Bitva na Bílé hoře 1. část

Dvouhodinová bitva rozhodla o osudu českého národa na dalších 300 let Část první: Co bitvě předcházelo? V loňském listopadu jme měli možnost si připomenout čtyřistaleté výročí bitvy na Bílé hoře. Krátká bitva, která posléze rozhodla o osudech českého národa na dlouhých bezmála tři sta let patří k nejčernějším událostem v celé české historii. K osudné … Číst dál

Jaké to bylo ve starověku a středověku za Konstantina, Jana Zlatoústého, Řehoře Velikého a Klemenze Alexandrijského?

Roku 313 nastal přelom a křesťané očekávali Boží království, kde šlo o rovnost člověka před Bohem. Jednalo se o dvě období : Konstantinovo vítězství a začátky středověku. Až do roku 313 císař Konstantin ctil křesťanství vedle intenzivního vyhledávání a likvidace křesťanů a jejich pronásledování. Byla to Konstantinova svoboda ve které došlo k ovlivnění struktury a duchu … Číst dál

Odkazy Ježíšova učení:

Chceme-li se přiblížit, neboli lépe pochopit odkazy Ježíšova učení, zkusme se zamyslet nad podobnými otázkami: Ježíš a příklon k člověku? Křesťanská láska charitas? Postoj ducha, který projevuje svůj vztah milostí? Vítězství nad sobectvím a cítěním k pokoře?   Následně si zkusme odpovědět osvědčenými pravidly, která k nám promlouvají po celá tisíciletí: Když kážeš dobrodiní tak pokrytec očekává uznání. … Číst dál

Zfilmované detektivky Jana Cimického mě zklamaly

O tom, že jsem velkým obdivovatelem známého psychiatra Jana Cimického jsem na našem webu www.lidemezilidmi.cz už psal. Cimický se neproslavil jen jako psychiatr, ale též jako spisovatel, autor zejména detektivek. V současné době  vlastním celkem třináct jeho detektivek. Tři jeho detektivní příběhy z psychiatrického prostředí byly zfilmovány jako televizní inscenace. Jedná se o detektivky s … Číst dál

Třicetiletá válka 3.

Jak a s jakými výsledky skončila? Třicetiletá válka oficiálně skončila uzavřením takzvaného vestfálského míru v roce 1648. Nic na tom nemění ani fakt, že ještě celé následující desetiletí pokračovaly další dvě spolu související války. První za účasti Španělska, Francie a Nizozemí, druhá mezi Polskem a Ruskem. Vestfálská mírová smlouva načrtla obrysy moderní Evropy, která se … Číst dál

Třicetiletá válka 2.

Jak probíhala? I když nemám rád nějaké ,,zaškatulkování” je třeba napsat že Třicetiletá válka je historiky rozdělena do pěti fází. Tak aspoň jmenovitě: 1. válka česká, 2. válka falcká, 3. válka dánská, 4. válka švédská, 5. válka švédsko-francouzská. Třicetiletá válka oficiálně začala koncem jara 1618 v Čechách takzvanou druhou pražskou defenestrací. Vzbouření čeští stavové/příslušníci vysoké … Číst dál

Třicetiletá válka část 1.

Proč začala? Předpokládám, že i jen průměrně vzdělaný člověk ví, co byla Třicetiletá válka a v jakém aspoň přibližně období probíhala. Tak tedy přesně: Třicetiletá válka byla do té doby největším válečným konfliktem v Evropě. Probíhala za přímé účasti velké většiny evropským zemí v letech 1618-1648. Oproti dřívějším evropským válkám poprvé proti sobě válčila dvě … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 33

Čechy bez krále a král Ladislav Pohrobek Po Zikmundově smrti /9.prosince 1437/ byl českým králem manžel jeho jediné dcery , tedy zet Albrecht II. Rakouský. Oficiálně se ovšem stal králem až půl roku po Zikmundově smrti v červnu 1438. Na českém trůně vydržel jen něco přes jeden rok -do října 1439. Měl sice oporu v … Číst dál

Problematické otázky českých dějin 32

Situace po lipanské bitvě a Jan Roháč z Dubé Po porážce táborsko-sirotčích vojsk u Lipan 30. května 1434 zmizela rozhodující síla důsledné revoluce. Do blízké budoucnosti sice husitství přetrvalo, ale jen ve své umírněné kališnické podobě. Tragika Lipan spočívala i v tom, že v určitém smyslu prohrály obě strany. Odstranění polních táborsko-sirotčích vojsk značně oslabilo … Číst dál

Místo zbavení svéprávnosti sedmnáctý čestný diplom

Je to už více než dvacet let. Přesto si na to problematické období svého života pamatuji více než dobře. Tenkrát v mém případě stíhala jedna hospitalizace na psychiatrii druhou. Během jednoho pouhého roku jsem byl hospitalizován v psychiatrickém zařízení třeba i čtyřikrát./V jednom případě myslím i pětkrát/. Lékaři mi v té době ustavičně vyhrožovali zbavením … Číst dál