Družec

Další ze střediskových obcí ležících na potoce Kačáku/na mapách ho najdete pod názvem Loděnice/ na pokraji malebných křivoklátských lesů je s necelou tisícovkou obyvatel obec Družec. Nejstarší doložené zmínky o ní pocházejí ze čtrnáctého století, kdy náležela k takzvané Slánské župě. Ve druhé polovině tohoto století se dostala mezi zboží českých králů. Část družeckého panství však měi i páni ze sousedního Braškova o čemž svědčí písemná zpráva z listopadu roku 1389, kdy Gronvald z Braškova zapsal své manželce 250 kop věna na dědinách v Kystře, Družci a Dobré.

V následujícím 15. století patřila Družec kapli Všech svatých na Pražském hradě.

Roku 1466 ji král Jiří z Poděbrad daroval Bořitovi z Martinic a za následující vlády Jagellonců byla přiznána Martinicům dědičně. Přestože v Družci měli své statky i majitelé nedalekého Kladna tj. Kladenští z Kladna a po nich Ždárští ze Ždáru , tak Družec až do roku 1848 drželi především Martinicové.

Významnou stavbou v obci je jedolodn kostel Navšívení Panny Marie původně již z první poloviny 14. století, poškozený během třicetileté války a poté dočasně opuštěný. Prodloužený a přestavěný byl na konci 17. století. Jeho presbytář je sklenut křížovou klenbou a v něm se nachází gotický sanktuář. Ranně barokní hlavní oltář ze druhé poloviny 17. století byl v následujícím století doplěn .

Cenná je v kostele gotická soška Madony z doby kolem roku 1400. Kazatelna a kamenná křtitelnice pocházejí z konce 17. století. Na zrušeném hřbitově u kostela lze spatřit kamenný náhrobník z dvacátých let 18. století. Při zdi tohoto hřbitova je opřen menhir, takzvaný Družecký zkamenělec , podle pověsti zkamenělý křivopřísežník.

Na družecké návsi stojí kamennný mariánský sloup z roku 1674. Při silnici na sousední Doksy u nového hřbitova lze spatřit sochu svatého Petra z Alkantary.

U obce se nachází vrch zvaý Veselov /429 metrů nad mořem/ na jehož severním úbočí se nachází chráněné botanické naleziště zvané ,,Pod Veselovem“ . K nejcennějším jeho rostlinám patří koniklec lučnínačernalý.

V okolí obce se nacházejí atraktivní chatové osady.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář