white

Seriál o toxikomanii 6

Závislost na morfinu a kokainu

Morfin i kokain patří už mezi takzvané tvrdé a velmi nebezpečné drogy. Osobně jsem se s lidmi se závislostí na těchto drogách ani nikdy nesetkal. Ostatně toxikomanů závislých na morfinu, nebo kokainu není u nás zdaleka tolik, jako těch, kteří se dostali do závislosti na alkoholu, hašiši/trávě/, nebo pervitinu. Proto čerpám jen z odborné literatury a předem se omlouvám za své chabé vědomosti o této problematice.

Morfin

Zneužívání morfia bylo obvyklejší spíše v minulosti, tedy v době kdy ještě neexistovala přísná opatření při předpisu této látky, která se řadí mezi opiáty.

Obvykle se stane člověk závislý na morfiu poté, kdy dostane tuto látku na řádný předpis proti utišení krutých bolestí při nějaké chorobě. Kromě utišení bolesti dokáže morfin svými účinky navodit i velmi příjemný psychický stav. Právě díky tomu žene lidi, kteří tuto látku poznali k opakovanému užívání a poté i ke vzniku závislosti.

Závislost na morfiu je velmi těžká a nebezpečná. Člověk na této látce závislý-tzv. morfinista dokáže být velmi vynalézavý v prostředcích, jak si morfin opatřit. Při touze po morfiu a snaze ho získat využívá nejrůznějších lží, ale i podvodů a krádeží. Prý si ho dokáže opatřit třeba i v nápravném zařízení, nebo léčebně závislostí.

Morfinismus se vyskytuje spíše u dospělých, u dětí a mladistvých jen málo.

Osoby závislé na morfiu mívají nápadně kolísavé nálady, po požití této látky jsou čilí, aktivní optimističtí až vyloženě veselí a po dobu účinku látky mohou podávat i výrazně nadprůměrné pracovní výkony. Při odeznívání účinků morfia jsou naopak skleslí, podráždění, trpí úzkostmi, nespavostí i bolestmi hlavy. Při chronickém požívání morfinu dochází k povahovým změnám i morální otupělosti. Postižení závislostí na morfiu se často dopouštějí i trestné činnosti jen proto, aby si svou drogu opatřili.

Paměť u chronicky postižených lidí slábne, nastává hubnutí i nechutenství k jídlu, kůže bývá suchá, jsou na ní stopy a jizvy po nesterilně podaných injekcích.

Při náhlém odnětí drogy nastanou velmi výrazné abstinenční příznaky, které jsou tím větší, čím větší byla předchozí aplikovaná dávka drogy. Při náhlém úplném odnětí může dokonce nastat i smrt. Proto se při samotném léčení morfinistů také používá spíše postupné odnímání této látky, než její úplné vysazení.

Kokain

Kokain je alkaloidem jihoamerické rostliny koky. Koku běžně žvýkali pro povzbuzení již jihoameričtí Indiáni, včetně slavných Inkú. Později se její alkaloid kokain používal v medicíně pro stavy povzbuzení a stupňování energie. V současné době je v lékařství nahrazen jinými látkami. Zejména v zahraničí byl ještě nedávno užíván u lidí polosvěta/různých spíše ,,rádoby umělců“/. Většinou se šňupal, méně už aplikoval v injekcích. Lidé závislí na kokainu jsou přátelští, družní a proto tuto látku požívají často ve skupinách na různých večírcích a kokainových seancích. Pod vlivem kokainu má člověk též často příjemné halucinace. Při vzniku závislosti však dochází při nedostatku látky k nespavosti, tělesnému chátrání, i vyloženým depresím. Podobně jako u morfinu, jsou kokainisté při absenci své drogy a v touze po ní schopni i velmi závažných trestných činů, jen proto aby ji získali.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář