Velkomoravská říše 3. část

Kníže Svatopluk -vrcholné období Velkomoravské říše/871-894/ a konec říše na začátku 10. století. Třetí velkomoravský kníže Svatopluk je rozporuplnou postavou. Na jedné straně se opakovaně dopustil zrady, na straně druhé právě za jeho vlády dosáhla Velká Morava největšího rozmachu i svého vrcholného období. K moci se dostal díky zradě na svém strýci Rostislavovi. Jeho politika … Číst dál

Velkomoravská říše 2. část

Kníže Rostislav a příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu Knížete Rostislava dosadil na velkomoravský knížecí stolec franský král Ludvík Němec v důvěře, že bude nový kníže pokračovat v politické linii svého předchůdce a především, že bude ve všem poslušný Francké říši.  Ve svém očekávání se však francký král zklamal. Rostislav se naopak projevil jako … Číst dál

Velkomoravská říše 1.část

Velkomoravská říše byla téměř zjevením. Vynořila se z temnot náhle, jako meteor na nebi. Nakrátko oslnila leskem bohatství, moci,  podivuhodně rychlého kulturního rozkvětu. Jenže, meteor zakrátko zase zmizel stejně neočekávaně, jako se objevil. Zhasl. Po třech čtvrtích století prudkého rozmachu se dostavil divoký náraz zvenčí. A následoval pád. Hradby nádherných sídlišť, Starého města u Uherského … Číst dál

Slované a jejich příchod na území naší vlasti

Češi, stejně jako Moravané patří ke slovanským národům. Dnes po uplynutí zhruba půldruhého tisíciletí od příchodu prvních Slovanů na území současné České republiky už slovanský původ tak trochu postrádá smysl. Důvod je prostý. Za ty desítky staletí se původní Slované často mísili s jinými rasami a sotva kdo dnes může říci, že všichni jeho předkové … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 40

Časy Maxmiliána II. a česká renesance Po nezvykle dlouhých osmatřiceti letech panování předal umírající Ferdinand I. české královské žezlo na příštích dvanáct roků nejstaršímu synu Maxmiliánovi II. Stalo se tak roku 1564. Od osobnosti volněji smýšlejícího Maxmiliána si zejména čeští protestanti hodně slibovali. Maxmilián nebyl opravdu tak stroze smýšlejícím přísným katolíkem jako jeho otec. Za … Číst dál

Byla prvním státním útvarem na území současné České republiky Sámova říše?

Nejprve pár slov o úplně nejstarších písemných záznamech ze života Slovanů, žijících na území naší vlasti. Pocházejí z kroniky s názvem ,,Historia Francorum“, napsané krátce po polovině 7. století. Autor je ve skutečnosti neznámý/kromě toho autorů kroniky bylo nejspíš více/, ale je historiky často uváděn pod jménem Fredegar a výše uvedený spis jako ,,Fredegarova kronika“. … Číst dál

Po stopách Jana Žižky 2

Žižka v drobné domácí válce v 90. letech 14. století a v prvních desetiletí století následujícího léta 14.století a počátek století nového. V Čechách probíhá drobná domácí válka. Na jedné straně král Václav IV., na druhé vysoká česká šlechta, především mocní Rožmberkové. Šlechta se odhodlala k doposud nevídanému činu. Neunesla přes srdce, že král jí … Číst dál

Po stopách Jana Žižky – část 1

Žižkovo dětství a lapkovské mládí Psát o Janu Žižkovi až do začátku husitské revoluce, konkrétně do události takzvané první pražské defenestrace/došlo k ní 30. července roku 1419/ je velmi problematické, protože historicky hodnověrné zprávy o tomto období jeho života jsou k dispozici jen v útržkovité podobě. Naopak od začátku revoluce až do Žižkovy smrti můžeme … Číst dál

Mí kamarádi z léčeben 2

Pepík Kučera S Pepíkem Kučerou jsem byl v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice hospitalizován v době, která pro nás oba byla do budoucna hodně důležitá. Pro každého ovšem trochu jinak. Mě při naší společné hospitalizaci přiznávali plný invalidní důchod a on se snažil o vrácení svéprávnosti. Toho také svou nezměrnou vůlí, kterou jsem vždy obdivoval nakonec … Číst dál

Jak jsem si mohl dovolit kritizovat ,,největšího Čecha“?

Někdejší anketu o vyhlášení největšího Čecha všech dob ovládl s převahou středověký panovník Karel IV. Mám k tomu své výhrady. Především v tom, že pro někdejšího českého krále a císaře římskoněmecké říše hlasovali především historičtí laici a tedy i lidé, kteří toho o české historii vědí velmi málo. Já jim mohu oponovat z hlediska člověka, … Číst dál