white

Psychiatrie byla pro mě vždy velmi přitažlivá

MUDr. Barbora Krnáčová pracuje už pátým rokem v psychiatrické ambulanci v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovala na Klinice psychiatrie ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mezi její koníčky patří sport , konkrétně lyžování, jóga, turistika a dále dobré filmy.

Oboru Psychiatrie se chce věnovat i v budoucnu, protože ji tato práce velmi baví a naplňuje její život.

Zajímala jsem se o tuto aktivní ženu, které velmi fandím. Proto jsem ji požádala o rozhovor. K mé velké radosti a vděčnosti na mé otázky odpověděla. Nyní se začtěte do tohoto rozhovoru.


Proč jste si vybrala právě obor psychiatrie jako svoji životní cestu? Nelitujete toho a proč? 

Těžko říct, je toho více, co mě na psychiatrii zaujalo, biologická stránka oboru v kombinaci s tou psychologickou, tak jinou od ostatních oborů, pro mě byla, od prvního setkání se s psychiatrií ve 4. ročníku studia, velmi přitažlivá.

Kde všude jste pracovala a co pro Vás tato práce znamená?

Číst dál

Dana Mičolová získala čestné uznání za rozhovory publikované na webu Lidé mezi lidmi

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením uděloval v loňském roce Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Tuto Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením. Dana Mičolová obdržela čestné uznání za … Číst dál

Jana Sieberová

je česká zdravotní sestra a aktivistka hospicového hnutí. Velký vliv na ní udělala spisovatelka a zakladatelka prvních Českých hospiců MUDr. Marie Svatošová. Paní Jana Sieberová založila Domácí Hospic DUHA v Hořicích. Její manžel – MUDr. Pavel Sieber je ředitelem domácího Hospice Duha. Paní Sieberová doprovázela také pana kardinála Miroslava Vlka jako hospicová zdravotní sestra. V péči o … Číst dál

Když se stane touha pomáhat druhým životním krédem

Dobrovolnice Renáta stihla za 21 let svého života udělat pro dobro jiných možná více než kdokoliv z nás za celý život. Ona sama však skromně tvrdí, že na cestě dobrovolnictví je teprve na začátku. Renáta má už od mala velmi kladný vztah ke zvířatům, takže logickým spojením touhy pomáhat a lásky k čtyřnohým kamarádům byla canisterapie. Má … Číst dál

Už rok pomáhá peerka osobám s duševním onemocněním v okrese Náchod. Jak?

TISKOVÁ ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s. Kontakt: Mgr. Magdalena Plivová / 773 915 753/ magdalena.plivova@pdz.cz Lépe pochopí jakoukoliv situaci ten, kdo si jí také prošel. To je základní princip spolupráce peer konzultantky s týmem i klienty v neziskové organizaci Péče o duševní zdraví v Náchodě. Peer konzultantka (peerka) nabízí týmu sociálních pracovníků týmu pohled „z druhého břehu“ … Číst dál

Michal Raszka – psychiatr, který si prošel úzkostmi

…a proto umí lépe naslouchat lidem s duševním onemocněním Michal Raszka je psychoteraupeut, psychiatr, lektor a průzkumník v oblasti psyché. Jako psychiatr pracuje od roku 2006. Vede kurzy a semináře nejen pro zdravotnický a sociální personál,psychoterapeuty a další zájemce na téma syndromu vyhoření, komunikace s lidmi s duševním onemocněním a propojení neurobiologie a psychoterapie. Vede … Číst dál

Nešťastné dětství, pocit nízkého sebevědomí v dospělosti vyměnila za tvůrčí psaní, které naplňuje její život

Jiřina Novotná se narodila jako čtvrté dítě do prosté rodiny, žijící v podhůří Orlických hor. Od dětství v sobě měla velkou nejistotu a pocit, že je někde něco špatně. Nerozuměla tomu, ale nešlo před tím někam utéct. Vnímala časté napětí. Z dětství si pamatuje hlavně pláč – spoustu pláče. Byla vychovávána slovy: “Dokud bydlíš u nás, budeš poslouchat!“ … Číst dál

Zkušenost kněze s psychicky nemocnými lidmi

Pavel Hödl se narodil v Uherském Hradišti. Letos oslavil 41 let. Vyrůstal v Záhorovicích na úpatí Bílých Karpat. Vystudoval gymnázium v Uherském Brodě a následně od roku 1999 podstoupil kněžskou formaci v kněžském semináři v Olomouci. Po dvou letech studia na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého byl vyslán jako alumnus do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a ke studiu na Lateránské univerzitě. Na kněze byl vysvěcen … Číst dál

V roce 2019 se uskutečnila přednáška Mgr.Terezy Wee na HTF UK kde mluvila o zkušenostech z pracovní pozice kurátorka OSPODu Odboru sociálně právní ochrany dětí v Kralupech nad Vltavou.

Kurátorka pro děti a mládež, což je pozice, kterou teď vedu na OSPODu Odbor na sociálně-právní ochranu dětí s dětmi a mladistvými do osmnácti let, výjimečně nad osmnáct let, když probíhá nějaké trestní řízení po dobu toho trestního řízení to přesáhne tu osmnáctku, tak ještě po tu dobu než to proběhne, tak to máme a pracuje … Číst dál

Co je Toulcův dvůr?

TOULCŮV DVŮR z.s. je středisko ekologické výchovy a nejen to. Toulcův dvůr se nachází směrem k Zahradnímu městu a potoku Botič. Veřejnosti je známé svou prezentací pod názvem „Zájmové sdružení Toulcův dvůr“ sídlí v přírodně a historicky ojedinělém areálu, který je známý již od 14.století za pomoci Magistrátu Hlavního města Prahy 4 a za finančního přispění Evropské Unie … Číst dál