Vraný

Nejseverněji položenou obcí Kladensko -slánského regionu je městys Vraný s necelou tisícovkou obyvatel. První historicky doložené zmínky o Vraném pocházejí z roku 1318. To se ve Vraném připomínají vladykové Rudolf, Albrecht a Jan z Vraného. Vladykové z Vraného byli příbuznými pánů z nedalekého hradu Žerotína, který je v současné době však již součástí jiného regionu.

Roku 1340 je uváděn další majitel Bedřich z Vraného. Ve druhé polovině 14. století se rod vladyků z Vraného rozrostl natolik, že jeho příslušníci byli nuceni se spokojit jen s malými dědičnými úděly a někteří dokonce zemřeli v chudobě. Rod se tehdy rozštěpil na několik drobných větví a na konci 14. století vladykové z Vraného svůj statek ztratili.

Tvrz ve Vraném je poprvé připomínána k roku 1399, kdy ji společně se vsí získali Kaufuňkové společně s dalšími šlechtici. Po husitských válkách se v držení Vraného vystřídala řada majitelů. Ti však vesměs o tvrz nepečovali a tak časem zanikla. Významnými majiteli Vraného se v roce 1513 stali Zajícové z Valdeka./Jejich rodový znak používá městys Vraný dodnes./  Za panství Zajíců z Valdeka byl Vraný povýšen na městečko.  Roku 1543 však Jan Zajíc z Valdeka prodal Vraný nedalekému městu Slanému. Slánským měšťanům pak Vraný zkonfiskoval habsburský císař Ferdinand I.za odboj města proti němu. Brzy však koupil Vraný nový majitel Petr Chotek Z Vojnína, který brzy získal také sousední panství Žerotín a Panenský Týnec.  Vytvořil tak panství vransko-žerotínské, které přečkalo i třicetiletou válku a udrželo se až do roku 1655. Právě Petr Chotek vystavěl ve Vraném novou již renezanční  tvrz. Po smrti Petra Chotka získal Vraný dědictvím jeho zet Jindřich Brozanský z Vřesovic. a po něm Doupovci z Doupova. Jim byl Vraný za účast na stavovském povstání 1618-1620 zkonfiskován. Vrabsko -žerotínské panství pak koupil od královské komory Jan Zdeněk Vratislav z Mitrovic.

Ten prodal tvrz Vraný s polovinou městečka Janu Vilémovi z Gerštorfu a tak již zmíněného roku 1655 vransko-žerotínské panství zaniklo. Tvrz poškozená za třicetileté války zchátrala

a v první polovině 18. století byla stržena.

Významným pro Vraný byl rok 1706, kdy městečko koupila metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze.  a učinila je sídlem nového panství, které do té doby sídlilo v nedalekých Klobukách. Někdy v letech 1785 -1794 nechala kapitula ve Vraném vystavět patrový rokokový zámek situovaný do anglického parku. Je zajímavé že v tomto zámku žil v polovině 19. století známý český spisovatel i básník Svatopluk Čech, jehož otec byl ve Vraném hospodářským správcem. To dodnes připomíná před vchodem do zámku busta Svatopluka Čecha.

Vranský kostel byl už ve 14. století farním a je zasvěcen svatému Janu Křtiteli. Kolem kostela je starý hřbitov s kapličkami ve hřbitovní zdi.

K Vranému jako střediskovému městysi dnes patří přidružené části Horní Kamenice a Lukov.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář