white

Předsilvestrovský happening Svépomocné skupiny Dobré místo

V symbolické atmosféře závěru roku 2019 se sešli účastníci projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, aby oslavili vydání druhého čísla časopisu Na Scestí. Happening proběhl 29.12 v tréninkové kavárně Café Therapy, kde pracují lidé zotavující se ze závislosti. Návštěvníci kavárny a pozvaní hosté si mohli poslechnout prezentaci textů publikovaných v časopise, jejichž autory jsou lektoři a účastníci literárně-filosofické dílny Svépomocné skupiny lidí s duševním onemocněním a další lidé pracující v Dobrém místě. Lektorka dílny Tereza Saxlová přečetla své temně surreálné básně vzniklé v rámci témat, které si lektoři na dílnách stanovili. Lektor Tomáš Vaněk představil povídky publikované ve své čerstvě vydané knize Hra na Život. Četla i lektorka Kateřina Málková a to básně, v kterých nechyběly pro ni typické haiku momenty. Peer konzultantka Tereza Horká přečetla básně reflektující těžší období jejího života. Vystoupil i Michal Kašpar se svými rapovými texty. Šéfredaktor časopisu Na scestí Pavel Oulík představil již tradičně texty se sci-fi tématikou. Po čtení vždy následovala diskuze s autorem. Doprovodný program tvořilo promítání výtvarné tvorby zahraničních umělců s duševním onemocněním, jejichž díla se objevila v časopise.

Napsat komentář