Nové číslo magazínu Na scestí je venku

Letošní první číslo časopisu Na scestí se věnuje tématu „Hra.“ Pod vedením šéfredaktora Pavla Oulíka vznikla řada zajímavých článků o hrách v nejrůznější podobě, jejichž autory jsou například Kateřina Málková, Michal Kašpar, Tereza Saxlová nebo Tomáš Vaněk. Křest čísla Na scestí, v celkovém pořadí už sedmého, proběhne v kavárně Liberál 3.10. 2022 od 18:30 hodin. Hosty navazujícího literárního … Číst dál

Pojeďte s námi do Ředhošti

K pokroku na cestě k zotavení lidí s vážným duševním onemocněním bychom rádi přispěli rekondičními a edukačními pobyty v Ředhošti Mšené – lázně. K dispozici se nám nabízejí prostory v areálu tržnice Ředhošť. Chceme zde pro klienty a také pro členy Dobrého místa organizovat týdenní ozdravné pobyty s možností práce na zahradě, výletů, péče o zvířata (po malých skupinách max. pěti … Číst dál

Peer centrum nabízí volnočasové aktivity

Od začátku dubna 2022 se znovu rozbíhají peerské projekty na pavilonu 19. V přízemí je pro pacienty otevřeno každý den od úterka do neděle, tedy s výjimkou pondělí. V době od 10 do 15 hodin si zde mohou posedět, zahrát ping pong, využít počítač nebo si něco nakreslit. Peer konzultanti nabízejí levnou kávu a možnost k popovídání. Pod stromy … Číst dál

Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice

Volnočasový program v přízemí pavilonu 19 v areálu PN Bohnice přispívá k navazování sociálních kontaktů, zlepšování kognitivních funkcí, ke smysluplné náplni volného času a k celkovému zlepšení psychické pohody a zdravotního stavu části pacientů PN Bohnice. Každou sobotu a neděli 10.00 do 15.00 hodin zde probíhají: výtvarné a rukodělné aktivity (kreslení, malování, korálky, kašírování) práce na počítači … Číst dál

Pavilon 19 se otevírá všem pacientům

Spolek Dobré místo obnovuje od 5. dubna 2022 plný provoz pro pacienty PN Bohnice na pavilonu 19. Pandemie Covid-19 poznamenala realizaci projektů i v prvních měsících roku 2022. Projekty v přízemí pavilonu 19 poběží tak jako dřív od deseti do patnácti hodin. Peer centrum je otevřeno od úterý do pátku. Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice znovu … Číst dál

Peer konzultanti v Bohnicích i jinde

Spolek Dobré místo v současnosti zaměstnává téměř 30 peer konzultantů a peer lektorů. Většina z nich získala první zkušenosti s „peerskou prací“ díky evropskému projektu „Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním,“ který spolek Dobré místo realizuje v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice (na pavilonu 19) od května roku 2018. Tento projekt se zaměřuje na lidi s … Číst dál

Výlet do Posázaví

V první polovině října jsem pořádal celkově pátý výlet po turistických a historických zajímavostech České republiky. Tentokrát na zříceniny středověkých hradů Zlenice a Stará Dubá. Pro nepříznivé a deštivé počasí předcházejících dnů byla účast slabá. Ze zaměstnanců spolku Dobré místo jsme vyrazili pouze dva, já a Honza Havlíček, který je velkým nadšencem pro turistiku. Naštěstí cestou vlakem z Prahy přistoupil Honzův kamarád, rovněž velký milovník turistiky i historických památek. Ten byl pak pro výlet velkým přínosem, protože trvale bydlí právě v posázavské oblasti a „svůj“ region má dokonale prochozený křížem krážem.Díky němu jsme náš původní plán rozšířili ještě o někdejší slovanské hradiště Lštění.

Číst dál

Nové byty pro duševně nemocné v České Lípě

Bydlení, které budou moci využívat lidé s duševním onemocněním, otevřela v České Lípě nezisková organizace Fokus Liberec. Díky spolupráci neziskové organizace se soukromým investorem se tu podařilo vytvořit 14 zrekonstruovaných bytů pro lidi přicházející z psychiatrických nemocnic, zejména z Kosmonos či Horních Beřkovic. Jedná se o šest bytů pro chráněné bydlení a osm bytů pro uživatele s terénní podporou.

Číst dál

Seminář k Reformě péče o duševní zdraví

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením, ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví a pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., si Vás dovolují pozvat
na seminář „Reforma péče o duševní zdraví – uskutečněné kroky a nejbližší cíle“, který se uskuteční dne 13. prosince 2019 od 10.00 hodin v Lichtenštejnském paláci na Kampě, U Sovových mlýnů 4/506, Praha 1.

Číst dál

Sport pomáhá

Zjištění z mnoha vědeckých studií a dlouhodobé aplikace příslušných terapeutických programů prokázaly, že sport, tělesná cvičení a vhodné pohybové aktivity mohou rozhodujícím způsobem přispět k prevenci a léčbě řady duševních onemocnění a stavů. Začlenění těchto aktivit do běžných terapeutických přístupů však neodůvodněně zaostává.

Číst dál