white

Chiropraxe

Chiropraxe je léčebná metoda při které se klade důraz na páteř a s ní související nervový a svalově-kostní systém. Ten se chiropraktikové snaží ovlivnit pomocí různých manipulací. Název pochází z řečtiny, ve které cheir znamená ruka a slovo  praktikos označuje léčitele doslova v překladu ,,ten, kdo provádí“.

Tato metoda se provádí především ve Spojených státech amerických a je tam přijímána jako doplňkové léčení především poruch dolní části páteře. Pouze v USA existuje samostatně a pouze zde jsou také léčitelé chiropraxí odpovídajícím způsobem vzděláváni a organizováni.

Chiropraktik léčí pomocí různých především pasivních manipulačních postupů, ovlivňuje zejména svalově-kostní systém, do kterého patří vedle svalů i vazy, klouby a jejich pouzdra a šlachy. Chiropraxe se velmi podobá osteopatii, se kterou má společnou nejen teorii, ale i manipulační léčbu. V některých postupech se však obě léčebné metody liší.

Chiropraxe pomáhá léčit svalově-kostní poruchy, jako například neuralgii sedacího nervu, stavy po sportovních úrazech, uplatňuje se v léčení výhřezu meziobratlových plotének, astmatu, zácpě zažívacích problémech a menstruačních obtížích. Hlavně bolesti hlavy a zad jsou nejčastější příčinou návštěvy u chiropraktika.

Léčení je vhodné jak pro děti tak i pro seniory. Chiropraktik věří, že úraz prodělaný v již útlém dětství může neznatelně poškodit páteř a vyvolat obtíže, které se projevují až později po letech.

Chiropraktici doporučují pravidelné kontroly zvláště u některých rizikových profesí, u kterých je svalově-kostní systém nadměrně staticky zatěžován. Jsou to profese, při kterých se dlouhodobě nehnutě stojí nebo sedí.

Jak léčí chiropraktik?

Při první návštěvě se vás léčitel vyptá na všechny dřívější i současné potíže. Zvláště ho budou zajímat prodělané úrazy, chirurgické zákroky i potíže týkající se pohybového systému.

Posoudí vaši hybnost ve stoji, v chůzi, při posazování a vyšetří oblast, ve které pociťujete bolesti nebo kde shledá porušenou funkci ze zvýšeného napětí. Bude pátrat po subluxacích nebo špatné poloze kostí v kloubech nebo fixacích a jiných zábranách normálního pohybu.

Pro přesnější diagnózu použije i RTG vyšetření páteře, na kterém bude hledat artritické změny nebo jiné kostní deformity. Změří také vaši svalovou sílu, podle které bude soudit na nervové poruchy. Nakonec může dát vyšetřit moč i krev.

Léčením začne až při druhé návštěvě, kdy už bude mít přesnější představu o tom, co je příčinou všech obtíží. Vyšetřování může probíhat vsedě i vleže.

Chiropraktici používají řadu různých opěr a speciálních zařízení, kterými mohou fixovat polohu některých částí těla. V těchto polohách pak provádějí zákroky , trvající pouze několik sekund. Přitom vás požádají, abyste úplně vydechli a na okamžik přestali dýchat. Při úspěšném zákroku většinou zaslechneme mlasknutí, naznačující návrat kloubu do původní polohy.

Po léčení můžete den nebo dva cítit zvýšenou citlivost až bolestivost, nebo jinou poruchu klidového stavu. Ta však brzy zmizí.

Úspěšné léčení vyžaduje často opakované návštěvy. Jedinou nevýhodou je, že úleva bývá často přechodná a obtíže se mohou objevit znovu.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář