Nebojte se očkování proti koronaviru

Od začátku letošního roku 2021 probíhá v České republice očkování proti koronavirové pandemii.

Ke cti našeho zdravotnictví přispívá fakt, že toto očkování probíhá rychle, přestože očkovaný musí podstoupit dvě dávky očkovací vakcíny. Žel se však najde dost občanů, kteří očkování tvrdohlavě odmítají. V některých případech to chápu. Mám tím na mysli především lidi vážně nemocné, nebo ty které trpí různými alergiemi. Někteří z našich občanů však očkování odmítnou jen z důvodu, že mu nevěří. K tomu bych chtěl jen dodat, že považuji takové lidi za nezodpovědné, kteří mohou koronavir nejen dostat, ale i nakazit některé spoluobčany.

Rád bych proto uvedl své osobní zkušenosti s očkováním. Začnu mojí matkou, která absolvovala očkování vakcínou MODERNA jako jedna z prvních. První dávku MODERNY dostala někdy na přelomu ledna a února letošního roku. Druhou dávku pak o tři týdny později. I když jí v té době bylo již téměř 83 let , ani po první, ani po druhé absolvované dávce vakcíny žádné vedlejší příznaky neměla.

Já sám jsem první dávku rovněž vakcíny MODERNA absolvoval až začátkem letošního května a druhou až po nově určených 6 týdnech v polovině června. Rovněž jsem po první i druhé dávce žádné vedlejší účinky nepocítil. Přitom jsem vůbec nedodržoval pokyny určené lidem bezprostředně  po očkování. Nejenže jsem nečekal těch nařízených 15 minut v čekárně těsně po aplikaci vakcíny, ale právě naopak jsem z očkovacího centra hned běžel domů, což jsou asi dva kilometry a hned po očkování se i jinak nijak nešetřil a normálně sportoval, jak jsem zvyklý. Kupodivu jsem žádné sebemenší příznaky vedlejších účinků nepocítil. Nechci tím nikomu doporučovat, aby se choval stejně jako já. Právě naopak. Nařízená opatření bezprostředně po očkování by lidé dodržovat měli.

U některých lidí, kteří očkování podstoupili a se kterými jsem o tom osobně mluvil, se opravdu nějaké vedlejší účinky projevily. Podle mého názoru je však rozhodně lepší prodělat takové účinky, než prodělat samotné koronavirové onemocnění. Proto k tomu dodávám: ,,Nebojte se očkování proti koronaviru“.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář