O portále

Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi provozuje spolek Dobré místo, z. s.

Kontakty web LideMeziLidmi.cz

šéfredaktor: Mgr. Josef Gabriel, mobil: 773 165 647 | Jakékoliv dotazy k webu směřujte na e-mail: spolek@dobre-misto.cz (spolupráce, zasílání tiskových zpráv nebo cokoliv dalšího) | Najdete nás na FACEBOOKU

Spolek Dobré místo, z. s.

Fakturační údaje: Spolek Dobré místo, z.s., Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice, 190 11, IČ 22664742

Adresa redakce (korespondence): Spolek Dobré místo, z.s., Ústavní 115, 181 02 Praha 8 - Bohnice (mapy.cz)

Ze zastávky Katovická (177,200,202)

Ze zastávky Odra (177,200,202)

Ze zastávky Libeňská (152,145,202)

Pavilon 19 Psychiatrické nemocnice Bohnice

Spolek Dobré místo, z.s. vznikl v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.

Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Se zaměstnáváním OZP začalo sdružení v prosinci 2009. V současnosti spolek Dobré místo z.s. zaměstnává přes 40 OZP - především v oblasti redakčních aktivit.

Ukončený velký projekt podpořený ESFČR: Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním s cílem uplatnění vyškolených peer konzultantů v praxi v působišti Dobrého místa v Psychiatrické nemocnici Bohnice a poskytování podpory pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v během hospitalizace i v rámci následné péče. Poskytujeme možnosti konzultace s peer konzultanty a také tvůrčí a sportovní aktivity v pavilonu 19 PNB. Více informací na webu Dobrého místa

Závěrečná metodika projektu Svépomocná skupina

Naše občanské sdružení podporují:

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Evropský sociální fond České republiky

Spolupracujeme

ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ a časopis ESPRIT

SYMPATHEA o.s. (www.sympathea.cz)

GREEN DOORS (www.greendoors.cz)

FOKUS PRAHA (www.fokus-praha.cz)

KOLUMBUS (https://www.spolekkolumbus.cz/cs/)

DENNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SANATORIUM ONDŘEJOV (www.ondrejov.cz)

VIDA (www.ivida.cz)

BAOBAB (www.osbaobab.cz)

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE (www.bohnice.cz)

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONDŘEJ, Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4

CANAPE CAFÉ & BAR (www.canapecafe.cz)

NA KRAJI, z.s. (nakraji.8u.cz)

Historie projektu

Spolek Dobré místo z.s. byl v letech 2011 - 2012 partnerem projektu „Další vzdělávání zdravotně znevýhodněných v oblasti redakčních prací a public relations a jejich začlenění na trh práce.“ Pod tímto trochu delším názvem se skrývá pokračování úspěšného projektu Symbióza, určeného pro osoby se zdravotním postižením (šlo o symbiózu lidí s duševním onemocněním a fyzickým handicapem). Původní Symbiózu – kurz redakční práce a komunikace s veřejností – uspořádala v roce 2009 Česká asociace pro psychické zdraví. Ta o dva roky později na rozšířenou verzi projektu získala dotaci Evropského sociálního fondu.

Inovace projektu spočívala především ve vytvoření webového portálu Lidé mezi lidmi a ve vytvoření 26 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením – především absolventy vzdělávací části projektu. V první polovině roku 2011 dostalo celkem 48 účastníků kurzu příležitost poznat základy redakční práce a komunikace s veřejností. V září většina z nich úspěšně absolvovala závěrečnou zkoušku. Zhruba polovina absolventů získala v rámci projektu od 1.ledna 2012 zaměstnání ve spolku Dobré místo, z.s. Jejich hlavním úkolem je tvorba a propagace webového portálu Lidé mezi lidmi.

V projektu, který získal podporu z Evropského sociálního fondu, bylo uvedeno: „Webový portál bude komplexně zaměřen na zdravotně-sociální problematiku. V současné době neexistuje srovnatelný portál, který by poskytoval celkový publicistický pohled na tuto oblast, např. komplexní informace o různých typech handicapů, a současně umožňoval propojování informací, které se dotýkají všech zdravotně postižených lidí. Portál bude poskytovat platformu zdravotně postiženým nejen z řad účastníků projektu, kteří při redakční práci na něm získají odbornou praxi, ale také z jejich mateřských organizací pro zdravotně postižené občany v celé ČR.“

Webový portál bude mít podle zadání projektu čtyři základní cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, seniory, dlouhodobě nemocné a pečující rodiny. „Zdravotně postiženým bude umožňovat, aby zveřejňovali své názory, doporučení a komentáře a v neposlední řadě možnost navazování kontaktů. Široká veřejnost získá možnost přístupu k problematice zdravotně postižených a k tématu zdravotně sociální péče prostřednictvím profesionálního publicistického webu. Existující portály a webové stránky zaměřené na zdravotně postižené osoby jsou buď zaměřeny monotematicky nebo převážně obsahují odkazy a statické informace a nejsou interaktivní. Publicistický web, který by se zabýval problematikou zdravotně postižených a zdravotně sociální péči napříč rezorty (MZ, MPSV) a napříč různými diagnózami zatím chybí,“ uvádí se v projektu.