V roce 2017 jsem se zúčastnila školení Českého červeného kříže kurzu poskytování první pomoci u lidí.

Na svém blogu se zmiňuji se svými poznatky z tohoto školení.

Neposkytnutí první pomoci se trestá.
Zavoláme záchrannou službu.
Máme obě ruce a ochotu pomoci a mobilní telefon.
Jak probíhá laická první pomoc: musí jít o bezpečnost a zajištění základních životních funkcí,
člověk by neměl krvácet, měl by dýchat sám, jedná se o poslání profesionálů a selský rozum
Ohroženého člověka nějakým poraněním bychom neměli nutit sedět nebo stát.
Neměli bychom se bát na člověka sáhnout, pokud potřebuji naší první pomoc.
Měli bychom při zachraňování zajistit bezpečné místo a zhodnotit situaci a zvládnout ji, zachovat klid a nepanikařit.
Je nutné používat bezpečnostní pomůcky: gumové rukavice, roušku, igelitový sáček ke zjištění stavu poraněného. Zraněného člověka prohlédnout, prohmatat a poslechnout.
Zajistit to, aby se jeho stav nezhoršil než přijede záchranná služba.
S člověkem je nutné komunikovat, mluvit s ním, protože mlčící záchranář je špatný záchranář.
Zjistit od něj, jestli bere nějaké léky a jestli není na něco alergický. Jak se mu to stalo, zjistit kontakt třeba na dceru. Voláme záchranku na telefonním čísle 155 nebo 112 což je integrovaná záchranná pomoc. Záchranná služba by měla do dvaceti minut od zavolání přijet. Je lepší zavolat dvakrát než nezavolat vůbec. Aplikace se jménem záchranka je zdarma a lokalizuje nám kde jsme.

Jaké jsou život zachraňující úkony?
Může jít o masívní krvácení, prosté bezvědomí a bezvědomí se zástavou životních funkcí.
Zjistit jestli postižený dýchá. Zahájíme péči o poraněného. Základem je ošetření ran, je nutné zajistit psychickou pohodu, tepelný komfort a sledujeme životní funkce. Nedáváme zraněnému napít a pouze mu navlhčíme rty.
Ztrátu krve lze nahradit pouze jinou lidskou krví. Krvácení může být tepenné, při kterém vystřikuje světlá krev z rány, nebo žilní, kdy tmavá krev z rány vytéká.
Bezkontaktní první pomoc znamená, že si poraněný člověk sám ránu drží. Pokud nemáme lékárničku, tak si musíme poradit, čím ránu zacpeme. Obvazem, alobalem, termopalcem.
Krev rozvádí teplo po těle.
Škrtidlem a zaškrcovadlem válečky z fáče  přichytíme. Při uštknutí hadem nepoužíváme zaškrcovadlo.
Při krvácení musíme rozlišit jestli to je nebo není velké masívní krvácení. Při bezvědomí se jedná
o stav, kdy postižený člověk nás nevnímá, může být také intoxikován alkoholem.
Telefonní číslo na policii je 158.
Při bezvědomí hrozí zapadnutí kořene jazyka, může se ztratit dávivý reflex. Postiženému zakloníme hlavu a položíme ruku na břicho. Člověk má lapavé dechy ( jedná se o kasping ). Jedenkrát za pět vteřin by se měl člověk nadechnout.

Při zástavě dechu na 4,5 minuty dochází k úmrtnosti mozkových buněk. Proto je nutné zahájit umělé dýchání a masáž srdce. Jedná se o dva vdechy a patnáct stlačení. Během minuty by mělo jít asi o sto stlačení hrudníku. Pokud člověk krvácí, tak může za minutu a půl vykrvácet. Pokud ztratí jeden až dva litry krve.
Postiženého člověka musíme posadit, položit a uklidnit a sedneme si čelem k němu. Škrtidlo používáme nad ránou, můžeme také ránu zaškrtit bez škrtidla, kdy uděláme dva uzly třeba ze šátku a ránu zavážeme točivým pohybem uzlů. Zapíšeme si čas, kdy jsme ránu zaškrtili a do dvaceti minut by sanitka měla dorazit. Pokud člověk krvácí z krku, tak ránu zaškrtíme prsty..
Pokud jde o poranění oka, tak zavážeme obě oči čtvercem.
Při krvácení z nosu člověka udržujeme v předklonu a tlačíme na kořen nosu, necháme volný odtok krve a nos nezacpáváme, protože krev se hromadí. Pokud to krvácení do dvaceti minut nepřestane tak voláme lékaře. Může jít třeba o poruchu srážlivosti krve. Pokud člověk zvrací krev, tak mu nedáváme napít.

Při resuscitaci kojenců, dětí do jednoho roku si počínáme jako u starších dětí. Vdechujeme menší objem vzduchu přes nos i ústa dítěte nejprve pětkrát za sebou a pak po dvou vdechách. Masáž srdce provádíme dvěma prsty v dolní části hrudní kosti. Frekvence je alespoň 100 stlačení za minutu.
U dětí resuscitujeme poměrem 30 stlačení a 2 vdechy.

Napsat komentář