8. ,,O Krokovi a jeho dcerách“

Kronikář Kosmas sice ve své kronice jméno Krok uvádí, ale je k němu vyloženě skoupý. Udává v podstatě jen to, že nastoupil jako vládce po době bezvládí, ale v kronice už není ani zmínky o tom, jak dlouho vládl a o jeho údajném založení pražského Vyšehradu už vůbec nic. Podle Kosmy měl sice Krok svůj … Číst dál

7. ,,O Čechovi“

Pověst o našem praotci Čechovi zpracoval už v naší nejstarší kronice v latinském jazyce kronikář Kosmas. Jeho původní pověst se však od té v podání Aloise Jiráska dost liší a to nejen formou, ale i obsahem. Není se čemu divit. Vždyt kronikáře Kosmu /zemřel 1125/ dělí od smrti Aloise Jiráska /zemřel 1930/ téměř osm století. … Číst dál

6. Staré pověsti české v podání Aloise Jiráska a jejich porovnání s pověstmi starých kronikářů

Alois Jirásek /1851-1930/ zpracoval své dílo ,,Staré pověsti české“ na začátku 90.let 19. století. Poprvé jeho pověsti vyšly roku 1894. Samotná kniha se dělí obvykle na tři části-1. Staré pověsti z doby pohanské, 2. Pověsti z doby křestanské, 3.Ze starobylých proroctví, přičem v některých vydáních třetí část chybí. Stylistika textu pověstí je poměrně velmi čtivá. … Číst dál

5. Gelasius Dobner a jeho ,,Kritika Hájkovy kroniky“

Trochu ted odbočím od hlavního tématu a posunu se do doby počátků národního obrození na konec 18. století. Jedním z hlavních úkolů českého národního obrození bylo i vytvoření hodnověrné historie českého národa. To vyvrcholilo známým dílem Františka Palackého ,,Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě do roku 1526″, které bylo v šesti svazcích vydáváno … Číst dál

4. Staré pověsti české v podání falzifikátora Václava Hájka z Libočan

Václav Hájek z Libočan napsal svou ,,Kroniku českou“ za vlády prvního dědičného Habsburka na českém královském trůnu Ferdinanda I. Hájek, který působil ve funkci nejprve utrakvistického a poté katolického kněze/ mimojiné též v našem regionu, konkrétně ve Zlonicích/. Celá jeho kněžská kariéra byla provázena snahou o získání výnosných církevních úřadů. Údajně toužil se stát kanovníkem … Číst dál

3. Staré pověsti české v podání našeho nejstaršího kronikáře Kosmy

Náš nejstarší kronikář Kosmas napsal jak již bylo uvedeno latinsky naší první kronilu.. Je obdivuhodné, že se k událostem, které sám nezažil a znal je jen z bájného vyprávění starců,respektive ze zpráv očitých svědků stavěl dost kriticky a narozdíl od svých pokračovatelů, především už zmíněného Václava Hájka z Libočan se snažil pokud možno nic k … Číst dál

2. část Čechy po příchodu Slovanů a čeští kronikáři

Jiráskovy ,,Staré pověsti české“ mají své nepopiratelné kouzlo a aspon některé jejich příběhy zná snad každý. Jirásek je rozdělil na dvě části-pověsti před a po přijetí křestanského náboženství v Čechách. /Křestanství bylo v Čechách oficiálně přijato za vlády prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje I. někdy ke konci 9. století./ První slovanští obyvatelé naší vlasti … Číst dál

Staré pověsti české – pověsti a skutečnost

část Prolog Kdo by neznal knihu Aloise Jiráska ,, Staré pověsti české“, napsanou a poprvé vydanou už na konci předminulého století. Za mých školních let byla tato kniha dokonce povinnou školní četbou a to dokonce si myslím snad už na prvním stupni základní školy. Nevím sice, jestli je povinnou četbou v dnešní době, kdy se … Číst dál