white

Vodoléčba

Mnoho léčebných metod používá vodoléčbu z nejrůznějších indikací. Zdraví se získává ve finské sauně, ve vířivkách, v parních lázních, různých sprchách  i při thalasoterapii, což je léčba mořskou vodou. Podle předpisů může být voda horká, studená, vlahá, dokonce se může používat i ve formě ledu.

Léčení vodou má velkou tradici. Již v antice používali Řekové a zejména Římané koupele nejen za prostředek udržující zdraví, ale i za sociální potřebu širokých vrstev obyvatelstva. Po středověku, který tělo a jeho potřeby potlačoval, byla v renesanci snaha pomocí koupelí upevňovat zdraví znovu vzkříšena. Tělo se mohlo zbavovat odpadních látek a zvyšovat imunitu. Ve vodě je také tělo nadlehčováno, takže v ní mohou bez obtíží cvičit i lidé s velkou nadváhou nebo ti, kteří pro bolest nemohou stát na nohou.

Léčení vodou se rozšířilo v 19. století v Německu díky aktivitě mnicha Sebastiana Kneippa. Ten při vodoléčbě postupoval jemněji než jeho předchůdci, kteří jednoduše házeli pacienty do studené vody. Kneipp používal vodu z léčivých pramenů ke koupání a omývání a jeho metoda měla vliv i na rozvoj lázní v Evropě. Dnes se v četných evropských lázních provádějí nejrůznější formy hydroterapie. Na lázně a studené i horké prameny je nejbohatší střední Evropa. Léčení probíhá na vysoké odborné úrovni a využívá dlouholetých zkušeností. Bezpečně je možné regulovat jak teplotu, tak i sílu a formu různých vodoléčebných procedur.

Použití vody ve fyzioterapii

Pro osoby trpící artritidou, bolestmi kloubů a svalů je cvičení v přiměřeně teplé vodě velmi cenné , protože uvolní ztuhlé partie pohybového systému.

Obézní nemocní mohou ve vodě cvičit, aniž by přetížili namáhané klouby,

Při cvičení v chladné vodě vydávají větší množství energie než na suchu. Soli rozpuštěné v přírodních vodách zvyšují účinek cvičení.

Další formy vodoléčby

V lázních a léčebnách se používají různé druhy koupelí: vířivé, perličkové, spojené s podvodními masážemi, uhličité a další. Tyto formy vodoléčby se předepisují při oběhových potížích. Skotské střiky střídavě teplou a studenou vodou rovněž povzbuzují periferní oběh a prokrvení vnitřních orgánů.

Domácí vodoléčba

Některé vodoléčebné procedury lze používat i doma. Význam má i sprcha se svým výrazným relaxujícím účinkem. Při problémech s klouby je vhodné zaměřit proud horké vody přímo na ztuhlý kloub. Člověku to přinese úlevu díky zvýšení místního krevního oběhu. Příjemnou metodou při sprchování  je také tření těla vlhkou mořskou solí. před samotným sprchováním, které podporuje prokrvení dolních končetin a zad.

Studené sprchy povzbuzují k většímu výdeji energie. Jejich vlivem se uzavírají kožní kapiláry, také se zužují i větší cévy, například menší křečové žíly. Po několika měsících sprchování studenou vodou se jejich stav zlepšuje. Celkové studené sprchy samozřejmě otužují a tím omezují sklon k nachlazení.

Doporučuje se střídání teplých a studených sprch . Touto kombinací se docílí nejen relaxace svalů ale i zlepšení krevního oběhu.

Domácí vodoléčbu lze provozovat i ve vaně. Velmi vhodná je vana naplněná vodou s přidanou Karlovarskou solí. Ta dokáže například snížit revmatické bolesti končetin.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář