white

Tai či čuan

Starý systém cvičení nazývaný také zkráceně Tai či o sobě tvrdí, že přispívá k prodloužení života, upevnění zdraví, omladí tělo a posílí imunitu.

Celá staletí starý systém sérií pomalých pohybů je vhodný zejména pro starší a oslabené osoby. Mohou jej však také bez problémů cvičit děti.

Jako ostatní čínské metody spočívá v taoistické filozofii, která hledá harmonii ducha a těla, člověka a přírody i lidí navzájem. Podle této filozofie je vše, včetně neživých předmětů, klasifikováno bud jako JIN nebo JANG. JIN je princip temný, submisivní, vnímavý  a podléhající, spíše ženský, zatímco JANG je zářící, aktivní a rozvíjející se princip mužský. Zdraví představuje dokonalou rovnováhu mezi těmito dvěma principy.

Pohyb a meditace

Tai či kombinuje aktivní cvičení s pasivní meditací tak, aby tuto rovnováhu zachoval, což vysvětluje opět posílením vnitřní energie či. Tai dodá tělu nejen energii, ale zvýší i jeho obranné i duševní síly a schopnosti. Roste také tělesná síla a schopnost vykonávat jakoukoli náročnou činnost. Ovlivnují se při něm i emocionální a intelektuální stránky osobnosti a zajištuje se vnitřní klid. Zvyšuje se schopnost koncentrace a tvůrčí kreativity.

Tai je ideální cvičení pro osoby nejrůznější úrovně tělesné zdatnosti a různého věku, protože jeho provádění nevyžaduje žádnou sílu a námahu.- přirovnává se k pomalému přenášení váhy z jedné nohy na druhou. Jednotlivé fáze zapojují postupně všechny svaly, šlachy a klouby.  Zlepšují současně i zachování tělesné rovnováhy a kontrolu všech pohybů. Protože tempo cvičení je pomalé, nezvyšuje srdeční frekvenci ani nezrychluje a neprohlubuje dýchání. Pokud se člověk při cvičení potí, nemělo by to podle víry být následkem zvýšené námahy, ale většího proudění ČI.

Neustálý pohyb

Jednotlivé cviky jsou seřazeny do složitějších komplexů, forem. Každý z nich současně představuje určitý symbol a má vlastní označení. Když se cviky provádějí s určitým úsilím, zvětšuje se účinnost ČI, které volně proudí tělem.  Existují i různé volné variace a kombinace. Oblíbená zkrácená forma JANG se provádí několik minut, cvičení plné formy trvá 20 minut.

Velká důležitost se přikládá způsobu dýchání, nadechovat se má při pohybech a převládajícím principu JIN, když se tělo ,,stahuje do sebe“ , naproti tomu výdech má probíhat při JANG fázi.

Jak se naučit Tai či čuan

V každém případě je třeba začít pod vedením odborného učitele, který je zárukou, že se člověk všechny pohyby naučí dělat správně a bude je provádět přiměřeně svým tělesným možnostem. Ovládnutí formy cvičení trvá asi půl roku. Pak následuje úsilí o její vylepšování. Denně se má věnovat cvičení asi 20 minut. Ideální je cvičení ráno a večer, kdy jsou oba principy ve vzájemné rovnováze. Důležité je především cvičit pravidelně.

Jak cvičit Tai či čuan

Nejprve je třeba relaxovat a zapomenout na všechny osobní starosti. Stav mysli musí být bezstarostný a radostný.

Je třeba myslet na to, že metoda Tai či pomůže od bolestí.

Je třeba si všímat držení ramen a krku a snažit se je trvale uvolňovat.

V centru pozornosti je těžiště tvořící zvláštní útvar ve středu těla, umístěný pod pupkem směrem k páteři. Je třeba si představit, že v tomto bodu se koncentruje váha těla.

Je třeba být pevně opřený o zem a s neomezenou možností provádět velké volné pohyby.

Páteř by měla být neustále uvolněná a pohybovat se vzpřímeně. Přitom bez napětí pohybujte pánví a lehce zatahujte bradu.

Je třeba se nesnažit pokračovat příliš rychle nebo v příliš velkých dávkách. Cvičení by pak ztratilo veškerý smysl a léčebný efekt by se nedostavil.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář