Pojeďte s námi do Ředhošti

K pokroku na cestě k zotavení lidí s vážným duševním onemocněním bychom rádi přispěli rekondičními a edukačními pobyty v Ředhošti Mšené – lázně. K dispozici se nám nabízejí prostory v areálu tržnice Ředhošť. Chceme zde pro klienty a také pro členy Dobrého místa organizovat týdenní ozdravné pobyty s možností práce na zahradě, výletů, péče o zvířata (po malých skupinách max. pěti až osmi pacientů a dvou peer pracovníků). Dále plánujeme kurzy (literární, výtvarné, filozofické, publicistické), volnočasové aktivity, např. praktické tvůrčí dílny (malba, keramika, textil) a edukační pobyty s tematikou zotavení. Jednotlivé pobyty chceme tematicky profilovat (například pro zájemce o literární tvorbu), ale ozdravná část spojená s edukací bude součástí každého pobytu.

Napsat komentář