Můj oblíbený klasik Viktor Hugo 4

Devadesát tři Název Hugova románu vyjadřuje rok 1793, který byl vrcholným rokem Velké francouzské buržoazní revoluce, obdobím takzvané jakobínské diktatury. V tomto roce však také vypuklo povstání odpůrců revoluce tzv. royalistů /přívrženců francouzského krále/ v kraji Vendéé. Do Vendéé se z Anglie dostane téměř osmdesátiletý stařec francouzský markýz Lantenac, muž železné vůle a zarytý odpůrce … Číst dál

Jaký byl velkomoravský kníže Svatopluk?

Součástí Jiráskových Starých pověstí českých je pověst o velkomoravském knížeti Svatoplukovi a jeho třech synech, které nechal lámat tři pruty. Kníže Svatopluk byl nejmocnějším knížetem Velkomoravské říše/prvního státního útvaru na našem území/. Za jeho vlády dosáhla Velkomoravská říše největšího rozmachu. Územně zahrnovala velkou část střední Evropy, konkrétně kromě Moravy byly její součástí i Čechy, Slovensko, … Číst dál

Slaný-historie města 3. část

Slaný od konce husitské revoluce do konce Třicetileté války Na jednání v Jihlavě v létě 1936 se královské město Slaný podrobilo císaři Zikmundovi, který mu za to potvrdil všechna předchozí městská privilegia. Zikmund však po necelém roce na útěku z Čech zemřel a město Slaný připadlo pod správu jeho zetě Albrechta Rakouského -nového českého krále. … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 54

Nové století, naše první manufaktury a nová válka Nastal rok 1700 a s ním nové století. V Čechách sice vrcholí baroko, ale také vůbec nejtvrdší formy  útisku poddaných spojené s nevolnictvím a robotou. Jediným uznávaným náboženstvím je to katolické, které prosazují až fanaticky katoličtí Habsburkové. Cechovní výroba u nás  pozvolna přechází v mnohem produktivnější výrobu … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 53

Jan Sladký Kozina a Psohlavci V období Třicetileté války i po ní byl život venkovských poddaných nesnesitelný. A poddaní se proti nelidskému nevolnickému útlaku bouřili. Jan Sladký Kozina, známý z Jiráskova románu Psohlavci nebyl první, ani poslední a hlavně-zdaleka ne jediný, kdo se postavil do čela vzpoury proti nenáviděné vrchnosti. Kozina byl pouze jedním z … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 52

Neutěšené poměry v Čechách po Třicetileté válce Snad nejhůře vyšly z Třicetileté války české země, které zůstaly bezezbytku v rukou katolických Habsburků. Zdecimované české obyvatelstvo, kterého značně ubylo nejen následkem ztráty života, ale i díky emigraci, se konečně dočkalo míru. Byl to ale mír uprostřed ruin, hladu a zoufalství. Předváleční bohatí sedláci se ocitli na … Číst dál

Reflexologie

Další z léčebných metod, která má svůj původ ve východní Asii využívá reflexních reakcí k léčení převážně nervových poruch. Reflexní metody různých typů patří do rukou školených lékařských a rehabilitačních odborníků. Léčitelé vyznávající tuto metodu tvrdí, že všechny poruchy zdraví se promítají do dlaní a chodidel. Při masáži určitých spouštěcích bodů je možno ovlivnit funkci … Číst dál

Kdo byl prvním českým panovníkem s královským titulem?

Když se při svých přednáškách z české historie svých posluchačů zeptám: ,,Který český panovník se může pochlubit titulem-král český, odpoví mi historičtí laici obvykle: ,,Přemysl Otakar I.“ . Mají pravdu? Jen zčásti. Přemysl Otakar I. /vládl1197-1230 zpočátku ovšem s titulem český kníže/ je prvním českým dědičným králem, když královský titul zdědili už i jeho synové/ … Číst dál

Nepovedeně zfilmovaná ,,Vernerovka“

Jako kluk jsem nejen nadšeně hltal, ale i sbíral romány Julea Vernea. Nasbíral jsem jich něco přes třicet svazků./Jules Verne napsal románů přes osmdesát./ Romány jsem pak v dospívajícím věku prodal do antikvariátu a později toho litoval. Dnes Verneovy knihy sice už nesbírám, ale když na nějakou narazím třeba v nádražní knihovničce, nebo hodně levně … Číst dál

Koleč

Koleč, ležící ve východní části Kladensko-slánského regionu patří k nejstarším osadám Kladenska-Slánska.  Místní ves se totiž připomíná v písemných pramenech již v první čtvrtině 12. století jako majetek vyšehradské kapituly. Počátkem 14. století zde založili vladykové z Kolče zemanské sídlo a drželi ho až do počátku husitských válek.  Poté se v držení místního poplužního dvora … Číst dál