Třicetiletá válka část 1.

Proč začala?

Předpokládám, že i jen průměrně vzdělaný člověk ví, co byla Třicetiletá válka a v jakém aspoň přibližně období probíhala. Tak tedy přesně: Třicetiletá válka byla do té doby největším válečným konfliktem v Evropě. Probíhala za přímé účasti velké většiny evropským zemí v letech 1618-1648. Oproti dřívějším evropským válkám poprvé proti sobě válčila dvě koaliční seskupení zemí. Třebaže významným důvodem této války byly náboženské rozpory mezi evropskými katolíky a protestanty označit tuto válku jako vyloženě náboženskou by bylo nesprávné. Dalším důležitým důvodem vzniku Třicetileté války bylo nenávistné soupeření mezi vládci habsburského impéria/vládli ve Španělsku, Rakousku, českých a uherských zemích i v některých státech dnešního Německa/ a vládci jiných států- především Francie, Švédska a Dánska. O tom že se nejednalo jen o válku rozdílného vyznání křesťanské víry svědčí fakt, že například katolická Francie válčila proti též katolickým Habsburkům na straně protestantských Švédů.

Do roku 1600 již vyrostly po obvodu evropského kontinentu zřetelně definované národy a státy. Francie, Anglie, Španělsko, Nizozemí, Švédsko. V srdci Evropy však přetrvával pozůstatek někdejší říše římské což byla změť států, státečků i samostatných měst jejichž jediným pojítkem byl císař římský. Habsburský rod v osobě císaře vládl říši, jeho hlavní mocenskou oporou vlastnil rodové državy ve střední Evropě. Habsburkové mimoto vládli i v Uhrách a ve Španělsku. Právě prostřednictvím Španělska sahala vláda Habsburků až do zemí dnešní Ameriky/především střední a jižní/, kde začínala její kolonizace. Umělou jednotu římské říše i náboženskou jednotu v Evropě podkopával rozvoj protestantských náboženství. Protikatolická reformace byla oficiálně uznána náboženským smírem mezi katolíky a protestanty v německém Augšpurku v roce 1555.

Od tohoto letopočtu byly rozděleny sféry katolické i protestantské víry , podle toho jakého vyznání byl panovník příslušné země./Problémy s tím byly hlavně na území současného Německa, kde třeba jihoněmecké státy byly převážně katolické, zatímco severoněmecké převážně protestantské/. Smírem v Augšpurku byly náboženské spory vyřešeny jen dočasně a zákonitě se musely za čas řešit válečným konfliktem.

Dalším důvodem vypuknutí Třicetileté války byly tlaky skandinávských států Dánska a především Švédska, kteří chtěli získat kontrolu nad celým Baltským mořem, třebaže jeho jižní břehy byly v moci německých států. Proto protestantští Dánové i Švédové podporovali pod záminkou stejné víry německé protestantské státy.

Zarytí katolíci Habsburkové se naopak snažili pronikat do též katolické Francie a to do takové míry, že francouzský katolický král Jindřich IV. začal podporovat protestanty v zahraničí.

Jedním z důvodů, proč vypukla Třicetiletá válka byla i situace v Nizozemí. To se nedávno osvobodilo ze španělské nadvlády a Španělé se snažili získat nizozemské území zpět pod svou vládu. A protože i ve Španělsku vládli zarytí katolíci Habsburkové postavilo se Španělsko proti protestantským státům.

Třicetiletá válka však nezačala ani v Nizozemí, ani ve Francii, ani ve vodách Baltského moře, ale přímo uprostřed Evropy- v Čechách, které v té době byly pod vládou rakouských Habsburků.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář