Železniční trať, která je ostudou Českých drah

Jezdím po ní každý týden, někdy i několikrát. Takže mám snad tak trochu právo vyjádřit svůj názor na ni. Mám na mysli železniční trať Praha-Kladno-Rakovník. Rozvoj této trati tak trochu zaspal. Všechny tratě z Prahy do okolních měst Středočeského kraje jsou dvoukolejné a elektrifikované, ať už se jedná o tratě na Kolín a Pardubice, trať přes Benešov do jižních Čech, nebo trať přes Kralupy-do severních Čech /dále na Ústí nad Labem, nebo Most/. Jedinou výjimkou je již zmíněná trať Praha -Kladno-Rakovník. Ta je stále pouze jednokolejná a neelektrifikovaná. Přitom co se týče počtu cestujících bývá hodně vytížená. Vždyť třeba z Kladna do Prahy dojíždí denně velké množství lidí do zaměstnání a takto tuto trať cestující využívají především. Pravda spojů jezdí oběma směry dostatek.  Každou hodinu jede po této trati rychlík a stejně tak každou hodinu navíc osobní vlak. Díky většímu množství spojů však nastávají problémy. Vzhledem k tomu, že trať je jen jednokolejná, vlaky které jezdí proti sobě se musí často takzvaně křižovat. A pak dochází nutně k situacím, že osobní vlak musí v některých stanicích čekat, než projede protijedoucí rychlík. ,,Osobáky” takto čekají především na železničních stanicích Unhošť a Praha-Dejvice. Dalším problémem je, že všechny rychlíkové spoje na trati převzala od Českých drah soukromá společnost ARRIVA. Pro mě osobně je to vyloženě nevýhodné. Jsem invalidní důchodce III. stupně a každoročně si za nemalou částku nabíjím takzvanou kartu IN 50. S ní mohu cestovat za poloviční cenu. Ovšem pouze vlaky vypravené Českými drahami, protože společnost ARRIVA tuto kartu neuznává a musel bych u jejích spojů platit plnou cenu. Jako invalidní důchodce s velmi nízkým invalidním důchodem musím počítat s každou korunou a proto si nemohu dovolit využívat vlaky vypravené ARRIVOU . V praxi to znamená, že jsem zcela přestal cestovat rychlíkovými spoji a jsem odkázán pouze na ,,osobáky“. A cesta osobním vlakem mezi Kladnem a Prahou trvá minimálně o čtvrt hodiny déle, než cesta rychlíkem. Právě tady se nejvíce projevuje ta nevýhoda jednokolejné trati, kdy při takzvaném křižování čekají ve výše uvedených stanicích ,,osobáky“, než přejede protijedoucí rychlík. Nepříjemným faktem pro mě je i to, že prakticky každé léto během školních prázdnin bývá na trati Praha-Kladno-Rakovník mezi Kladnem a Prahou až několikatýdenní výluka. To jsou pak vlaky nahrazeny autobusy. Občas cestuji vlakem s kolem, ale to mi do autobusu, který má nahrazovat vlak, žádný řidič nevezme.

O tom že trať bude dvoukolejná a elektrifikovaná se mluví snad už dvě desetiletí. Hovořilo se dokonce i možnosti vybudování rychlodráhy mezi Kladnem a Prahou. Neděje se však vůbec nic. Jen ty letní výluky se už staly na trati Praha-Kladno-Rakovník  pravidlem.

Tahle trať je opravdu ostudou Českých drah.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář