Projekt MERY“S MEALS aneb jak pomoci hladovějícím dětem

Předsedou správní rady mezinárodního projektu Merys“Meals je pán Marián Janov. Narodil se 8. 7. 1960 v Trnavě (SR). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a 9 roků působil jako vysokoškolský pedagog. Ve volném čase dělá turistického průvodce v cestovní kanceláři. V roce 1992 se rozhodl jít do podnikatelské sféry. Založil a řídil investiční fond, poutnickou cestovní kancelář a hotelovou společnost. Dnes podniká v realitní sféře. 

Sám o sobě říká: „Vo svojom živote som sa vždy zaujímal o ľudí v mojom okolí i o dianie vo svete. I preto sa spolu s rodinou a priateľmi zapájam do roznych charitatívnych aktivít v našom meste, krajine i zahraničí. Projekt Mary’s Meals ma oslovil na jeseň r. 2017 a spolu s priateľmi sme sa rozhodli zapojiť svoje schopnosti a sily do služieb tejto ušlachtilej myšlienky.“ dodal.

1) Jak  a kdy vznikla myšlenka uskutečnit projekt Mary´s Meals ve světě i v ČR?

Projekt Mary’s Meals sa zrodil v roku 2002 počas hladomoru v Malawi. Jeho zakladateľ, Škót Magnus McFarlane Barrow, navštívil túto krajinu v juhovýchodnej Afrike, aby zistil, ako je možné pomôcť jej ťažko skúšaným obyvateľom počas rozsiahleho hladomoru. A práve v jednej z najviac trpiacich rodín zaznela z úst 14-ročného chlapca zdanlivo prostá, avšak zásadná myšlienka. To, čo je pre ľudí v tejto krajine najväčšou túžbou, je záruka pravidelného prístupu k jedlu a možnosť vzdelávať sa pre ich deti!

2) Jak dlouho tento projekt v ČR funguje a jak se rozvíjí?

Už pred 7 rokmi začalo pár nadšencov šíriť zvesti o humanitárnom projekte Mary’s Meals na základe informácií, získaných na Mladifeste v Medjugorje. Podarilo sa im zahájiť financovanie školskej stravy pre približne 900 detí jednej školy v Malawi a vďačíme im i za to, že v roku 2017 vyšla v Karmelitánskom nakladateľstve kniha Bouda která krmí milion dětí v českom jazyku. Vďaka tejto knihe sa pre Mary’s Meals nadchlo i niekoľko mojich priateľov, čo v marci 2018 viedlo k založeniu oficiálneho zastúpenia Mary’s Meals v Českej republike. Do šírenia povedomia o tomto úžasnom dobročinnom projekte sme sa pustili s veľkou vervou. Obec podporovateľov i dobrovoľníkov sa od tej doby utešene rozrastá. Najlepším dôkazom tohoto tvrdenia je predovšetkým počet detí, ktoré vďaka štedrým darcom z ČR dostávajú počas celého školského roku jedno teplé jedlo v ich škole. Kým v roku 2018 to bolo neuveriteľných viac než 20 500 detí, o rok neskôr to už bolo úžasných viac ako 42 500 detí!

3) Kolik už máte dobrovolníků a co je jejich pracovní náplní v ČR?

Projekt Mary’s Meals sa úspešne rozvíja v desiatkach krajín predovšetkým vďaka mnohým desiatkam tisícov dobrovoľníkov. V ČR sa do dobrovoľného propagovania, organizovania rôznych prezentácií, vystúpení, jarmokov a iných aktivít na podporu Mary’s Meals veľmi aktívne zapája okolo 300 dobrovoľníkov rôzneho veku od žiakov základných škôl až po dôchodcov.

4) Kdo natáčí dokumenty o Mary’s Meals?

Isto ste mala možnosť vidieť naše dokumenty “Child 31″ a Generation Hope”, ktoré o projekte Mary’s Meals natočila brooklynská filmová spoločnosť Grassroots. Sú to strhujúce svedectvá ako o životných podmienkach a osudoch detí v Afrike, na Haiti či v Indii, tak i o zmenách, ktoré do ich životov vniesol práve náš humanitárny projekt. Na našich webových stránkach www.marysmeals.cz nájdete možnosť si  tieto filmy s českými titulkami zdarma stiahnuť. Ich profesionálne, avšak finančne náročné natáčenie i postprodukciu zaistili nadšení dobrovoľníci a podporovatelia zo Spojených štátov amerických.

5) Co nám sdělíte o batůžkovém projektu?

Batůžkový projekt je veľmi sympatický podporný projekt pre naše hlavné poslanie. Jedným z nevyhnutných predpokladov zmysluplného vzdelávania sa sú základné školské pomôcky – zošity, perá, pastelky a podobne. Tie spolu s ďalšími školskými potrebami tvoria obsah zväčša už použitých batôžkov, ktoré mnohé naše deti doma uchovávajú bez ďalšieho úžitku. Batôžkový projekt je tak príležitosťou zapojiť i naše deti do pomoci svojim rovestníkom v Afrike, aby sa mohli plnohodnotne vzdelávať. A tak sa prostredníctvom atraktívneho batôžkového projektu o hlavnom poslaní hnutia Mary’s Meals dozvedia vďaka školákom i ich rodiny a priatelia. Tak sa rozrastá komunita podporovateľov – darcov i dobrovoľníkov – a to je pre hladom ohrozené deti to najdôležitejšie.

6) Jakým způsobem se do tohoto projektu lidé aktivně zapojují?

Projekt Mary’s Meals stojí predovšetkým na dobrovoľníckej podpore. Preto i forma zapájania sa je veľmi rôznorodá – každý záujemca o podporu projektu si môže nájsť spôsob, zodpovedajúci jeho možnostiam i schopnostiam. Naši podporovatelia organizujú prezentácie projektu, prednášky, premietanie filmov i  kultúrne vystúpenia vo svojom okolí – v rodinách, na pracoviskách, v spoločenských organizáciách, počas kultúrno-spoločenských podujatiach vo svojej obci či regióne, výrobou a predajom drobného občerstvenia a dekoračných predmetov a dobročinnou zbierkou darov počas charitatívnych jarmokov a trhov, šírením informačných materiálov o projekte Mary’s Meals, finančným podporovaním našich aktivít prostredníctvom peňažných darov, či prostou modlitbou za toto bohumilé dielo.

7) V jakých zemích je tato pomoc poskytována a proč zrovna dětem?

Táto pomoc je poskytovaná predovšetkým v najchudobnejších krajinách sveta. Jedná sa o krajiny, kde nie je prakticky žiaden sociálny systém, ktorý by zabránil tomu, aby z nedostatku jedla umierali bezbranné deti. Deti sú najzraniteľnejšou  a pritom najperspektívnejšou súčasťou ľudských spoločenstiev, preto sa sústreďujeme v krátkodobom horizonte na záchranu ich životov, a v dlhodobejšej perspektíve na zaistenie ich základného vzdelania – a to všetko vďaka každodennému poskytovaniu jedného prostého jedla v škole!

8) Jakým způsobem jsou do tohoto projektu zapojeny školy a dobrovolníci právě v těchto chudobných oblastech?

I v chudobných krajinách sveta si ľudia uvedomujú význam vzdelávania. Napriek tomu však mnoho detí do školy nechodí, pretože sú v lepšom prípade nútené pomáhať rodičom so zaistením obživy, v horšom prípade žobrať, kradnúť alebo hľadať niečo pod zub na skládkach či smetiskách. Preto garancia každodenného jedla v škole je pre väčšinu rodičov, škôl a komunít veľmi lákavá. Ochotne a zodpovedne sa ujímajú jednej zo zásadných podmienok Mary’s Meals pred zapojením tej-ktorej školy do pravidelného zásobovania surovinami a organizujú pravidelné služby pri príprave a vydávaní jedla v škole, kam ich deti či vnúčatá dochádzajú na výuku.

9) Jaká je zpětná vazby z těchto nejchudších zemí a jaká je z ČR?

Vďaka takmer 18-ročným skúsenostiam s projektom Mary’s Meals možno konštatovať, že záruka každodenného prostého jedla v škole robí divy – razantne sa zvyšuje dochádzka detí do škôl, zlepšujú sa ich študijné výsledky, deti sú živšie, radostné a snívajú o svojich budúcich profesných dráhach od učiteľov, lekárov, či ošetrovateľky až po prezidenta. I komunity, podporené našim projektom, získavajú späť stratenú sebadôveru, pretože už nemusia bezmocne trpieť neschopnosťou postarať sa o svoju budúcnosť – vlastné deti. V Českej republike má tento projekt taktiež nezanedbateľnú odozvu. Vďaka informáciám o životných podmienkach v rôznych častiach sveta si i my a naše deti stále viac uvedomujeme, v akých výnimočným podmienkach žijeme a ako málo stačí na to, aby sme mohli zásadným spôsobom zlepšiť život ľudom, ktorých v živote možno nikdy nespoznáme osobne. Napriek veľkým vzdialenostiam, ktoré nás delia, sme si blízki a nie je nám ľahostajný osud každého z nás.

10) Co je Vaší vizí do budoucna?

Problémom chronického nedostatku jedla je postihnutých viac ako 60 miliónov detí po celom svete. Vďaka štedrým darom a nezištnej dobrovoľníckej práci mnohých tisícok dobrých ľudí z 18 darujúcich krajín sme dnes schopní dennodenne stravovať viac ako 1,6 milióna detí v škole. Našou víziou je, aby v dnešnom svete už neumierali deti z nedostatku jedla a aby sa všetci tí, ktorí majú možnosť zdielať svoje zdroje, podelili s tými, ktorým sa nedostáva ani na to najzákladnejšie. Sme presvedčení, že je v našich možnostiach i silách túto smelú víziu zrealizovať.