white

Zardoušená česká královna

V období bezprostředně před husitskou revolucí byl českým králem Václav IV., syn slavného Karla IV.. Václav vládl v Čechách dokonce déle, než jeho tolik oslavovaný otec, téměř celých jednačtyřicet let /1378-1419/. Nic na délce jeho dlouhé vlády nemůže změnit ani fakt, že během ní byl hned dvakrát vězněn a že mezi historiky není zrovna oblíben a často bývá označován za slabocha, který byl navíc těžkým notorickým alkoholikem. Jiní ho chápou spíše jako nešťastného člověka, vládnoucího v době, ve které by nedokázal čestně obstát žádný panovník, včetně jeho vyzdvihovaného otce.

Václav IV. byl dvakrát ženat. Jeho první manželka Johana Bavorská zhynula za podivných okolností o silvestrovské noci 31. prosince roku 1386 na hradě Karlštejně. Konkrétně ji v královské ložnici zardousil jeden z Václavových loveckých psů, kteří tehdy zcela obvykle sdíleli s králem ložnici.  Naprosto nečekaně na ni zaútočil ve chvíli, kdy vstala v noci ze svého lože a prokousl ji hrdlo. Nebožačka se bolestí zhroutila na zem a během několika minut vykrvácela. Trochu podivná smrt pro českou královnu! Přesto je až doposud tímto způsobem historiky tradována. Stále však vyvstává hned několik otazníků.

Neví se, jak se královna na Karlštejně vůbec ocitla. Přijela za  Václavem IV. na návštěvu, nebo tam odcestovali s manželem z Prahy společně? Vládly mezi královskými manžely opravdu tak napjaté osobní vztahy, jak dnes tvrdí někteří historikové? Má král Václav na její podivné smrti snad svůj přímý osobní podíl? Poštval na ni snad svou oblíbenou loveckou dogu záměrně?

Na tyto záhadné otázky nelze přesně a jednoznačně odpovědět. Už jen proto, že oné osudné silvestrovské noci byli manželé v královské ložnici sami/kromě králových psů ovšem/. Nabízených verzí o královnině smrti vyvstalo hned několik. Podle jedné se královna v noci probudila a vstala z lože, aby si ulevila. Podle   druhé měla děsivý den, křičela ze spaní a snad se i hrůzou probudila. V obou případech to králova psa, který ji téměř neznal polekalo a protože byl vycvičen ke králově obraně na královnu Johanu zaútočil. Existuje však i jiná verze. Královští manželé v noci nespali a snad mezi nimi došlo k hádce. Král Václav, známý svou prchlivou povahou na manželku Johanu svého psa přímo poštval.

Která verze je pravdivá? Tuto záhadu jednoznačně vysvětlit nelze!

Jedno však přece jen víme. Václav IV. se osobně nezúčastnil manželčina následného pohřbu v pražském chrámu svatého Víta. Byl tak zdrcen smrtí své manželky, že se psychicky zhroutil a proto se nedokázal pohřbu zúčastnit? Nebo ho snad hryzalo svědomí, že sám má přímou vinu na její smrti, pokud sám na ni psa poštval? Trpěl pak Václav opravdu pocitem viny, který čím dál tím více utápěl v alkoholu? Tohle tajemství si žel vzal král Václav při své smrti v srpnu roku 1419 na Novém hradě v pražském Kunratickém lese, do hrobu. Záhada královniny smrti tak nebyla nikdy jednoznačně rozluštěna. A podobných záhad je v českých dějinách celá řada a v té obtížnosti jejich vysvětlení je i jejich kouzlo a krása.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář