Projekty podpořené MHMP v roce 2023

V roce 2023 realizuje spolek Dobré místo tři peerské projekty podpořené granty Magistrátu hlavního města prahy. Jde o projekty Peer centrum, Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice a Podpora aktivit peer konzultantů v PN Bohnice. V rámci těchto projektů se do práce ve prospěch pacientů PN Bohnice zapojuje více než třiceti peerů Dobrého místa. Na základě zkušeností s tím, … Číst dál

Magazín Na scestí a web Off the road

Magistrát hlavního města Prahy podpořil v letošním roce již po páté tvorbu webových stránek Off the road a dalších dvou čísel magazínu Na scestí. V roce 2019, kdy jsme projekt zahájili, jsme chtěli nejlepší příspěvky publikované na Off the road vydat také v tištěné podobě. Magazín Na scestí se však brzy do značné míry osamostatnil. Vznikala řada příspěvků … Číst dál

Víkendové aktivity v PN Bohnice v roce 2023

Spolek Dobré místo realizuje na pavilonu 19 projekt Víkendové aktivity pro pacienty v PN Bohnice podpořený také v roce 2023 grantem Magistrátu hlavního města Prahy. Díky této podpoře se v podkroví pavilonu 19 každou sobotu a neděli scházejí pacienti, kteří by jinak během víkendu neměli možnost zapojit se do volnočasových aktivit mimo oddělení, kde jsou hospitalizováni. Mají zde … Číst dál

Co nabízí Peer centrum v PN Bohnice

Peer centrum spolku Dobré místo je otevřeno pro klienty s duševním onemocněním (většinu návštěvníků tvoří pacienti PN Bohnice) od úterý do pátku, od deseti do 15 hodin. Mají zde možnost práce na počítači, prostor pro komunikaci mezi sebou i s peer konzultanty a mohou se zapojit do práce tvůrčích dílen vedených zkušenými peer lektory (výtvarné aktivity, šicí … Číst dál

Podpora peer konzultantů v PN Bohnice

Díky grantům Magistrátu hlavního města Prahy realizuje spolek Dobré místo už řadu let peerské projekty. V roce 2023 chceme zapojit do práce ve prospěch pacientů PN Bohnice skupinu více než třiceti peerů. Budou pracovat jako peer konzultanti nebo peer lektoři v rámci projektů Peer centrum a Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice, o jejichž podporu i pro … Číst dál