About Jan Jakub Knýbel

Vždy jsem viděl víc než ostatní lidé a když jsem se snažil ono "viděné" popsat slovy, připadal jsem si, jako bych mluvil čínsky. Tak jsem se už od dětství učil kreslit a malovat, abych mohl k ostatním mluvit obrazy - "obraz, přeci, poví víc než tisíc slov". To tedy byla má prvotní motivace k tvůrčí práci (i když opravdu tvůrčí, když šlo jen o "dokumentaci" neviditelného?). Tak se tedy dálo, dokud jsem nezjistil, že nejspíš i maluji "čínsky". Avšak samotný tvůrčí proces mi začal přinášet takovou svobodu a vnitřní nezávislost, že jsem se na této nezávislosti stal závislým. Opravdu svobodný a opravdu JSEM, jenom když tvořím - a toto slovo je důležité, neboť když jen "maluji", ať už je to zakázka nebo drobnost jako dárek někomu, jsem spíše jen řemeslník sloužící vezdejšímu světu. Když však TVOŘÍM, tak opravdu vytvářím své vlastní nové světy - realizuji to, z čeho pocházím, čím jsem sám tvořen. Kde nejraději tvořím? Vždy o samotě a vždy za poslechu hudby, která mě povznáší a která také vždy dokáže z mého vědomí vymést veškerý nepotřebný balast. A nejčastěji v noci, kdy je mentální prostor kolem mne prázdný, protože lidé odcházejí do říše Hypnótovy. Tehdy mé obrazy ožívají a samy si postupně určují svou výslednou podobu. Na mě je pak jim správně porozumět a mém štětci, aby jejich přáním vyhověl. Pocházím z Brna, kde jsem svého času docházel na Střední školu umělecký řemesel. Nyní však žiji a pracuji v malém domku na vsi nedaleko Prostějova. V Brně jsem měl také svou první výstavu v roce 2003. Zde jsem měl ještě samostatnou výstavu v Malé královopolské Galerii. Později jsem vystavoval v Praze v Golem Klubu, tamtéž v Galerii u Zlatého kohouta a pod montypythonským heslem "teď úplně něco jiného" také v Praze začínala loni (2011) putovní výstava Paralelní zkušenosti, která pak pokračovala v Bratislavě, Vídni a Drážďanech. V o. s. KOLUMBUS pracuji nejen jako pacientský důvěrník, ale také jako výtvarník a ilustrátor. Novoročenky, příprava plakátů pro výstavy a charitativní aukce, kam také propůjčuji svá díla (např. Olomouc - Galerie u Mloka).

Jan Jakub Knýbel

Maluje pastely a jeho stěžejní technikou je olej. Umělecké jméno přijal po sv. Ignáci z Loyoly - Ignatianus. Jeho uměleckým jazykem je surrealismus a jeho do detailu promyšlené a propracované kompozice přinášejí nečekané pohledy na svět. Žije v Přemyslovcích u Prostějova.

Posts by Jan Jakub Knýbel:

Sorry, nothing found.