white

Očkování

O očkování se velmi často hovořilo i stále hovoří v souvislosti s pandemií koronaviru.Mezi lidmi se v souvislosti s očkováním projevovaly  i stále projevují zcela protichůdné názory. Někteří lidé ho vyloženě vítají, ale řada jiných je zarytě proti.Nebude proto jistě na škodu si aspoň trochu objasnit co vlastně očkování /a nejen proti koronaviru / znamená a jaký je jeho smysl.

Očkováním se nazývá aktivní imunizace, která pomocí infikování oslabeným virem vyvolá umělou imunitu. Proočkováním celé populace je možné zcela potlačit některá onemocnění.

Očkovací vakcína obsahuje nepatrný vzorek bakterií, virů nebo chemické látky.

Jakmile se injikuje do těla, organismus ihned začne produkovat protilátky. Ty se pak trvale uchovávají v krvi, jakoby očkovaný nemoc prodělal.

Různé typy vakcín

Existují tři typy vakcín: oslabené infekční agens, které bylo chemicky inaktivováno, suspenze mrtvého infekčního agens a inaktivovaný toin získaný od infekci vyvolávajícího organismu, ale oslabený tak, aby nevyvolal onemocnění. Výběr vakcíny závisí na druhu onemocnění.

Většina dětí v zemích s vysokou úrovní zdravotní péče je očkována v prvních letech života. Některé vakcíny se podávají v kombinacích -například záškrt, černý kašel a tetanus nebo spalničky , příušnice a zarděnky. Jestliže se objeví kontraindikace, je možno očkovat i proti jednomu onemocnění.

Po očkování

U některých lidí se objeví nežádoucí vedlejší účinky, především teplota,které se však není třeba více obávat pokud nepřekročí hranici 39 stupňů.

Kritika očkování

Řada lidí v souvislosti s koronavirovou pandemií se zarytě postavila proti očkování. Tito lidé si patrně neuvědomují, že očkování zachránilo za poslední století mnoho milionů životů. Přesto se stále objevují námitky, které – v rozporu se skutečností -tvrdí, že neexistují dlouhodobá vědecká srovnání skupin očkovaných a neočkovaných a že očkování může naopak oslabit labilní imunitní systém/zejména ovšem u dětí/

Můj osobní názor na očkování proti pandemii koronaviru

Sám jsem byl  proti koronaviru očkován třikrát a v současné době se rozmýšlím, jestli nemám jít na očkování čtvrté.  Koronavirová pandemie mě minula a koronavirem jsem neonemocněl, třebaže při svém zaměstnání se pohybuji hodně mezi lidmi a mnozí z nich koronavirus prodělali. To že mě koronavir minul je samozřejmě též výsledkem mé dlouhodobé dobré imunity, když klasickými onemocněními typu chřipky nebo třeba pouhého nachlazení dlouhodobě netrpím. /Klasickou chřipku co se mlhavě pamatuji jsem měl snad jednou v životě – v dětském věku./

Pokud mi tedy trojí očkování proti koronaviru nijak více nepomohlo, určitě mi neuškodilo. Žádné vedlejší účinky jsem ani po jednom ze tří očkování nepociťoval a to i přes fakt, že jsem vůbec nedodržoval doporučená opatření bezprostředně po očkování.

Mnozí lidé mi mohou oponovat fakty, že oni nejen vedlejší účinky pociťovaly, ale dokonce i po opakovaném očkování proti koronaviru toto onemocnění prodělali.

Tyto jejich argumenty samozřejmě připouštím, ale pokud by se mě někdo přímo zeptal zda se nechat očkovat nebo ne, byl bych jednoznačně PRO OČKOVÁNÍ.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář