První křížová výprava v Praze

Celá křestanská Evropa je na rozhraní 11. a 12. století vzrušena i zfanatizována vidinami samozvaných proroků. Znovu se s příchodem nového století opakuje bouřlivá davová hysterie o živelních pohromách a s nimi spojenými předzvěstmi o konci světa. Masa věřících křestanů jak z prostých poddaných, tak z vládnoucí vrstvy feudálů usiluje o včasné vykoupení hříchů a … Číst dál

Petr Chelčický

Český teolog, náboženský i sociální myslitel, ale také spisovatel a překladatel se narodil roku 1390 v Chelčicích u Vodňan, kde také v roce 1460 zemřel. Byl mimořádně zajímavou osobností v období husitské revoluce. Byl ovlivněn Janem Husem a v některých názorech na kriticky špatný stav církve, zejména katolické byl i radikálnější než samotný Hus. Na … Číst dál

Co znamenala ve středověku Klatba a Interdikt?

Klatba a interdikt označovaly ve středověku těžké církevní tresty. Uvalit je na své ,,ovečky“ mohli jen nejvyšší duchovní pastýři-především arcibiskup a především papež. Zveřejnění postihu se obvykle ujímal farář, příslušný k bydlišti pastýře. Akt prokletí se přitom odbýval s příznačnou středověkou teatrálností. Kněz na kazatelně přečetl ortel, zvony zvonily, svíce hořely, ale po vyhlášení klatby … Číst dál

Jan Lucemburský-král cizinec

Jan Lucemburský /1296-1346/ byl v pořadí desátým českým králem, prvním ze čtyř Lucemburků na českém trůnu. Byl synem římského císaře Jindřicha VII. A Markéty Brabantské . S českou manželkou Eliškou Přemyslovnou a po její smrti s Beatricí Bourbonskou měl celkem 9 dětí. Z nich nejvíce vynikl pozdější ,,Otec vlasti“ Karel IV. Samotný Jan Lucemburský se … Číst dál

Namísto bitvy čin vpravdě bratrský

Po pětadvaceti letech nenávistných konfliktů mezi Přemyslovci , za nichž se český stát ocitl na pokraji záhuby , odahrála se v noci ze 6. na 7. prosince roku 1197 nedaleko Prahy scéna skoro barvotisková. Proti sobě té památné noci stála dvě nepřátelskká vojska připravená k bitvě . Zatímco řadoví bojovníci spánkem nabírali síli k nadcházející … Číst dál

Nový Hrad

Nový hrad v Kunratickém lese

V pražském Kunratickém lese na ostrohu obtékaném Kunratickým potokem se nachází malebná zřícenina středověkého tzv. Nového hradu. Málokdo asi ví, že se jednáojeden z našich nejpozdnějších hradů, který si až ve druhém desetiletí 15. století nechal postavit český král Václav IV. jako svůj lovecký hrádek, respektive letní sídlo. Hrad byl postaven za pouhédva roky v letech 1410-1412 stavitelem Hartvinem a kameníkem Křížem . Ti postavili sice nepříliš velký, ale zato bohatě vybavený objekt, tvořený dvěma paláci a hranolovou věží. Hrad měl dvě vstupní brány. Neopevněné předhradí oddělovala od hradu hradba a příkop.

Číst dál

Z Rudné do Nučic

V těsné blízkosti Prahy asi tři kiometry západně od katastru hlavního města se nachází Rudná, která v říjnu roku 2000 získala městský statut. Počet jejích obyvatel se pohybuje již v řádu několika tisícovek. Někdejší obec Rudná přitom vznikla až k 1.1. 1951 a to sloučením dvou obcí s názvy Dušníky a Hořelice.

Číst dál

Úhonice

V katastrálním území Prahy-západ, v ploché a zemědělsky hojně využívané krajině leží obec Úhonice. Má pravděpodobně velmi starý původ, protože Úhonice jsou poprvé písemně zmiňovány již roku 1143 jako majetek strahovského kláštera . V jeho držení byla ves až do začátku husitských válek. Roku 1421 zabrali ves Pražané.

Číst dál