Sport pomáhá

Zjištění z mnoha vědeckých studií a dlouhodobé aplikace příslušných terapeutických programů prokázaly, že sport, tělesná cvičení a vhodné pohybové aktivity mohou rozhodujícím způsobem přispět k prevenci a léčbě řady duševních onemocnění a stavů. Začlenění těchto aktivit do běžných terapeutických přístupů však neodůvodněně zaostává.

Evropská síť aktivního života pro duševní zdraví (ENALMH) neustále bojuje za strategické partnerství mezi sportem a duševním zdravím. Fokus Praha se přidává ke kampani Sport pomáhá, kterou připravil ENALMH. Jan Drobný, manažer Centra duševního zdraví pro Prahu 9 Fokusu Praha a současně viceprezident asociace ENALMH k tomu říká: „Propojovat sport a duševní zdraví se ve Fokusu Praha snažíme např. prostřednictvím fotbalových turnajů a dalších akcí (EASI CUP, Kaczer cup, Osmička cup).
„Podstatou sportu není jen pohyb, ale i kontakt s dalšími lidmi, přátelství, vykročení z každodenních problémů a to vše pomáhá k duševní hygieně,“ doplňuje Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.

– kry –

Napsat komentář