white

Zdeněk Burian, nejen můj nejoblíbenější malíř, ale i pravý vlastenec

Na úvod svého článku bych chtěl napsat především to, že v oblasti malířství a výtvarného umění vůbec jsem analfabet a negramot. Proto berte mé některé výše uvedené názory s rezervou.

Před několika dny jsem si sehnal odbornou publikaci  autora Vladimíra Prokopa s názvem ,,Zdeněk Burian a paleontologie“. Objevil jsem ji v nádražní knihovničce v Rakovníku a okamžitě si ji přivlastnil. Zdeněk Burian je totiž mým úplně nejoblíbenějším malířem a ilustrátorem. Při prohlížení jeho obrazů a ilustrací jsem zavzpomínal na svá klukovská léta. Tenkrát jsem doslova hltal dobrodružné knížky autorů Karla Maye, Jula Vernea, Eduarda Štorcha, nebo vyloženého paleontologa Josefa Augusty. A všechny tyto mé oblíbené autory často ilustroval právě Zdeněk Burian. A já tehdy hltal nejen text autorů, ale i Burianovy ilustrace. Vzpomínám si dokonce, že v útlém dětském věku, kdy jsem teprve začínal číst, jsem zpočátku některé Burianovy ilustrace nepovažoval za pouhé kresby, ale za fotografie. Tak dokonale dokázal totiž Burian kreslit a malovat.

Ted sice potvrdím svou negramotnost v oblasti výtvarného umění, ale přesto to musím napsat. Zdenka Buriana osobně považuji za našeho nejlepšího malíře všech dob. Jaký mám k tomu důvod? Jeho obrazy a ilustrace se  nejvíce přibližují skutečnosti. Ted se neděste, ale některé věhlasné a světoznámé obrazy považuji ve srovnání s Burianovými pracemi za mazaniny.

Ovšem Zdeněk Burian není jen tak ledajaký malíř. Svými obrazy z prehistorických období, zejména druhohor a třetihor na sebe upozornil na celém světě. Přitom obrazy prehistorických živočichů tvořil ne podle originální předlohy, jako většina věhlasných světových malířů, ale podle uměle vytvořených koster těchto živočichů. A už v tom vidím podstatný rozdíl. Burian spolupracoval především s naším věhlasným paleontologem Josefem Augustou. Augusta nenapsal jen řadu odborných paleontologických prací ale také několik zbeletrizovaných knížek pro mládež právě z prehistorických období. Sám vlastním tři z nich. Jsou to knížky  ,,Zavátý život“, ,,Z hlubin pravěku“ a ,,U pravěkých lovců“. A všechny jsou plné Burianových ilustrací, ať už barevných, nebo černobílých perokreseb. Nebýt Zdenka Buriana, asi sotva bych si dokázal představit, jak vypadali druhohorní ještěři stegosaurus, edaphosaurus, nebo ten nejznámější brontosaurus. I třeba prvohorní, druhohorní i třetihorní krajinu dokázal Zdeněk Burian zobrazit jako nikdo jiný.

Paleontologické obrazy reprezentovaly Zdenka Buriana po celém světě, kde si získaly mimořádně vysoké uznání.

A čím mě Zdeněk Burian nadchl snad ještě více. Mnoho zahraničních států toužilo získat originály Burianových paleontologických prací. Zdeněk Burian však do zahraničí ,,nepustil“ jediný svůj originál, byt mu za to, jak je pro západní státy typické byly nabízeny ohromné peníze. Zdeněk Burian však povolil mimo českou republiku publikovat pouze reprodukce svých prací. Tím projevil vysoce vlasteneckého českého ducha. Zcela přesvědčivě to dokazují jeho následující slova:

 

,,Udělal jsem to všechno tady a dělal jsem to pro naše lidi-hlavně mládež. Tam,venku můžou mít reprodukce. Můžou jich mít kolik chtějí, tomu jsem se nikdy nebránil, ale ORIGINÁLY- ty zůstanou tady. Tady doma v ČECHÁCH.“

 

Zdenka Buriana si prostě zahraniční státy/samozřejmě především ty západní/ nedokázaly koupit ani za astronomické částky tvrdých valut. A tím stoupnul v mých očích nejvíce, když se projevil jako pravý vlastenec.

V dnešní době množství našich lidí vystuduje za peníze českých daňových poplatníků a po studiích odejde bez sebemenšího studu pracovat do zahraničí, jen proto, že tam vydělají více peněz. Že to je normální a samozřejmé. Pro lidi, kterým chybí vlastenecké cítění a také svědomí asi určitě. Už 40 let nežijící Zdeněk Burian byl však jiný, třebaže jeho umění bylo mnohonásobně větší, než těch ,,rádo by inteligentů“ které zajímají jen peníze a za ně by snad byli schopni i svou vlast prodat.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář