Bílý kůň

On už nepotřebuje být českým občanem, on bude raději bílým koněm Ruska a on bude mít peníze.  Už nepotřebuje nic. Já mluvím o Petrovi Kellnerovi, všichni jsme ho znali. On neměl nic, on měl jenom občanku. Pracoval v televizi Barrandov měl pronajatý byt a spal na molitanu. Potom šel do Ruska a měl miliardy. Všecho … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 50

Albrecht z Valdštejna 2.část – vojevůdce Habsburků a jeho zavraždění Na jaře roku 1626 se dánský král Kristián IV. Pokusilo vládnout severomořské pobřeží mezi Labem a Vezerou. Jeho spojenec generál Mansfeld pronikal proti proudu Labe do vnitrozemí. Albrecht z Valdštejna vyrazil protivníkovi vstříc do severního a pak středního Německa. V dubnu 1626 porazil Mansfelda v … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 49

Albrecht z Valdštejna -1. část- vzestup chudého šlechtice na vrchol Albrecht z Valdštejna je fascinující postavou především svou problematickou a silně rozporuplnou osobností, která tak výrazně zasáhla do dějin třicetileté války. Z hrdinného vojevůdce habsburských armád se nakonec stal zrádce a lump. Udivoval energií, činorodostí, odvahou, organizačními i velitelskými schopnostmi, ale také svou bezohledností, kariérismem, … Číst dál

Můj nejoblíbenější filozof Jean Jacques Rousseau

I když je mým oborem historie, okrajově se zajímám i o filozofii. Však také s historií dost úzce souvisí. Pokud by se někdo zeptal na mého nejoblíbenějšího filozofa z celé dlouhé historie této nejstarší vědy, odpověděl bych mu jednoznačně. Je jím francouzský osvícenec Jean Jacques Rousseau. A mám k tomu hned dva důvody. Rousseau mimo … Číst dál

Kdo byl Prokop Holý?

Jméno Prokopa Holého si i jen průměrně vzdělaný člověk okamžitě spojí s husitskou revolucí. Ti vzdělanější asi vědí, že po smrti Jana Žižky byl vrchním velitelem radikálních táborsko-sirotčích vojsk a že padl v bitvě u Lipan /30. května 1434/. Pokusme si tuto bezpochyby významnou osobnost českých dějin přiblížit. Prokop Holý nestanul v čele radikálních vojsk … Číst dál

Kde je třeba hledat počátky českého novinářství?

V pobělohorském období, které Alois Jirásek v jednom ze svých románů nazval velmi výstižně TEMNEM, došlo k hlubokému úpadku české literatury a spisovného českého jazyka, který se dostal až na hranici samotného zániku. Česky se tehdy samozřejmě hovořilo, ale pouze v soukromém životě převážně prostých lidí. Lidé z vyšších společenských vrstev se často styděli česky … Číst dál

Mí oblíbenci z Bohnic

Pavel Kalaš Pavel Kalaš není psychiatrickým pacientem bohnické nemocnice. Vlastně ho znám jen málo a tak vůbec nevím jestli se někdy v minulosti psychiatricky léčil. Za mého zhruba pětiletého působení v areálu PN Bohnice určitě ne. Kdyby totiž ano, pak by se patrně nějaký čas neobjevil na fotbalových trénincích ať už týmu ,,CDZ“, nebo ,,Dobrého … Číst dál

Na Okoř je cesta

Kdopak by neznal trampskou písničku ,,Na Okoř je cesta“, která se tak často hraje u táboráků. Sám jsem byl na Okoři snad stokrát, a tak dobře vím že jediná klasická polní a částečně i lesní cesta tam vede jediná. Je to ta údolím Zákolanského potoka směrem od Budče a Zákolan, respektive jejich přidružené osady Kovár. … Číst dál

Jak meditace působí na zdravotní stav člověka?

Účelem meditace je oživit naši duševní aktivitu a psychiku tím, že je na čas osvobodíme od příjmu neustálých informací, které k nám pronikají z vnějšího prostředí. Meditace má upevnit vnímání sebe sama, podnítit pozitivní myšlení a pocity i pomoci vyvinout stabilní a tolerantní vztahy k okolí. Po dva tisíce roků se meditace spojovaly pouze s … Číst dál

Náš první kronikář Kosmas

První zprávy o slovanských obyvatelích na území současné České republiky pocházejí od německých kronikářů. Ta úplně nejstarší je od franského kronikáře Fredegara a váže se k takzvané Sámově říši. Jde především o rok 631 kdy Slované snad pod Sámovým vedením porazili nájezd Franků ze západu v bitvě u Vogastisburgu. /Mimochodem dodnes se nepodařilo zjistit, kde … Číst dál