Svatá Ludmila-legendy a skutečnost

28.září, kdy jsme oslavili jako státní svátek Den české státnosti je pro věřící církevním svátkem na památku zavraždění svatého Václava. Katolická církev má však v měsíci září ještě jeden svátek a i ten souvisí se zavražděním českého světce, respektive světice.

Jedná se o den 16. září, kdy byla v roce 921 zavražděna na českém hradišti Tetíně /u Berouna/ Václavova babička a manželka prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje I.- kněžna Ludmila.  Kníže Bořivoj I. přijal oficiálně křesťanské náboženství ve Velkomoravské říši snad dokonce přímo od slavného věrozvěsta Metoděje. Horlivější šiřitelkou nové víry než samotný Bořivoj prý byla jeho manželka Ludmila, která manžela o řadu let přežila, aby se nakonec dočkala mučednické smrti a byla církví prohlášena za svatou.

Ludmila podle legend byla zbožnou křesťankou, dobrou matkou chudých, chromých, slepých, vlídnou utěšovatelkou sirotků a ochránkyní chudých a utlačovaných.

Ve stejném duchu vychovávala i svého vnuka Václava/později též svatého/.

Václavovou matkou však byla kněžna Drahomíra-manželka Václavova otce Vratislava I..

Drahomíra byla pravým opakem Ludmily. Setrvávala v pohanství, byla zlá a krutá.

Mezi oběma ženami  knížecích manželů panovala prý těžká nenávist. Respektive, jak uvádějí legendy svou sokyni nenáviděla jen Drahomíra. Ludmila, jako zbožná křesťanka nenávidět nemohla, ani nesměla. Snad proto se dobrovolně odstěhovala z knížecího sídla Prahy na nedaleký skromný Tetín. Nenávist a zášť pohanské Drahomíry ji však provázela i tam. Drahomíra prý sama najala dva úkladné vrahy Tunnu a Gommona/často bývají počeštěni na Tůnu a Homoně/, aby se vypravili na Tetín a tam Ludmilu zavraždili.

Tak se prý i onoho 16. září roku 921 stalo. Tůna a Homon uškrtili prý Ludmilu jejím vlastním závojem, třebaže ta je prosila, aby ji zabili mečem a tak se mohla stát mučednicí i světicí. Třebaže jejímu přání muži nevyhověli za světici byla později prohlášena stejně.

Takovéto údaje nalezneme v legendě o svaté Ludmile.

Co o ní však víme ve skutečnosti? Jen velmi málo, nebo spíše téměř nic. Byla manželkou prvního historicky doloženého knížete Bořivoje I. a byla patrně roku 921 zavražděna na Tetíně. A to je vše co můžeme z hlediska hodnověrné historie doložit.

Křesťanská horlivost Ludmily a pohanská zarputilost Drahomíry nejsou žádnými hodnověrnými konkrétními fakty. Spíše mají konkretizovat a symbolizovat tehdejší celonárodní rozpor mezi nově nastupujícím křesťanstvím a pozvolna končícím pohanstvím.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář