14.část-Význam Čechovovy tvorby

Literární dědictví Antona Pavloviče Čechova se skládá z několika dramat a většího množství drobných krátkých děl, ve kterých jako by autor doslova spěchal říci čtenáři všechno co si myslí o Rusku své doby. Čechov byl kulturním a jemným představitelem té lepší části ruské inteligence konce devatenáctého a samého počátku dvacátého století, která uznávala, že nelze žít tak, jak v tomto období Rusko žije a že je nutno věřit v jiný život-světlý a krásný.

Číst dál

12. část- dramata ,,Strýček Váňa“ a ,,Tři sestry“

Ve své druhé hře z vrcholného dramatického období na přelomu devatenáctého a dvacátého století, která má název ,,Strýček Váňa“ se Čechov zabývá vlastně nešťastným osudem malého člověka. Hlavní hrdina Ivan Petrovič-v tomto případě právě strýček Váňa je připraven přinést jakoukoli obět profesoru Serebrjakovi, ve kterém dříve viděl svůj ideál. Když se ale tento ideál ukázal být falešným, a profesor Serebrjakov obyčejným egoistou, střílí strýček Váňa na Serebrjakova, ale dobře netrefí. Hra končí zcela obyčejně bez jakýchkoli srdcervoucích extrémů, což je pro Čechova více než typické. Profesor odjíždí a v osadě vše zůstává při starém.

Číst dál

11. část – Čechovovo působení ve Mchatu a drama ,,Racek“

Jak již bylo uvedeno svá vrcholná dramata napsal Čechov až na přelomu 19. a 20. století. Dostalo se jim vynikajícího provedení zásluhou především režiséra Moskevského uměleckého divadla /dále jen MCHAT/ K.S. Stanislavského, který využil tehdy nových scénických prostředků, jako je světlo, hudba, rytmus představení a dovedl navodit bohatou náladovou atmosféru. Režisér Stanislavskij zároveň položil důraz na práci s hercem , od něhož žádal, aby odkryl celý vnitřní život dramatických postav.

Číst dál

10. část-Drama ,,Ivanov“

Už v této hře se objevuje vážné autorovo zamyšlení nad lidským osudem. Hlavní hrdinové hry Ivanov a doktor Lvov jsou dvěma rozšířenými typy ruské inteligence osmdesátých let. Ivanov je člověk, který chtěl bojovat se životem, ale brzy se unavil. Jedná se v podstatě o typ tzv. ,,zbytečných lidí“ pro ruskou klasickou literaturu tolik typických. Hrdina stejnojmenné hry je člověkem vlastně nešťastným, ale zároveň krutým a netaktním k ženě. Sedí doma s prázdnýma rukama, naříká i lenoší a ve svém světobolu je pro někoho snad zajímavý. Pro Čechova jsou však takoví lidé nevychovanci, neumějí žít a nedovedou si poradit sami se sebou. Ani Ivanovův kritik doktor Lvov není ideální.

Číst dál

7.část-povídky ,,Černý mnich“, ,,Dáma s psíčkem“, ,,Nevěsta“

K novelám, které jsou pro Čechovův vztah ke skutečnosti zvlášť charakteristické patří zejména jeho ,,Černý mnich“. Obsah novely je vskutku unikátní a není snadné jí porozumět. Ale už k jejímu obsahu: Soukromý docent Korvin onemocněl chorobnými halucinacemi a mánií. Vidí přízrak černého mnicha a beseduje s ním o vznešených věcech-o životě a smrti, o nejvyšší pravdě a věčnosti, a cítí se přitom povznesen nad šedivost každodenních banalit, jež zdraví lidé běžně považují za normálnost.

Číst dál

5. část-povídky ,,Gríša“, ,,Doma“

V jiné povídce z tohoto období Čechovovy tvorby s názvem ,,Gríša“ je svět ukázán očima chlapce, kterému jsou dva roky a osm měsíců. Gríša chápe, proč je na světě máma a chůva-krmí ho přece, koupou ho, mazlí se s ním, ale proč existuje táta je pro něho záhadou. Na vycházce prožívá na každém kroku plno dobrodružství,vidí koně, vojáky, bere cizí chůvě pomeranč, i když vlastnictví pro něj nemá smysl, pozoruje lesklé sklíčko na zemi-všechno je překvapivě nové a zajímavé, ze všeho pociťuje rozkoš a chce se smát. Svět, který vidí je skutečný a nádherný, nezkažený lidským egoismem, jako je nezkažený i on sám, malý, ale opravdový človíček, zasluhující lásky a obdivu.

Číst dál